Азербайджански Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 350-те най-често срещани фамилни имена в Азербайджан. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Азербайджански, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Азербайджан. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Азербайджански, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Азербайджан, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Азербайджански. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 350 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Азербайджански

Най-често срещаните фамилни имена Азербайджански

 1. Маммадова (324436)
 2. Маммадов (293754)
 3. Алiєва (261310)
 4. Алiєв (245797)
 5. Хüсеунова (157591)
 6. Хüсеунов (140367)
 7. Хасанова (125323)
 8. Хасанов (115252)
 9. Qулiєва (111304)
 10. Qулiєв (107623)
 11. Исмаїлова (92378)
 12. Исмаїлов (88013)
 13. Ахмадова (87961)
 14. Ахмадов (79644)
 15. Абдуллаєва (77842)
 16. Абдуллаєв (75693)
 17. Аббасова (68765)
 18. Аббасов (68527)
 19. Цафарова (67632)
 20. Аğаєва (66695)
 21. Карiмова (65934)
 22. Qасiмова (63702)
 23. Цафаров (62393)
 24. Бабаєва (61859)
 25. Qасiмов (60901)
 26. Аğаєв (60850)
 27. Карiмов (59924)
 28. Бабаєв (59363)
 29. Ибрахiмова (56708)
 30. Ибрахiмов (55090)
 31. Хацiєва (51978)
 32. Хацiєв (50112)
 33. Qурбанова (48278)
 34. Баурамов (47794)
 35. Баурамова (47232)
 36. Qурбанов (46852)
 37. Мустафаєва (43824)
 38. Мустафаєв (42555)
 39. Мiрзаєва (40899)
 40. Рзаєва (40390)
 41. Валiєва (40269)
 42. Мусаєва (39374)
 43. Рзаєв (39297)
 44. Мiрзаєв (38423)
 45. Мусаєв (38143)
 46. Зеуналова (37669)
 47. Зеуналов (37633)
 48. Асгарова (37295)
 49. Валiєв (37007)
 50. Сüлеуманова (35880)
 51. Сафарова (35871)
 52. Рахiмова (34087)
 53. Сафаров (34083)
 54. Асгаров (33606)
 55. Рüстамова (33029)
 56. Сüлеуманов (32655)
 57. Таğiєва (31824)
 58. Баğiрова (31736)
 59. Xалiлова (31621)
 60. Рахiмов (30706)
 61. Xалiлов (29616)
 62. Рüстамов (29351)
 63. Махаррамова (28753)
 64. Баğiров (28722)
 65. Таğiєв (28514)
 66. Аллахвердiєва (28004)
 67. Садiqова (27724)
 68. Мурадова (27655)
 69. Аллахвердiєв (27645)
 70. Мурадов (26895)
 71. Махаррамов (26747)
 72. Мехдiєва (26740)
 73. Асадова (26421)
 74. Мехдiєв (26085)
 75. Садiqов (25878)
 76. Мамедов (25562)
 77. Махмудова (25558)
 78. Асадов (25517)
 79. Махмудов (25042)
 80. Алакбарова (25020)
 81. Азiзова (24925)
 82. Азiзов (24210)
 83. Оруцова (23561)
 84. Оруцов (23403)
 85. Юусiфова (23136)
 86. Юусiфов (22784)
 87. Алакбаров (22663)
 88. Асланова (22337)
 89. Асланов (22020)
 90. Казiмова (21963)
 91. Самадова (21896)
 92. Qараєва (21533)
 93. Новрузов (21452)
 94. Новрузова (21275)
 95. Казiмов (20893)
 96. Qараєв (20716)
 97. Самадов (19952)
 98. Исаєва (19810)
 99. Исаєв (19619)
 100. Набiєва (19209)
 101. şiрiнова (19032)
 102. Насiрова (18999)
 103. Дадаşова (18941)
 104. Исгандарова (18831)
 105. Нацафова (18306)
 106. Наğiєва (18217)
 107. Насiров (17825)
 108. Дадаşов (17610)
 109. Набiєв (17581)
 110. şiрiнов (17351)
 111. Нацафов (17322)
 112. Исгандаров (17191)
 113. Иманов (16962)
 114. şüкüрова (16868)
 115. Нурiєва (16662)
 116. Иманова (16652)
 117. Акбарова (16611)
 118. Наğiєв (16473)
 119. Расулова (16408)
 120. Паşаєва (16296)
 121. Нурiєв (16230)
 122. şüкüров (15845)
 123. Цавадова (15579)
 124. Акбаров (15381)
 125. Хеударова (15291)
 126. Расулов (15245)
 127. Цавадов (14851)
 128. Паşаєв (14632)
 129. Хеударов (14283)
 130. Цаббарова (14270)
 131. Цаббаров (13780)
 132. Сеїдова (13710)
 133. Сеїдов (13247)
 134. Хамiдова (13237)
 135. Qахраманова (13203)
 136. Малiкова (13063)
 137. Салiмова (13003)
 138. Мамедова (12731)
 139. Qахраманов (12356)
 140. Хамiдов (12273)
 141. Салiмов (12253)
 142. Малiков (12189)
 143. Салманова (12051)
 144. Qафарова (12051)
 145. Qадiрова (11919)
 146. Хаşiмова (11892)
 147. Салманов (11737)
 148. Алiзадех (11646)
 149. Qафаров (11606)
 150. Меммедов (11391)
 151. Амiрова (11336)
 152. Мiкаїлова (11259)
 153. Qадiров (11248)
 154. Османова (11226)
 155. Еувазова (11207)
 156. Хаşiмов (11150)
 157. Насiбова (11059)
 158. Османов (11056)
 159. Мiкаїлов (11022)
 160. Амiров (10937)
 161. Султанова (10852)
 162. Рамазанов (10809)
 163. Хüмбатова (10802)
 164. Еувазов (10797)
 165. Аласгарова (10786)
 166. Намазова (10785)
 167. Султанов (10688)
 168. Рамазанова (10684)
 169. Намазов (10636)
 170. Насiбов (10593)
 171. Цабраїлова (10548)
 172. Назарова (10514)
 173. Аxундова (10298)
 174. Азiмова (10261)
 175. Цабраїлов (10128)
 176. Назаров (10113)
 177. Азiмов (10071)
 178. Хüмбатов (9947)
 179. Фарацова (9762)
 180. Аласгаров (9707)
 181. Алыв (9700)
 182. Абасов (9690)
 183. Хусеунов (9655)
 184. Фарзалiєва (9537)
 185. Талiбов (9384)
 186. Талiбова (9315)
 187. Цалiлова (9252)
 188. Аxундов (9211)
 189. Бадалова (9105)
 190. Баşiрова (9059)
 191. Абасова (9033)
 192. Фарзалiєв (8967)
 193. Бадалов (8942)
 194. Фарацов (8875)
 195. Цалiлов (8606)
 196. Qулуєва (8486)
 197. Баşiров (8291)
 198. Маммадлi (8131)
 199. şахбазова (7978)
 200. Мехтiєва (7894)
 201. Ибадова (7880)
 202. Вердiєв (7818)
 203. Мехтiєв (7816)
 204. Вердiєва (7749)
 205. Ибадов (7709)
 206. Qанбарова (7693)
 207. Солтанова (7671)
 208. Qоцаєва (7585)
 209. Солтанов (7545)
 210. Елiєв (7539)
 211. şахбазов (7499)
 212. Qулуєв (7478)
 213. Рацабова (7407)
 214. Qоцаєв (7402)
 215. şарiфова (7186)
 216. Тахiрова (7144)
 217. Яqубов (7120)
 218. Яqубова (7068)
 219. Qанбаров (6832)
 220. Тахiров (6816)
 221. Салахов (6789)
 222. Заманов (6724)
 223. Заманова (6687)
 224. Салахова (6667)
 225. Исрафiлов (6657)
 226. Манафов (6597)
 227. şixалiєва (6589)
 228. Рацабов (6534)
 229. Мацiдова (6468)
 230. Исрафiлова (6453)
 231. Манафова (6414)
 232. şарiфов (6412)
 233. şабанова (6302)
 234. şixалiєв (6181)
 235. Атакişiєва (6102)
 236. Баxşiєва (6050)
 237. Муxтарова (6049)
 238. Ахадов (5998)
 239. Муxтаров (5980)
 240. Мацiдов (5973)
 241. Ахадова (5970)
 242. Абişова (5897)
 243. Теумуров (5836)
 244. Хесенов (5776)
 245. Баxişова (5758)
 246. Амiрасланова (5728)
 247. Фатуллаєва (5683)
 248. Нiфталiєв (5663)
 249. Пiрiєва (5662)
 250. Теумурова (5659)
 251. Баxşiєв (5652)
 252. Пiрiєв (5648)
 253. Атакişiєв (5611)
 254. Амiрасланов (5598)
 255. Абişов (5597)
 256. Нiфталiєва (5554)
 257. Баxişов (5535)
 258. Фаталiєва (5528)
 259. Дамiрова (5502)
 260. Абiлова (5472)
 261. Алыва (5450)
 262. Баxşалiєва (5435)
 263. şабанов (5414)
 264. Дамiров (5397)
 265. Фатуллаєв (5345)
 266. Абiлов (5315)
 267. Исламов (5273)
 268. şiралiєва (5257)
 269. Керiмов (5243)
 270. Хаqвердiєва (5234)
 271. Афандiєва (5211)
 272. Фаталiєв (5179)
 273. Qарiбова (5165)
 274. Хамзаєва (5152)
 275. Исламова (5152)
 276. Qарiбов (5132)
 277. Адiгöзалова (5122)
 278. Амрахова (5091)
 279. Хаqвердiєв (5058)
 280. Хабiбова (5052)
 281. Аскаров (5050)
 282. Зüлфüqарова (5033)
 283. Баxşалiєв (4920)
 284. Аскарова (4915)
 285. Маммадзадех (4901)
 286. şiралiєв (4861)
 287. Мüрсалова (4827)
 288. Хамзаєв (4800)
 289. Хабiбов (4794)
 290. Цабiєва (4791)
 291. Амрахов (4778)
 292. Юусубов (4708)
 293. Адiгöзалов (4698)
 294. Цабiєв (4691)
 295. Мüрсалов (4665)
 296. Мiрзалiєва (4657)
 297. Qадiмова (4655)
 298. Юусiбова (4645)
 299. Гöзалова (4635)
 300. Юусiбов (4632)
 301. Зüлфüqаров (4591)
 302. Мехралiєва (4546)
 303. Мiрзалiєв (4529)
 304. Балаєва (4525)
 305. Абдурахманов (4524)
 306. Абдурахманова (4519)
 307. öмарова (4508)
 308. Цамалова (4476)
 309. Емiнова (4451)
 310. Бакiрова (4444)
 311. Юусубова (4431)
 312. Искандарова (4431)
 313. Мехралiєв (4377)
 314. Искандаров (4372)
 315. Емiнов (4367)
 316. Илясов (4366)
 317. Афандiєв (4347)
 318. öмаров (4335)
 319. Илясова (4308)
 320. Сарiєва (4304)
 321. Панахова (4288)
 322. Xанкişiєва (4283)
 323. Qадiмов (4273)
 324. Цамалов (4269)
 325. Бакiров (4247)
 326. Тахмазова (4242)
 327. Xанкişiєв (4185)
 328. Гöзалов (4152)
 329. şахвердiєва (4145)
 330. Панахов (4136)
 331. Сарiєв (4133)
 332. Алişова (4124)
 333. Тахмазов (4096)
 334. Балаєв (4081)
 335. Xудiєв (4045)
 336. Масiмова (4028)
 337. Алişов (3996)
 338. Масiмов (3969)
 339. Агаєв (3962)
 340. Феузуллаєва (3957)
 341. Латiфова (3953)
 342. Xудiєва (3952)
 343. Латiфов (3904)
 344. şахвердiєв (3823)
 345. Цахангiрова (3820)
 346. Гусеунов (3799)
 347. Цахангiров (3796)
 348. Хасанлi (3790)
 349. Адiлов (3750)
 350. şафiєва (3745)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Азербайджан?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Азербайджан. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Азербайджан, и те вземат предвид не Азербайджански, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Азербайджан фамилно име, за което отлично знаете, че не е Азербайджански фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Азербайджан и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Азербайджан в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Азербайджански фамилни имена с най-разпространените Азербайджански фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Азербайджански обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Азербайджан.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Азербайджан държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Азербайджан със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Азербайджан могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Азербайджански фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 350 фамилни имена от Азербайджан някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Азербайджан, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Азербайджански и което се оказва по-често срещано в друга страна от Азербайджан. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 350-те най-често срещани фамилни имена Азербайджански са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.