Осетински Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 300-те най-често срещани фамилни имена в Южна Осетия. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Осетински, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Южна Осетия. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Осетински, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Южна Осетия, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Осетински. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 300 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Осетински

Най-често срещаните фамилни имена Осетински

 1. Бакхтурiдзе (4378)
 2. Маiсурадзе (1182)
 3. Беруашвiлi (994)
 4. Касрадзе (692)
 5. Метревелi (674)
 6. Оqропiрiдзе (585)
 7. Мтчедлiдзе (574)
 8. Деканоiдзе (551)
 9. Ромелашвiлi (493)
 10. Лапiтскi (483)
 11. Зубашвiлi (438)
 12. Кобаладзе (417)
 13. Гогiдзе (399)
 14. Тчулукхадзе (385)
 15. Бабутсiдзе (375)
 16. Тсавелiдзе (374)
 17. Баqрадзе (347)
 18. Какхнiашвiлi (345)
 19. Кекошвiлi (332)
 20. Ткхелiдзе (314)
 21. Мiндiашвiлi (310)
 22. Тчампурiдзе (301)
 23. Шеразадiшвiлi (295)
 24. Тсотнiашвiлi (294)
 25. Qрiстесiашвiлi (291)
 26. Мiдодашвiлi (287)
 27. Отiнашвiлi (280)
 28. Гогутсашвiлi (263)
 29. Мешвiлдiшвiлi (263)
 30. Зозiашвiлi (259)
 31. Гiунашвiлi (243)
 32. Бегiашвiлi (237)
 33. Табатадзе (233)
 34. Надiрадзе (230)
 35. Турашвiлi (227)
 36. Одiкадзе (226)
 37. Татунашвiлi (224)
 38. Мамiсашвiлi (217)
 39. Тскховребов (214)
 40. Дурглiшвiлi (211)
 41. Капанадзе (210)
 42. Пекхшвелашвiлi (207)
 43. Жавакхiшвiлi (201)
 44. Кхадурi (201)
 45. Бугiанiшвiлi (199)
 46. Кхараулi (198)
 47. Мескхi (197)
 48. Кхмiадашвiлi (196)
 49. Кхутсiшвiлi (194)
 50. Тсiвтсiвадзе (193)
 51. Басiшвiлi (189)
 52. Йоев (188)
 53. Размадзе (186)
 54. Берiанiдзе (185)
 55. Берiдзе (184)
 56. Жалабадзе (183)
 57. Башарулi (183)
 58. Бортсвадзе (178)
 59. Бурнадзе (178)
 60. Буржанiдзе (176)
 61. Садгобелашвiлi (170)
 62. Марiамiдзе (168)
 63. Жапарiдзе (165)
 64. Тсiтаiшвiлi (163)
 65. Салагiшвiлi (162)
 66. Илурiдзе (161)
 67. Габодзе (161)
 68. Гiгаурi (160)
 69. Копадзе (159)
 70. Гамбашiдзе (157)
 71. Бузаладзе (157)
 72. Гачечiладзе (156)
 73. Доiжашвiлi (148)
 74. Тсiтадзе (148)
 75. Папелiшвiлi (143)
 76. Нiкорашвiлi (143)
 77. Елбаqiдзе (142)
 78. Гагнiдзе (142)
 79. Даташвiлi (140)
 80. Какулашвiлi (140)
 81. Самкхарадзе (138)
 82. Иантбелiдзе (138)
 83. Батсiкадзе (137)
 84. Павлiашвiлi (137)
 85. Qенqадзе (136)
 86. Осiташвiлi (136)
 87. Магхалдадзе (136)
 88. Вакхтангашвiлi (134)
 89. Жойшвiлi (134)
 90. Меqнарiшвiлi (130)
 91. Саламадзе (129)
 92. Квагхiнiдзе (127)
 93. Кхiдашелi (127)
 94. Лазарашвiлi (126)
 95. Гвекхiдзе (125)
 96. Шермадiн (120)
 97. Нiколiшвiлi (119)
 98. Гагыв (117)
 99. Берадзе (116)
 100. Гогаладзе (115)
 101. Гогiнашвiлi (113)
 102. Девiдзе (112)
 103. Мiделашвiлi (109)
 104. Тсерадзе (108)
 105. Маматсашвiлi (108)
 106. Нiорадзе (106)
 107. Бiгiнашвiлi (105)
 108. Гогiшвiлi (103)
 109. Асанiдзе (102)
 110. Терашвiлi (101)
 111. Петрiашвiлi (100)
 112. Ґлашвiлi (97)
 113. Маруашвiлi (97)
 114. Непарiдзе (97)
 115. Кхiмшiашвiлi (97)
 116. Парастаев (97)
 117. Тедеев (94)
 118. Толiашвiлi (94)
 119. Кхетагурi (93)
 120. Гврiтiшвiлi (92)
 121. Одiшвiлi (92)
 122. Канделакi (92)
 123. Тсатсiашвiлi (91)
 124. Сiqтурашвiлi (91)
 125. Латсабiдзе (91)
 126. Арболiшвiлi (91)
 127. Гагнашвiлi (91)
 128. Тiнiкашвiлi (90)
 129. Котiашвiлi (89)
 130. Валыв (86)
 131. Зангурашвiлi (86)
 132. Гаглоев (85)
 133. Балашвiлi (85)
 134. Qарqусова (85)
 135. Шукакiдзе (85)
 136. Акхалкатсi (84)
 137. Тсертсвадзе (84)
 138. Танделов (83)
 139. Макасарашвiлi (83)
 140. Морбедадзе (82)
 141. Qуташвiлi (81)
 142. Кулумбегов (81)
 143. Тсiскадзе (80)
 144. Мамагулашвiлi (80)
 145. Петоев (80)
 146. Озґбiшвiлi (80)
 147. Деметрашвiлi (80)
 148. Нiаурi (80)
 149. Кхетагашвiлi (78)
 150. Жокхадзе (77)
 151. Барiшвiлi (77)
 152. Пукхаев (77)
 153. Шемшенов (77)
 154. Басiлiдзе (75)
 155. Коберiдзе (75)
 156. Аскiлашвiлi (74)
 157. Qарелi (73)
 158. Жгхунiашвiлi (73)
 159. Теделурi (73)
 160. Кекелiшвiлi (73)
 161. Кхетерелi (73)
 162. Квiнiкадзе (72)
 163. Меqвабiшвiлi (72)
 164. Кхаразiшвiлi (72)
 165. Тарылашвiлi (72)
 166. Кобаурi (71)
 167. Катселашвiлi (71)
 168. Сiукашвiлi (71)
 169. Мзареулiшвiлi (71)
 170. Маранелi (71)
 171. Тсiqарiдзе (70)
 172. Докадзе (70)
 173. Оqруашвiлi (70)
 174. Псутурi (70)
 175. Елошвiлi (69)
 176. Небырiдзе (68)
 177. Балкхамiшвiлi (67)
 178. Тетунашвiлi (67)
 179. Гугутiшвiлi (67)
 180. Бугулашвiлi (66)
 181. Дрiаев (66)
 182. Иорамашвiлi (66)
 183. Етсадашвiлi (66)
 184. Qоqоев (65)
 185. Ломсадзе (64)
 186. Меланашвiлi (63)
 187. Санакоев (63)
 188. Пiлыв (63)
 189. Маргыв (61)
 190. Зарiдзе (61)
 191. Тсiкхеладзе (60)
 192. Галегашвiлi (60)
 193. Долiшвiлi (59)
 194. Габараев (59)
 195. Дарбуашвiлi (59)
 196. Кхрiкулi (59)
 197. Гакхеладзе (59)
 198. Тсеретелi (57)
 199. Отiашвiлi (57)
 200. Сосiашвiлi (57)
 201. Qавтарадзе (57)
 202. Арчуадзе (56)
 203. Qесанашвiлi (56)
 204. Гвiмрадзе (56)
 205. Зангаладзе (56)
 206. Макхарашвiлi (55)
 207. Сiукаев (55)
 208. Бестаев (54)
 209. Жакхвеладзе (53)
 210. Казакхашвiлi (53)
 211. Макiшвiлi (53)
 212. Нозадзе (53)
 213. Тсiташвiлi (53)
 214. Ломiдзе (53)
 215. Жармелiшвiлi (53)
 216. Едiшерашвiлi (53)
 217. Гатенашвiлi (53)
 218. Лурсманашвiлi (52)
 219. Шубiтiдзе (52)
 220. Сомкхыв (52)
 221. Намшурiдзе (52)
 222. Насуашвiлi (52)
 223. Алборов (51)
 224. Qiсыв (51)
 225. Амiранашвiлi (50)
 226. Сомкхiшвiлi (50)
 227. Мамрадзе (50)
 228. Буткхузi (50)
 229. Гутнiашвiлi (50)
 230. Чiлiндрiшвiлi (49)
 231. Гундiшвiлi (49)
 232. Мiладзе (49)
 233. Сабiашвiлi (49)
 234. Есiашвiлi (49)
 235. Ткхемаладзе (49)
 236. Макхнiашвiлi (49)
 237. Мелiqiшвiлi (49)
 238. Дiлебашвiлi (49)
 239. Зерекiдзе (49)
 240. Маiсашвiлi (48)
 241. Кхубаев (48)
 242. Сабанадзе (48)
 243. Роiнашвiлi (48)
 244. Папашвiлi (48)
 245. Деканозiшвiлi (47)
 246. Тваурi (47)
 247. Папiашвiлi (47)
 248. Сабашвiлi (47)
 249. Мартiашвiлi (47)
 250. Бедоев (47)
 251. Тевдорашвiлi (46)
 252. Кхiзанiшвiлi (46)
 253. Тiгыв (46)
 254. Гасыв (46)
 255. Гамґбелi (45)
 256. Деданашвiлi (45)
 257. Гудадзе (45)
 258. Какхiашвiлi (45)
 259. Нонiкашвiлi (45)
 260. Гобозов (45)
 261. Елiзбарашвiлi (45)
 262. Зенашвiлi (45)
 263. Жабанашвiлi (45)
 264. Наскхiдашвiлi (45)
 265. Чубiнiдзе (44)
 266. Артсiвадзе (44)
 267. Котсоев (44)
 268. Туаев (44)
 269. Маркозашвiлi (43)
 270. Татарашвiлi (43)
 271. Калмакхелiдзе (43)
 272. Члачiдзе (42)
 273. Тсокхнiашвiлi (42)
 274. Гучмазашвiлi (42)
 275. Кхатчiурi (42)
 276. Гогiнов (42)
 277. Кiквiлашвiлi (42)
 278. Сосiташвiлi (42)
 279. Трамакiдзе (42)
 280. Тчантурiдзе (42)
 281. Тiтiрашвiлi (42)
 282. Елiаурi (42)
 283. Тсгоев (41)
 284. Гогашвiлi (41)
 285. Нарозашвiлi (40)
 286. Черткоев (40)
 287. Русiташвiлi (40)
 288. Тсqрiаладзе (40)
 289. Тсiтсрiашвiлi (39)
 290. Бiтаров (39)
 291. Qелекхсашвiлi (39)
 292. Тсiклаурi (38)
 293. Жабiдзе (38)
 294. Гварамадзе (38)
 295. Адуашвiлi (38)
 296. Qелдiшвiлi (38)
 297. Казiшвiлi (38)
 298. Кхутсiнашвiлi (38)
 299. Дудаев (38)
 300. Готiашвiлi (38)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Южна Осетия?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Южна Осетия. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Южна Осетия, и те вземат предвид не Осетински, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Южна Осетия фамилно име, за което отлично знаете, че не е Осетински фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Южна Осетия и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Южна Осетия в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Осетински фамилни имена с най-разпространените Осетински фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Осетински обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Южна Осетия.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Южна Осетия държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Южна Осетия със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Южна Осетия могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Осетински фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 300 фамилни имена от Южна Осетия някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Южна Осетия, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Осетински и което се оказва по-често срещано в друга страна от Южна Осетия. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 300-те най-често срещани фамилни имена Осетински са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.