Осетински Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 350-те най-често срещани фамилни имена в Южна Осетия. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Осетински, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Южна Осетия. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Осетински, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Южна Осетия, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Осетински. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 350 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Осетински

Най-често срещаните фамилни имена Осетински

 1. Бакхтурiдзе (4378)
 2. Маiсурадзе (1182)
 3. Беруашвiлi (994)
 4. Касрадзе (692)
 5. Метревелi (674)
 6. Оqропiрiдзе (585)
 7. Мтчедлiдзе (574)
 8. Деканоiдзе (551)
 9. Ромелашвiлi (493)
 10. Лапiтскi (483)
 11. Зубашвiлi (438)
 12. Кобаладзе (417)
 13. Гогiдзе (399)
 14. Тчулукхадзе (385)
 15. Бабутсiдзе (375)
 16. Тсавелiдзе (374)
 17. Баqрадзе (347)
 18. Какхнiашвiлi (345)
 19. Кекошвiлi (332)
 20. Ткхелiдзе (314)
 21. Мiндiашвiлi (310)
 22. Тчампурiдзе (301)
 23. Шеразадiшвiлi (295)
 24. Тсотнiашвiлi (294)
 25. Qрiстесiашвiлi (291)
 26. Мiдодашвiлi (287)
 27. Отiнашвiлi (280)
 28. Мешвiлдiшвiлi (263)
 29. Гогутсашвiлi (263)
 30. Зозiашвiлi (259)
 31. Гiунашвiлi (243)
 32. Бегiашвiлi (237)
 33. Табатадзе (233)
 34. Надiрадзе (230)
 35. Турашвiлi (227)
 36. Одiкадзе (226)
 37. Татунашвiлi (224)
 38. Мамiсашвiлi (217)
 39. Тскховребов (214)
 40. Дурглiшвiлi (211)
 41. Капанадзе (210)
 42. Пекхшвелашвiлi (207)
 43. Жавакхiшвiлi (201)
 44. Кхадурi (201)
 45. Бугiанiшвiлi (199)
 46. Кхараулi (198)
 47. Мескхi (197)
 48. Кхмiадашвiлi (196)
 49. Кхутсiшвiлi (194)
 50. Тсiвтсiвадзе (193)
 51. Басiшвiлi (189)
 52. Йоев (188)
 53. Размадзе (186)
 54. Берiанiдзе (185)
 55. Берiдзе (184)
 56. Башарулi (183)
 57. Жалабадзе (183)
 58. Бурнадзе (178)
 59. Бортсвадзе (178)
 60. Буржанiдзе (176)
 61. Садгобелашвiлi (170)
 62. Марiамiдзе (168)
 63. Жапарiдзе (165)
 64. Тсiтаiшвiлi (163)
 65. Салагiшвiлi (162)
 66. Илурiдзе (161)
 67. Габодзе (161)
 68. Гiгаурi (160)
 69. Копадзе (159)
 70. Гамбашiдзе (157)
 71. Бузаладзе (157)
 72. Гачечiладзе (156)
 73. Доiжашвiлi (148)
 74. Тсiтадзе (148)
 75. Папелiшвiлi (143)
 76. Нiкорашвiлi (143)
 77. Гагнiдзе (142)
 78. Елбаqiдзе (142)
 79. Даташвiлi (140)
 80. Какулашвiлi (140)
 81. Иантбелiдзе (138)
 82. Самкхарадзе (138)
 83. Павлiашвiлi (137)
 84. Батсiкадзе (137)
 85. Магхалдадзе (136)
 86. Qенqадзе (136)
 87. Осiташвiлi (136)
 88. Жойшвiлi (134)
 89. Вакхтангашвiлi (134)
 90. Меqнарiшвiлi (130)
 91. Саламадзе (129)
 92. Квагхiнiдзе (127)
 93. Кхiдашелi (127)
 94. Лазарашвiлi (126)
 95. Гвекхiдзе (125)
 96. Шермадiн (120)
 97. Нiколiшвiлi (119)
 98. Гагыв (117)
 99. Берадзе (116)
 100. Гогаладзе (115)
 101. Гогiнашвiлi (113)
 102. Девiдзе (112)
 103. Мiделашвiлi (109)
 104. Тсерадзе (108)
 105. Маматсашвiлi (108)
 106. Нiорадзе (106)
 107. Бiгiнашвiлi (105)
 108. Гогiшвiлi (103)
 109. Асанiдзе (102)
 110. Терашвiлi (101)
 111. Петрiашвiлi (100)
 112. Непарiдзе (97)
 113. Маруашвiлi (97)
 114. Кхiмшiашвiлi (97)
 115. Ґлашвiлi (97)
 116. Парастаев (97)
 117. Толiашвiлi (94)
 118. Тедеев (94)
 119. Кхетагурi (93)
 120. Гврiтiшвiлi (92)
 121. Одiшвiлi (92)
 122. Канделакi (92)
 123. Сiqтурашвiлi (91)
 124. Тсатсiашвiлi (91)
 125. Гагнашвiлi (91)
 126. Латсабiдзе (91)
 127. Арболiшвiлi (91)
 128. Тiнiкашвiлi (90)
 129. Котiашвiлi (89)
 130. Зангурашвiлi (86)
 131. Валыв (86)
 132. Гаглоев (85)
 133. Qарqусова (85)
 134. Шукакiдзе (85)
 135. Балашвiлi (85)
 136. Тсертсвадзе (84)
 137. Акхалкатсi (84)
 138. Макасарашвiлi (83)
 139. Танделов (83)
 140. Морбедадзе (82)
 141. Кулумбегов (81)
 142. Qуташвiлi (81)
 143. Нiаурi (80)
 144. Тсiскадзе (80)
 145. Мамагулашвiлi (80)
 146. Озґбiшвiлi (80)
 147. Петоев (80)
 148. Деметрашвiлi (80)
 149. Кхетагашвiлi (78)
 150. Пукхаев (77)
 151. Барiшвiлi (77)
 152. Шемшенов (77)
 153. Жокхадзе (77)
 154. Басiлiдзе (75)
 155. Коберiдзе (75)
 156. Аскiлашвiлi (74)
 157. Qарелi (73)
 158. Жгхунiашвiлi (73)
 159. Теделурi (73)
 160. Кхетерелi (73)
 161. Кекелiшвiлi (73)
 162. Меqвабiшвiлi (72)
 163. Кхаразiшвiлi (72)
 164. Тарылашвiлi (72)
 165. Квiнiкадзе (72)
 166. Сiукашвiлi (71)
 167. Мзареулiшвiлi (71)
 168. Кобаурi (71)
 169. Катселашвiлi (71)
 170. Маранелi (71)
 171. Тсiqарiдзе (70)
 172. Псутурi (70)
 173. Докадзе (70)
 174. Оqруашвiлi (70)
 175. Елошвiлi (69)
 176. Небырiдзе (68)
 177. Балкхамiшвiлi (67)
 178. Гугутiшвiлi (67)
 179. Тетунашвiлi (67)
 180. Иорамашвiлi (66)
 181. Дрiаев (66)
 182. Бугулашвiлi (66)
 183. Етсадашвiлi (66)
 184. Qоqоев (65)
 185. Ломсадзе (64)
 186. Пiлыв (63)
 187. Санакоев (63)
 188. Меланашвiлi (63)
 189. Зарiдзе (61)
 190. Маргыв (61)
 191. Галегашвiлi (60)
 192. Тсiкхеладзе (60)
 193. Кхрiкулi (59)
 194. Дарбуашвiлi (59)
 195. Гакхеладзе (59)
 196. Габараев (59)
 197. Долiшвiлi (59)
 198. Тсеретелi (57)
 199. Отiашвiлi (57)
 200. Qавтарадзе (57)
 201. Сосiашвiлi (57)
 202. Зангаладзе (56)
 203. Qесанашвiлi (56)
 204. Гвiмрадзе (56)
 205. Арчуадзе (56)
 206. Сiукаев (55)
 207. Макхарашвiлi (55)
 208. Бестаев (54)
 209. Ломiдзе (53)
 210. Тсiташвiлi (53)
 211. Жармелiшвiлi (53)
 212. Едiшерашвiлi (53)
 213. Казакхашвiлi (53)
 214. Жакхвеладзе (53)
 215. Нозадзе (53)
 216. Гатенашвiлi (53)
 217. Макiшвiлi (53)
 218. Шубiтiдзе (52)
 219. Лурсманашвiлi (52)
 220. Намшурiдзе (52)
 221. Насуашвiлi (52)
 222. Сомкхыв (52)
 223. Алборов (51)
 224. Qiсыв (51)
 225. Сомкхiшвiлi (50)
 226. Амiранашвiлi (50)
 227. Мамрадзе (50)
 228. Буткхузi (50)
 229. Гутнiашвiлi (50)
 230. Сабiашвiлi (49)
 231. Гундiшвiлi (49)
 232. Макхнiашвiлi (49)
 233. Чiлiндрiшвiлi (49)
 234. Зерекiдзе (49)
 235. Ткхемаладзе (49)
 236. Есiашвiлi (49)
 237. Мелiqiшвiлi (49)
 238. Дiлебашвiлi (49)
 239. Мiладзе (49)
 240. Роiнашвiлi (48)
 241. Сабанадзе (48)
 242. Папашвiлi (48)
 243. Кхубаев (48)
 244. Маiсашвiлi (48)
 245. Деканозiшвiлi (47)
 246. Бедоев (47)
 247. Сабашвiлi (47)
 248. Папiашвiлi (47)
 249. Тваурi (47)
 250. Мартiашвiлi (47)
 251. Тiгыв (46)
 252. Кхiзанiшвiлi (46)
 253. Тевдорашвiлi (46)
 254. Гасыв (46)
 255. Гобозов (45)
 256. Деданашвiлi (45)
 257. Нонiкашвiлi (45)
 258. Зенашвiлi (45)
 259. Гамґбелi (45)
 260. Гудадзе (45)
 261. Наскхiдашвiлi (45)
 262. Жабанашвiлi (45)
 263. Какхiашвiлi (45)
 264. Елiзбарашвiлi (45)
 265. Туаев (44)
 266. Чубiнiдзе (44)
 267. Котсоев (44)
 268. Артсiвадзе (44)
 269. Маркозашвiлi (43)
 270. Калмакхелiдзе (43)
 271. Татарашвiлi (43)
 272. Кiквiлашвiлi (42)
 273. Гучмазашвiлi (42)
 274. Тiтiрашвiлi (42)
 275. Тсокхнiашвiлi (42)
 276. Трамакiдзе (42)
 277. Тчантурiдзе (42)
 278. Члачiдзе (42)
 279. Елiаурi (42)
 280. Кхатчiурi (42)
 281. Сосiташвiлi (42)
 282. Гогiнов (42)
 283. Гогашвiлi (41)
 284. Тсгоев (41)
 285. Русiташвiлi (40)
 286. Нарозашвiлi (40)
 287. Тсqрiаладзе (40)
 288. Черткоев (40)
 289. Тсiтсрiашвiлi (39)
 290. Бiтаров (39)
 291. Qелекхсашвiлi (39)
 292. Сiмонiшвiлi (38)
 293. Тенадзе (38)
 294. Кхутсiнашвiлi (38)
 295. Баiндурашвiлi (38)
 296. Гварамадзе (38)
 297. Тсiклаурi (38)
 298. Qелдiшвiлi (38)
 299. Адуашвiлi (38)
 300. Казiшвiлi (38)
 301. Qелекхсаев (38)
 302. Дудаев (38)
 303. Жабiдзе (38)
 304. Готiашвiлi (38)
 305. Тселаурi (37)
 306. Ґладзе (37)
 307. Тсарев (37)
 308. Мелтаурi (37)
 309. Тсiптаурi (37)
 310. Аiтсурадзе (37)
 311. Кхутсiдзе (37)
 312. Папунашвiлi (36)
 313. Бунтурi (36)
 314. Кудукхов (36)
 315. Торошелiдзе (36)
 316. Мегрелiшвiлi (35)
 317. Индуашвiлi (35)
 318. Лотсулашвiлi (35)
 319. Багаев (35)
 320. Габрылашвiлi (35)
 321. Кхубулурi (35)
 322. Инаурi (34)
 323. Катiгаров (34)
 324. Иремашвiлi (34)
 325. Гогiташвiлi (34)
 326. Габаташвiлi (34)
 327. Забакхiдзе (33)
 328. Тсабошвiлi (33)
 329. Текхов (33)
 330. Мосiашвiлi (32)
 331. Берiшвiлi (32)
 332. Ланчавашвiлi (32)
 333. Мнiтурi (32)
 334. Елiкашвiлi (32)
 335. Qоqошвiлi (32)
 336. Самадалашвiлi (32)
 337. Шаоршадзе (32)
 338. Кабулов (32)
 339. Сiдамонiдзе (32)
 340. Qуртаулi (31)
 341. Мiqеладзе (31)
 342. Гiкашвiлi (31)
 343. Гулiшвiлi (31)
 344. Жабашвiлi (31)
 345. Бiнiашвiлi (31)
 346. Кораев (31)
 347. Тсiвiладзе (31)
 348. Казыв (31)
 349. Лобжанiдзе (31)
 350. Бетешвiлi (31)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Южна Осетия?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Южна Осетия. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Южна Осетия, и те вземат предвид не Осетински, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Южна Осетия фамилно име, за което отлично знаете, че не е Осетински фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Южна Осетия и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Южна Осетия в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Осетински фамилни имена с най-разпространените Осетински фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Осетински обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Южна Осетия.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Южна Осетия държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Южна Осетия със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Южна Осетия могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Осетински фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 350 фамилни имена от Южна Осетия някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Южна Осетия, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Осетински и което се оказва по-често срещано в друга страна от Южна Осетия. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 350-те най-често срещани фамилни имена Осетински са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.