Южносудански Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 300-те най-често срещани фамилни имена в Южен Судан. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Южносудански, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Южен Судан. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Южносудански, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Южен Судан, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Южносудански. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 300 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Южносудански

Най-често срещаните фамилни имена Южносудански

 1. Денг (853936)
 2. Чол (259457)
 3. Бол (252587)
 4. Чуол (225109)
 5. Жохн (188648)
 6. Куол (165397)
 7. Мажок (164869)
 8. Гаранг (154300)
 9. Тут (147431)
 10. Петер (143732)
 11. Луал (133163)
 12. Гаi (131578)
 13. Гатлуак (124708)
 14. Малуал (117839)
 15. Лам (116254)
 16. Жамес (107270)
 17. Дау (104628)
 18. Коанг (94588)
 19. Жок (88776)
 20. Был (88776)
 21. Атем (84020)
 22. Конг (83491)
 23. Гатwеч (83491)
 24. Дак (82963)
 25. Пал (80849)
 26. Гаткуотх (80321)
 27. Мабiор (76622)
 28. Жал (73451)
 29. Wал (71866)
 30. Рык (68695)
 31. Ботх (67638)
 32. Мачар (63940)
 33. Ажак (63940)
 34. Тхон (62354)
 35. Нхiал (61826)
 36. Маєн (57598)
 37. Рiак (57070)
 38. Макуач (56542)
 39. Пуок (54428)
 40. Паул (54428)
 41. Нянг (53899)
 42. Бул (49144)
 43. Жоцк (49144)
 44. Кур (48087)
 45. Манёк (48087)
 46. Дут (47030)
 47. Гач (46501)
 48. Давiд (46501)
 49. Мадiнг (46501)
 50. Ажанг (45445)
 51. Макер (44388)
 52. Мут (43859)
 53. Чан (43331)
 54. Пуот (43331)
 55. Нёк (42802)
 56. Мажак (42802)
 57. Сiмон (42802)
 58. Бiор (41746)
 59. Лул (41217)
 60. Як (41217)
 61. Дуотх (40689)
 62. Кир (40160)
 63. Ачол (39632)
 64. Дуоп (39632)
 65. Руот (38575)
 66. Алыр (38047)
 67. Акеч (37518)
 68. Галуак (37518)
 69. Жосепх (36990)
 70. Хотх (36461)
 71. Куетх (36461)
 72. Бiар (33819)
 73. Куану (32762)
 74. Манянг (32762)
 75. Нууон (32234)
 76. Wiллiам (32234)
 77. Дуот (31706)
 78. Мач (31706)
 79. Реатх (31177)
 80. Тот (30649)
 81. Каi (30649)
 82. Чоул (30649)
 83. Гатдет (30120)
 84. Тап (30120)
 85. Кхор (29063)
 86. Куер (28007)
 87. Арок (28007)
 88. Гак (27478)
 89. Дуол (26950)
 90. Акол (26950)
 91. Ангок (26421)
 92. Агуер (26421)
 93. Куiр (26421)
 94. Їен (25893)
 95. Руач (25364)
 96. Даныл (24308)
 97. Тор (23779)
 98. Куон (23779)
 99. Wуор (23251)
 100. Куку (23251)
 101. Пук (22722)
 102. Марiал (22194)
 103. Ароп (22194)
 104. Манууон (21665)
 105. Абрахам (21665)
 106. Дiнг (21665)
 107. Кун (21137)
 108. Жума (21137)
 109. Лону (21137)
 110. Кор (20609)
 111. Маwут (20609)
 112. Чар (20080)
 113. Буол (20080)
 114. Кер (19552)
 115. Жану (19552)
 116. Куач (19552)
 117. Мосес (19552)
 118. Канг (19552)
 119. Яр (19552)
 120. Кон (19023)
 121. Бор (19023)
 122. Мохамед (18495)
 123. Wан (18495)
 124. Кхан (18495)
 125. Чот (18495)
 126. Мiчаел (17966)
 127. Мадут (17438)
 128. Кол (17438)
 129. Малек (17438)
 130. Кот (17438)
 131. Габрыл (16910)
 132. Ажок (16910)
 133. Луетх (16381)
 134. Аwан (16381)
 135. Пар (16381)
 136. Гону (15853)
 137. Алi (15853)
 138. Адам (15853)
 139. Дуал (15853)
 140. Самуел (15324)
 141. Жацоб (15324)
 142. Муса (15324)
 143. Омот (15324)
 144. Топ (14796)
 145. Нгор (14796)
 146. Маян (14796)
 147. Рiал (14267)
 148. Чанг (14267)
 149. Марк (13739)
 150. Чану (13739)
 151. Буом (13739)
 152. Муон (13739)
 153. Гоч (13211)
 154. Гат (13211)
 155. Жацк (13211)
 156. Хассан (13211)
 157. Омар (13211)
 158. Дiт (13211)
 159. Куч (12682)
 160. Корок (12682)
 161. Туту (12682)
 162. Танг (12682)
 163. Тер (12154)
 164. Пуоч (12154)
 165. Ланг (12154)
 166. Ганг (12154)
 167. Дiу (12154)
 168. Пхiлiп (12154)
 169. Гок (12154)
 170. Ґнг (11625)
 171. Тхор (11625)
 172. Коак (11625)
 173. Лук (11097)
 174. Тонг (11097)
 175. Мiчеал (11097)
 176. Андреw (11097)
 177. Дор (11097)
 178. Мару (11097)
 179. Куот (10569)
 180. Лок (10569)
 181. Дол (10569)
 182. Ибрахiм (10569)
 183. Алеу (10569)
 184. Wар (10040)
 185. Алеx (10040)
 186. Янг (10040)
 187. Лонг (10040)
 188. Дыw (10040)
 189. Малоу (10040)
 190. Ёнг (10040)
 191. Кок (10040)
 192. Чарлес (9512)
 193. Степхен (9512)
 194. Акоi (9512)
 195. Малук (9512)
 196. Реат (9512)
 197. Поул (9512)
 198. Кiм (9512)
 199. Лоу (9512)
 200. Лука (9512)
 201. Коул (8983)
 202. Баяк (8983)
 203. Кхер (8983)
 204. Гыл (8983)
 205. Агок (8983)
 206. Дуер (8983)
 207. Бiл (8983)
 208. Wанг (8983)
 209. Леек (8455)
 210. Лiах (8455)
 211. Ёл (8455)
 212. Ёр (8455)
 213. Аєн (8455)
 214. Банг (8455)
 215. Wат (8455)
 216. Лiно (8455)
 217. Коч (8455)
 218. Еммануел (8455)
 219. Акот (8455)
 220. Wач (7926)
 221. Матаi (7926)
 222. Мает (7926)
 223. Мун (7926)
 224. Ґорґ (7926)
 225. Алiс (7926)
 226. Деу (7926)
 227. Туонг (7926)
 228. Рiнг (7926)
 229. Тхомас (7926)
 230. Лат (7398)
 231. Мет (7398)
 232. Гау (7398)
 233. Юен (7398)
 234. Куел (7398)
 235. Рееч (7398)
 236. Анґло (7398)
 237. Аллан (7398)
 238. Ажах (7398)
 239. Жох (7398)
 240. Печ (7398)
 241. Баба (7398)
 242. Абул (7398)
 243. Табан (7398)
 244. Елiжах (7398)
 245. Ахмед (7398)
 246. Кан (7398)
 247. Данг (6870)
 248. Дiанг (6870)
 249. Мануал (6870)
 250. Чоат (6870)
 251. Дот (6870)
 252. Босс (6870)
 253. Бум (6870)
 254. Жанг (6870)
 255. Мал (6870)
 256. Атер (6870)
 257. Маёр (6870)
 258. Мартха (6870)
 259. Адау (6870)
 260. Исаац (6870)
 261. Буотх (6870)
 262. Маi (6870)
 263. Акон (6341)
 264. Абыл (6341)
 265. Кеч (6341)
 266. Стевен (6341)
 267. Куал (6341)
 268. Яi (6341)
 269. Росе (6341)
 270. Ёк (6341)
 271. Бiлл (6341)
 272. Тхем (6341)
 273. Мандут (6341)
 274. Туор (6341)
 275. Нгуен (6341)
 276. Кеах (6341)
 277. Дынг (6341)
 278. Ём (5813)
 279. Осман (5813)
 280. Мачол (5813)
 281. Алек (5813)
 282. Пок (5813)
 283. Чок (5813)
 284. Малок (5813)
 285. Барач (5813)
 286. Марко (5813)
 287. Ребецца (5813)
 288. Банак (5813)
 289. Дуел (5813)
 290. Макол (5813)
 291. Док (5813)
 292. Обанг (5813)
 293. Исса (5813)
 294. Кыр (5284)
 295. Аден (5284)
 296. Патаi (5284)
 297. Мазе (5284)
 298. Жохнсон (5284)
 299. Ят (5284)
 300. Йнг (5284)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Южен Судан?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Южен Судан. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Южен Судан, и те вземат предвид не Южносудански, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Южен Судан фамилно име, за което отлично знаете, че не е Южносудански фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Южен Судан и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Южен Судан в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Южносудански фамилни имена с най-разпространените Южносудански фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Южносудански обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Южен Судан.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Южен Судан държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Южен Судан със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Южен Судан могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Южносудански фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 300 фамилни имена от Южен Судан някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Южен Судан, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Южносудански и което се оказва по-често срещано в друга страна от Южен Судан. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 300-те най-често срещани фамилни имена Южносудански са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.