Виетнамски Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 350-те най-често срещани фамилни имена в Виетнам. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Виетнамски, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Виетнам. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Виетнамски, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Виетнам, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Виетнамски. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 350 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Виетнамски

Най-често срещаните фамилни имена Виетнамски

 1. Нгуєн (21229198)
 2. Тран (6815931)
 3. Ле (5699384)
 4. Пхам (4540050)
 5. Хоанг (2469321)
 6. Ву (2416772)
 7. Пхан (1880055)
 8. Буi (1864925)
 9. Во (1570780)
 10. Хуунх (1564597)
 11. Труонг (1417525)
 12. Нго (1391983)
 13. Дуонг (1218229)
 14. Данг (1124356)
 15. До (1115083)
 16. Ха (1103206)
 17. Хо (1004453)
 18. Трiнх (901795)
 19. Дiнх (784007)
 20. Анх (656178)
 21. Доан (621804)
 22. Цао (617574)
 23. Хонг (605861)
 24. Луонг (597075)
 25. Лам (584060)
 26. Тхi (582108)
 27. Дао (569255)
 28. О (564862)
 29. Хунг (559168)
 30. Маi (535904)
 31. Ван (529070)
 32. Анг (525817)
 33. Луу (523214)
 34. Тхаi (454721)
 35. Лу (427389)
 36. Тханх (410632)
 37. Пхунг (393061)
 38. Нам (365566)
 39. Нгоц (364142)
 40. Чу (345555)
 41. Та (343115)
 42. Ту (340675)
 43. Вуонг (326032)
 44. Лан (319525)
 45. Чау (317084)
 46. Сон (311228)
 47. Мiнх (302442)
 48. Инх (294708)
 49. Ао (283570)
 50. То (259817)
 51. Ан (256889)
 52. Тан (254936)
 53. Пхуонг (252171)
 54. Там (229882)
 55. Тунг (225001)
 56. Нгує (224221)
 57. Тхуу (220446)
 58. Юен (220446)
 59. Бао (218331)
 60. Тху (197995)
 61. Лее (193602)
 62. Кiм (185956)
 63. Лаi (173266)
 64. Qуач (167734)
 65. Qуан (164968)
 66. Транг (163342)
 67. Qуанг (163179)
 68. Донг (158624)
 69. Тонг (156834)
 70. Туан (145446)
 71. Нган (145120)
 72. Лын (142517)
 73. Дып (140239)
 74. Трыу (139751)
 75. Хуонг (139426)
 76. Оан (136231)
 77. Лiнх (134545)
 78. Чунг (126736)
 79. Дунг (125109)
 80. Нху (124994)
 81. Ла (124784)
 82. Танг (123320)
 83. Qуоц (117604)
 84. Хуе (116812)
 85. Хоа (114697)
 86. Xуан (114534)
 87. Бач (114209)
 88. Кыу (112745)
 89. Тхао (109654)
 90. Выт (108515)
 91. Нгхым (108189)
 92. Нхат (108094)
 93. Дуц (108027)
 94. Трунг (107701)
 95. Хан (106888)
 96. Дуу (105424)
 97. Лу (102983)
 98. Кханх (102256)
 99. Нг (102007)
 100. Дам (98916)
 101. Qуу (97452)
 102. Тхан (97452)
 103. Хаi (96313)
 104. Гiанг (96150)
 105. Ба (93385)
 106. Тын (90456)
 107. Тхач (89805)
 108. Таi (88829)
 109. Онг (88666)
 110. Дым (88504)
 111. Манх (88136)
 112. Хуу (85389)
 113. Дыу (82647)
 114. Хуєн (82484)
 115. Хуа (81345)
 116. Му (81183)
 117. Хуу (79230)
 118. Хын (78417)
 119. Ханг (78254)
 120. Чын (76302)
 121. Хао (74838)
 122. Тхонг (74187)
 123. Чi (73211)
 124. Хау (68818)
 125. Даi (68656)
 126. Ду (66866)
 127. Цонг (63937)
 128. Бi (63287)
 129. Вiнх (62799)
 130. Лоi (61985)
 131. Хоаi (61866)
 132. Тыу (61823)
 133. Тхын (61497)
 134. Уц (60196)
 135. Тон (60196)
 136. Ау (58569)
 137. Нгуєнтхi (57267)
 138. Банг (57267)
 139. Нонг (57267)
 140. Бiч (57104)
 141. Хыу (56583)
 142. Лонг (55866)
 143. Вi (55803)
 144. Тханг (55478)
 145. Чан (55152)
 146. Qуунх (54536)
 147. Лыу (52224)
 148. А (51012)
 149. Нхан (49946)
 150. Пхi (48645)
 151. Нiнх (48482)
 152. Ман (48319)
 153. Бiнх (47987)
 154. Пхонг (47668)
 155. Пху (47343)
 156. Тронг (46530)
 157. Нгєн (45770)
 158. Су (45716)
 159. Тхам (45391)
 160. Бе (45228)
 161. Дын (44577)
 162. Мац (44252)
 163. Кха (43601)
 164. Дау (43601)
 165. Нгуєнван (43276)
 166. Кхонг (42137)
 167. Су (41161)
 168. Пхуц (40914)
 169. Ам (40673)
 170. Ву (40347)
 171. Тоан (39046)
 172. Лоан (39046)
 173. Тхе (38720)
 174. Цан (37744)
 175. Бын (37744)
 176. Ма (37582)
 177. Ну (37476)
 178. Трам (36931)
 179. Туонг (36605)
 180. Бац (36443)
 181. Чен (36443)
 182. Лым (35955)
 183. Труц (35629)
 184. Трi (34816)
 185. Цуц (34653)
 186. Гiап (34490)
 187. Ланг (34490)
 188. Qуе (33352)
 189. Кхуат (31237)
 190. Ло (30586)
 191. Лiм (30423)
 192. Нгууен (30178)
 193. Бан (29447)
 194. Сонг (29122)
 195. Тао (28959)
 196. Тхыу (28634)
 197. Лiн (27657)
 198. Кын (27332)
 199. Туєт (27151)
 200. Луц (26844)
 201. Тхо (26844)
 202. Мео (26681)
 203. Нон (26193)
 204. Санг (25868)
 205. Гiа (25868)
 206. Цам (25705)
 207. Тра (25380)
 208. Нхоц (25092)
 209. Данх (24729)
 210. Унг (24729)
 211. Лоц (24241)
 212. Асд (23999)
 213. Кхуонг (23427)
 214. Цуонг (23380)
 215. Лi (23102)
 216. Кхуц (22939)
 217. Нхок (22888)
 218. Тун (22777)
 219. Уонг (22777)
 220. Пхуоц (22455)
 221. Парк (21801)
 222. Хоц (21638)
 223. Вын (21312)
 224. Тат (20987)
 225. Банх (20987)
 226. Тхуонг (20530)
 227. Кхац (19986)
 228. Нгуеун (19881)
 229. Тiн (19848)
 230. Дат (19848)
 231. Хоан (19360)
 232. Че (19360)
 233. Чанг (19035)
 234. Ванг (19035)
 235. Лап (18872)
 236. Нхам (18872)
 237. Нгуєнтханх (18547)
 238. Цунг (18221)
 239. Нгуу (18221)
 240. Нгхуєн (18139)
 241. Хоп (18059)
 242. Янг (18059)
 243. Сан (17896)
 244. Трантхi (17896)
 245. Wонг (17733)
 246. Нхоx (17617)
 247. Монг (17408)
 248. Луан (17245)
 249. Пхо (17083)
 250. Нхо (16757)
 251. Мау (16594)
 252. Ханх (15956)
 253. Юу (15944)
 254. Кхуу (15944)
 255. Тху (15618)
 256. Нгуєнг (15595)
 257. Хуанг (15293)
 258. (15293)
 259. Цау (15293)
 260. Тiнх (15112)
 261. Qуi (14968)
 262. Wанг (14968)
 263. Бо (14805)
 264. Вонг (14479)
 265. Летхi (14317)
 266. Ку (14317)
 267. Нгу (14154)
 268. Чоi (14154)
 269. Са (13991)
 270. Да (13991)
 271. Нi (13991)
 272. Ке (13991)
 273. Лiу (13666)
 274. Пхат (13666)
 275. Лац (13666)
 276. Нхi (13627)
 277. Труон (13204)
 278. Про (13178)
 279. Транван (13178)
 280. (13015)
 281. Цу (12853)
 282. Мач (12853)
 283. Сао (12853)
 284. Сен (12853)
 285. Тоi (12785)
 286. Сiнх (12653)
 287. Канг (12527)
 288. Чуонг (12527)
 289. Сам (12527)
 290. Дан (12527)
 291. Ху (12527)
 292. Цоi (12202)
 293. Чуц (11876)
 294. Нгуун (11816)
 295. Ту (11714)
 296. Блуе (11714)
 297. Нгуоi (11693)
 298. Мау (11551)
 299. Бау (11551)
 300. Тау (11388)
 301. Тхiнх (11282)
 302. Лун (11226)
 303. Кханг (11226)
 304. Нга (11184)
 305. Нгуен (10900)
 306. Он (10900)
 307. Чiн (10900)
 308. Лау (10900)
 309. Сун (10900)
 310. На (10871)
 311. Нха (10836)
 312. Пе (10738)
 313. Бон (10738)
 314. Чо (10575)
 315. Мен (10575)
 316. Цаi (10250)
 317. Но (10250)
 318. Со (10087)
 319. Зханг (10087)
 320. Юеу (9956)
 321. Ка (9924)
 322. Тхым (9924)
 323. Нхунг (9810)
 324. Ю (9776)
 325. Ем (9761)
 326. Тео (9761)
 327. Леван (9761)
 328. Сау (9761)
 329. Де (9599)
 330. Кхоа (9550)
 331. Шiн (9436)
 332. Ланх (9359)
 333. Тхоi (9273)
 334. Ут (9228)
 335. Сео (9111)
 336. Муi (9111)
 337. Жунг (9111)
 338. Тхiч (9111)
 339. Фан (9111)
 340. Сыу (8968)
 341. Цап (8948)
 342. Салес (8948)
 343. Суонг (8948)
 344. Qуєн (8797)
 345. Тхуан (8793)
 346. Хып (8770)
 347. Нгхiа (8526)
 348. Цон (8460)
 349. Чым (8460)
 350. Дiу (8460)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Виетнам?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Виетнам. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Виетнам, и те вземат предвид не Виетнамски, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Виетнам фамилно име, за което отлично знаете, че не е Виетнамски фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Виетнам и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Виетнам в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Виетнамски фамилни имена с най-разпространените Виетнамски фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Виетнамски обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Виетнам.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Виетнам държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Виетнам със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Виетнам могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Виетнамски фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 350 фамилни имена от Виетнам някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Виетнам, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Виетнамски и което се оказва по-често срещано в друга страна от Виетнам. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 350-те най-често срещани фамилни имена Виетнамски са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.