Тюркменски Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 350-те най-често срещани фамилни имена в Туркменистан. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Тюркменски, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Туркменистан. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Тюркменски, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Туркменистан, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Тюркменски. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 350 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Тюркменски

Най-често срещаните фамилни имена Тюркменски

 1. Чарєва (80130)
 2. Чарєв (77796)
 3. Атаева (74683)
 4. Атаев (73220)
 5. Курбанова (66772)
 6. Курбанов (62993)
 7. Сапарова (58546)
 8. Сапаров (56842)
 9. Аманова (54822)
 10. Дурдєва (54248)
 11. Дурдєв (53711)
 12. Аманов (53229)
 13. Оразова (50857)
 14. Овезова (50607)
 15. Овезов (49616)
 16. Оразов (49375)
 17. Мередова (48393)
 18. Мередов (47448)
 19. Атаєва (39695)
 20. Мамедова (39288)
 21. Атаєв (38537)
 22. Сапароw (34683)
 23. Керiмова (34479)
 24. Керiмов (33479)
 25. Мередоw (32997)
 26. Мамедов (32934)
 27. Гурбанова (32840)
 28. Гурбаноw (32756)
 29. Гурбанов (32515)
 30. Редзхепова (32247)
 31. Дзхумаева (31941)
 32. Режепоw (31793)
 33. Нурєва (31385)
 34. Дзхумаев (31311)
 35. Редзхепов (31311)
 36. Нурєв (31070)
 37. Бердiєw (30107)
 38. Туркмен (29866)
 39. Аннаева (29190)
 40. Аннаев (28903)
 41. Ашiрова (27541)
 42. Ашiров (26735)
 43. Жумаєw (25531)
 44. Бердєва (25308)
 45. Режепова (25058)
 46. Бердєв (24808)
 47. Режепов (24808)
 48. Баурамоw (24326)
 49. Розєва (24085)
 50. Розєв (23845)
 51. Таганова (23335)
 52. Есенова (23076)
 53. Таганов (22881)
 54. Ашурова (22826)
 55. Есенов (22399)
 56. Кулыва (22325)
 57. Довлетова (22325)
 58. Ашуров (22159)
 59. Курбаноw (21918)
 60. Кулыв (21677)
 61. Довлетов (21677)
 62. Алыва (21479)
 63. Бердiєва (20093)
 64. Непесова (19945)
 65. Непесов (19750)
 66. Назаров (19689)
 67. Бердiєв (19509)
 68. Назароw (19509)
 69. Бабаєw (19509)
 70. Аманоw (19268)
 71. Дзхораева (18731)
 72. Чаруєw (18546)
 73. Мурадоw (18546)
 74. Дзхораев (18546)
 75. Батурова (18425)
 76. Батуров (18064)
 77. Маммедова (17267)
 78. Оразоw (17101)
 79. Маммедов (17101)
 80. Клучева (17027)
 81. Аннаєw (16860)
 82. Ашуроw (16860)
 83. Клучев (16860)
 84. Аннамурадова (16786)
 85. Аннамурадов (16619)
 86. Оwезоw (16378)
 87. Дурдуєw (16378)
 88. Назарова (16198)
 89. Мурадоw (15896)
 90. Мукхаммедова (15878)
 91. Мукхаммедов (15415)
 92. Бабаев (15393)
 93. Агаева (15081)
 94. Агаев (14933)
 95. Акхмедова (14785)
 96. Ґлдєва (14738)
 97. Ґлдєв (14451)
 98. Бяшiмова (14349)
 99. Бяшiмов (14210)
 100. Акхмедов (14081)
 101. Караева (14007)
 102. Гусеунова (14007)
 103. Мухаммедоw (13970)
 104. Атадзханова (13868)
 105. Алыв (13782)
 106. Атадзханов (13729)
 107. Караев (13729)
 108. Ґлдiєw (13488)
 109. Гусеунов (13340)
 110. Аннаєва (13266)
 111. Худаубердiєw (13247)
 112. Иванов (13156)
 113. Чарiєва (13136)
 114. Иванова (13066)
 115. Чаруєва (13025)
 116. Аннаєв (13006)
 117. Чарiєв (13006)
 118. Чаруєв (12765)
 119. Мамедоw (12765)
 120. Маммедоw (12284)
 121. Розуєw (12284)
 122. Розметова (12154)
 123. Грiгорянтс (12043)
 124. Сарєва (11922)
 125. Мурадова (11922)
 126. Юусупова (11813)
 127. Юусупов (11813)
 128. Сарєв (11802)
 129. Розметов (11802)
 130. Мурадов (11802)
 131. Атамурадова (11793)
 132. Рахманова (11663)
 133. Атамурадов (11561)
 134. Ґлдiєва (11542)
 135. Рахманов (11320)
 136. Ґлдiєв (11320)
 137. Кхудурова (11190)
 138. Кхаллєва (11163)
 139. Кхудуров (11079)
 140. Кхаллєв (10838)
 141. Мухаммедова (10811)
 142. Соуунова (10672)
 143. Башiмова (10672)
 144. Мухаммедов (10598)
 145. Башiмов (10357)
 146. Нуруєw (10357)
 147. Соуунов (10357)
 148. Чарєw (10116)
 149. Мередоwа (10116)
 150. Ґлдыва (9977)
 151. Ґлдыв (9875)
 152. Базароw (9634)
 153. Дурдуєва (9579)
 154. Ибрагiмов (9576)
 155. Дурдуєв (9393)
 156. Гасанова (9347)
 157. Акмурадова (9338)
 158. Акмурадов (9152)
 159. Гасанов (9078)
 160. Алланазарова (9004)
 161. Шамурадова (9004)
 162. Довранова (8930)
 163. Шамурадов (8912)
 164. Курбаноwа (8912)
 165. Алланазаров (8912)
 166. Хожаєва (8680)
 167. Черкезова (8680)
 168. Абдуллаєw (8671)
 169. Бабаева (8448)
 170. Исмаiлова (8323)
 171. Исмаiлов (8144)
 172. Дзхумабаева (8106)
 173. Дзхумабаев (7948)
 174. Ханов (7948)
 175. Петров (7607)
 176. Абаев (7466)
 177. Сакхатов (7466)
 178. Сулеуманова (7439)
 179. Кiм (6981)
 180. Бабаєв (6891)
 181. Абдуллаева (6753)
 182. Грiгорян (6623)
 183. Абдуллаев (6559)
 184. Рамазанова (6485)
 185. Кузнетсова (6444)
 186. Магомедова (6299)
 187. Рамазанов (6299)
 188. Ахмедов (6175)
 189. Багдасарова (6086)
 190. Ибрагiмова (6068)
 191. Багдасаров (6021)
 192. Кадурова (5957)
 193. Петрова (5817)
 194. Кадуров (5781)
 195. Аллабердiєв (5540)
 196. Саркiсян (5191)
 197. Макарова (5012)
 198. Ахмедова (5012)
 199. Казаков (4922)
 200. Новiкова (4922)
 201. Попова (4833)
 202. Аванесова (4817)
 203. Карiмова (4654)
 204. Мусаева (4576)
 205. Якубов (4564)
 206. Нiязов (4475)
 207. Мусаев (4447)
 208. Артукова (4363)
 209. Артуков (4280)
 210. Дзхафаров (4261)
 211. Романова (4206)
 212. Осiпова (4027)
 213. Кузнетсов (3938)
 214. Васiлева (3938)
 215. Абдулаева (3928)
 216. Новiков (3848)
 217. Смiрнова (3759)
 218. Хан (3759)
 219. Абдулаев (3705)
 220. Коваленко (3669)
 221. Закхарова (3669)
 222. Алiєва (3669)
 223. Петросян (3669)
 224. Кхасанова (3669)
 225. Бабадзханов (3580)
 226. Казакова (3580)
 227. Сулеуманов (3490)
 228. Морозова (3401)
 229. Саркiсова (3311)
 230. Волкова (3311)
 231. Мiкхаулова (3311)
 232. Арутуунян (3222)
 233. Попов (3222)
 234. Ракхманова (3196)
 235. Ракхманов (3168)
 236. Арслан (3132)
 237. Васiлєва (3132)
 238. Аурапетян (3043)
 239. Романов (3043)
 240. Якубова (2953)
 241. Акопян (2953)
 242. Нiязова (2862)
 243. Рустамова (2862)
 244. Рустамов (2779)
 245. Аванесян (2774)
 246. Осiпов (2774)
 247. Смiрнов (2774)
 248. Орлова (2774)
 249. Кравченко (2774)
 250. Жан (2774)
 251. Соколова (2685)
 252. Шевченко (2685)
 253. Богданова (2685)
 254. Ханоw (2685)
 255. Гончарова (2685)
 256. Морозов (2685)
 257. Султан (2685)
 258. Чернова (2685)
 259. Степанова (2685)
 260. Шукурова (2640)
 261. Шукуров (2612)
 262. Бондаренко (2595)
 263. Соколов (2595)
 264. Бала (2595)
 265. Лi (2595)
 266. Мурадова (2547)
 267. Машарiпова (2529)
 268. Заутсева (2506)
 269. Тарасов (2506)
 270. Пак (2506)
 271. Борiсова (2506)
 272. Павлова (2506)
 273. Исаева (2506)
 274. Мелнiкова (2506)
 275. Машарiпов (2501)
 276. Ракхiмова (2492)
 277. Мурадов (2473)
 278. Ракхiмов (2446)
 279. Сорокiна (2416)
 280. Федорова (2416)
 281. Андреева (2416)
 282. Козлов (2416)
 283. Лебедева (2416)
 284. Полякова (2327)
 285. Илiна (2327)
 286. Тарасова (2327)
 287. Павлов (2327)
 288. Кхудаубердыва (2288)
 289. Ткаченко (2237)
 290. Степанян (2237)
 291. Бабаян (2237)
 292. Кхудаубердыв (2223)
 293. Атабаева (2186)
 294. Атабаев (2168)
 295. Нiкiтiна (2148)
 296. Баурам (2148)
 297. Маслова (2148)
 298. Александрова (2148)
 299. Антонова (2148)
 300. Исаев (2148)
 301. Мелкумян (2148)
 302. Яковлева (2148)
 303. Баурамова (2094)
 304. Костiна (2058)
 305. Горбунова (2058)
 306. Клiмова (2058)
 307. Воронiна (2058)
 308. Сiдорова (2058)
 309. Сабуров (2058)
 310. Алексеева (2058)
 311. Калiнiна (2058)
 312. Абрамова (2058)
 313. Зхуков (2058)
 314. Фiлiппова (2058)
 315. Тiтова (2058)
 316. Карiмов (2057)
 317. Баурамов (2029)
 318. Сабiрова (2019)
 319. Сабiров (2001)
 320. Алi (1969)
 321. Данiлов (1969)
 322. Авакян (1969)
 323. Сiдоров (1969)
 324. Юулдашева (1908)
 325. Юулдашев (1890)
 326. Кхан (1879)
 327. Семенова (1879)
 328. Денiсова (1879)
 329. Галкiна (1879)
 330. Медведева (1879)
 331. Васiлев (1879)
 332. Котова (1879)
 333. Исаков (1879)
 334. Колеснiкова (1879)
 335. Цан (1879)
 336. Каландаров (1834)
 337. Садукова (1834)
 338. Кхаударова (1797)
 339. Козлова (1790)
 340. Коновалова (1790)
 341. Фомiна (1790)
 342. Фролова (1790)
 343. Орлов (1790)
 344. Амiнов (1790)
 345. Абрамов (1790)
 346. Ковалева (1790)
 347. Гаспарян (1790)
 348. Зхукова (1790)
 349. Андреев (1790)
 350. Лусенко (1790)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Туркменистан?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Туркменистан. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Туркменистан, и те вземат предвид не Тюркменски, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Туркменистан фамилно име, за което отлично знаете, че не е Тюркменски фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Туркменистан и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Туркменистан в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Тюркменски фамилни имена с най-разпространените Тюркменски фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Тюркменски обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Туркменистан.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Туркменистан държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Туркменистан със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Туркменистан могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Тюркменски фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 350 фамилни имена от Туркменистан някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Туркменистан, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Тюркменски и което се оказва по-често срещано в друга страна от Туркменистан. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 350-те най-често срещани фамилни имена Тюркменски са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.