Тюркменски Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 300-те най-често срещани фамилни имена в Туркменистан. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Тюркменски, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Туркменистан. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Тюркменски, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Туркменистан, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Тюркменски. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 300 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Тюркменски

Най-често срещаните фамилни имена Тюркменски

 1. Чарєва (80130)
 2. Чарєв (77796)
 3. Атаева (74683)
 4. Атаев (73220)
 5. Курбанова (66772)
 6. Курбанов (62993)
 7. Сапарова (58546)
 8. Сапаров (56842)
 9. Аманова (54822)
 10. Дурдєва (54248)
 11. Дурдєв (53711)
 12. Аманов (53229)
 13. Оразова (50857)
 14. Овезова (50607)
 15. Овезов (49616)
 16. Оразов (49375)
 17. Мередова (48393)
 18. Мередов (47448)
 19. Атаєва (39695)
 20. Мамедова (39288)
 21. Атаєв (38537)
 22. Сапароw (34683)
 23. Керiмова (34479)
 24. Керiмов (33479)
 25. Мередоw (32997)
 26. Мамедов (32934)
 27. Гурбанова (32840)
 28. Гурбаноw (32756)
 29. Гурбанов (32515)
 30. Редзхепова (32247)
 31. Дзхумаева (31941)
 32. Режепоw (31793)
 33. Нурєва (31385)
 34. Дзхумаев (31311)
 35. Редзхепов (31311)
 36. Нурєв (31070)
 37. Бердiєw (30107)
 38. Туркмен (29866)
 39. Аннаева (29190)
 40. Аннаев (28903)
 41. Ашiрова (27541)
 42. Ашiров (26735)
 43. Жумаєw (25531)
 44. Бердєва (25308)
 45. Режепова (25058)
 46. Бердєв (24808)
 47. Режепов (24808)
 48. Баурамоw (24326)
 49. Розєва (24085)
 50. Розєв (23845)
 51. Таганова (23335)
 52. Есенова (23076)
 53. Таганов (22881)
 54. Ашурова (22826)
 55. Есенов (22399)
 56. Довлетова (22325)
 57. Кулыва (22325)
 58. Ашуров (22159)
 59. Курбаноw (21918)
 60. Довлетов (21677)
 61. Кулыв (21677)
 62. Алыва (21479)
 63. Бердiєва (20093)
 64. Непесова (19945)
 65. Непесов (19750)
 66. Назаров (19689)
 67. Бердiєв (19509)
 68. Бабаєw (19509)
 69. Назароw (19509)
 70. Аманоw (19268)
 71. Дзхораева (18731)
 72. Дзхораев (18546)
 73. Чаруєw (18546)
 74. Мурадоw (18546)
 75. Батурова (18425)
 76. Батуров (18064)
 77. Маммедова (17267)
 78. Маммедов (17101)
 79. Оразоw (17101)
 80. Клучева (17027)
 81. Аннаєw (16860)
 82. Ашуроw (16860)
 83. Клучев (16860)
 84. Аннамурадова (16786)
 85. Аннамурадов (16619)
 86. Дурдуєw (16378)
 87. Оwезоw (16378)
 88. Назарова (16198)
 89. Мурадоw (15896)
 90. Мукхаммедова (15878)
 91. Мукхаммедов (15415)
 92. Бабаев (15393)
 93. Агаева (15081)
 94. Агаев (14933)
 95. Акхмедова (14785)
 96. Ґлдєва (14738)
 97. Ґлдєв (14451)
 98. Бяшiмова (14349)
 99. Бяшiмов (14210)
 100. Акхмедов (14081)
 101. Гусеунова (14007)
 102. Караева (14007)
 103. Мухаммедоw (13970)
 104. Атадзханова (13868)
 105. Алыв (13782)
 106. Атадзханов (13729)
 107. Караев (13729)
 108. Ґлдiєw (13488)
 109. Гусеунов (13340)
 110. Аннаєва (13266)
 111. Худаубердiєw (13247)
 112. Иванов (13156)
 113. Чарiєва (13136)
 114. Иванова (13066)
 115. Чаруєва (13025)
 116. Аннаєв (13006)
 117. Чарiєв (13006)
 118. Мамедоw (12765)
 119. Чаруєв (12765)
 120. Маммедоw (12284)
 121. Розуєw (12284)
 122. Розметова (12154)
 123. Грiгорянтс (12043)
 124. Мурадова (11922)
 125. Сарєва (11922)
 126. Юусупова (11813)
 127. Юусупов (11813)
 128. Сарєв (11802)
 129. Мурадов (11802)
 130. Розметов (11802)
 131. Атамурадова (11793)
 132. Рахманова (11663)
 133. Атамурадов (11561)
 134. Ґлдiєва (11542)
 135. Ґлдiєв (11320)
 136. Рахманов (11320)
 137. Кхудурова (11190)
 138. Кхаллєва (11163)
 139. Кхудуров (11079)
 140. Кхаллєв (10838)
 141. Мухаммедова (10811)
 142. Башiмова (10672)
 143. Соуунова (10672)
 144. Мухаммедов (10598)
 145. Башiмов (10357)
 146. Нуруєw (10357)
 147. Соуунов (10357)
 148. Чарєw (10116)
 149. Мередоwа (10116)
 150. Ґлдыва (9977)
 151. Ґлдыв (9875)
 152. Базароw (9634)
 153. Дурдуєва (9579)
 154. Ибрагiмов (9576)
 155. Дурдуєв (9393)
 156. Гасанова (9347)
 157. Акмурадова (9338)
 158. Акмурадов (9152)
 159. Гасанов (9078)
 160. Алланазарова (9004)
 161. Шамурадова (9004)
 162. Довранова (8930)
 163. Шамурадов (8912)
 164. Алланазаров (8912)
 165. Курбаноwа (8912)
 166. Черкезова (8680)
 167. Хожаєва (8680)
 168. Абдуллаєw (8671)
 169. Бабаева (8448)
 170. Исмаiлова (8323)
 171. Исмаiлов (8144)
 172. Дзхумабаева (8106)
 173. Дзхумабаев (7948)
 174. Ханов (7948)
 175. Петров (7607)
 176. Сакхатов (7466)
 177. Абаев (7466)
 178. Сулеуманова (7439)
 179. Кiм (6981)
 180. Бабаєв (6891)
 181. Абдуллаева (6753)
 182. Грiгорян (6623)
 183. Абдуллаев (6559)
 184. Рамазанова (6485)
 185. Кузнетсова (6444)
 186. Магомедова (6299)
 187. Рамазанов (6299)
 188. Ахмедов (6175)
 189. Багдасарова (6086)
 190. Ибрагiмова (6068)
 191. Багдасаров (6021)
 192. Кадурова (5957)
 193. Петрова (5817)
 194. Кадуров (5781)
 195. Аллабердiєв (5540)
 196. Саркiсян (5191)
 197. Макарова (5012)
 198. Ахмедова (5012)
 199. Новiкова (4922)
 200. Казаков (4922)
 201. Попова (4833)
 202. Аванесова (4817)
 203. Карiмова (4654)
 204. Мусаева (4576)
 205. Якубов (4564)
 206. Нiязов (4475)
 207. Мусаев (4447)
 208. Артукова (4363)
 209. Артуков (4280)
 210. Дзхафаров (4261)
 211. Романова (4206)
 212. Осiпова (4027)
 213. Кузнетсов (3938)
 214. Васiлева (3938)
 215. Абдулаева (3928)
 216. Новiков (3848)
 217. Хан (3759)
 218. Смiрнова (3759)
 219. Абдулаев (3705)
 220. Закхарова (3669)
 221. Коваленко (3669)
 222. Кхасанова (3669)
 223. Алiєва (3669)
 224. Петросян (3669)
 225. Бабадзханов (3580)
 226. Казакова (3580)
 227. Сулеуманов (3490)
 228. Морозова (3401)
 229. Мiкхаулова (3311)
 230. Саркiсова (3311)
 231. Волкова (3311)
 232. Арутуунян (3222)
 233. Попов (3222)
 234. Ракхманова (3196)
 235. Ракхманов (3168)
 236. Васiлєва (3132)
 237. Арслан (3132)
 238. Аурапетян (3043)
 239. Романов (3043)
 240. Акопян (2953)
 241. Якубова (2953)
 242. Нiязова (2862)
 243. Рустамова (2862)
 244. Рустамов (2779)
 245. Аванесян (2774)
 246. Жан (2774)
 247. Кравченко (2774)
 248. Орлова (2774)
 249. Смiрнов (2774)
 250. Осiпов (2774)
 251. Ханоw (2685)
 252. Морозов (2685)
 253. Шевченко (2685)
 254. Султан (2685)
 255. Богданова (2685)
 256. Чернова (2685)
 257. Степанова (2685)
 258. Соколова (2685)
 259. Гончарова (2685)
 260. Шукурова (2640)
 261. Шукуров (2612)
 262. Соколов (2595)
 263. Бала (2595)
 264. Лi (2595)
 265. Бондаренко (2595)
 266. Мурадова (2547)
 267. Машарiпова (2529)
 268. Мелнiкова (2506)
 269. Исаева (2506)
 270. Заутсева (2506)
 271. Павлова (2506)
 272. Пак (2506)
 273. Борiсова (2506)
 274. Тарасов (2506)
 275. Машарiпов (2501)
 276. Ракхiмова (2492)
 277. Мурадов (2473)
 278. Ракхiмов (2446)
 279. Сорокiна (2416)
 280. Федорова (2416)
 281. Андреева (2416)
 282. Козлов (2416)
 283. Лебедева (2416)
 284. Павлов (2327)
 285. Тарасова (2327)
 286. Илiна (2327)
 287. Полякова (2327)
 288. Кхудаубердыва (2288)
 289. Степанян (2237)
 290. Бабаян (2237)
 291. Ткаченко (2237)
 292. Кхудаубердыв (2223)
 293. Атабаева (2186)
 294. Атабаев (2168)
 295. Антонова (2148)
 296. Яковлева (2148)
 297. Александрова (2148)
 298. Нiкiтiна (2148)
 299. Исаев (2148)
 300. Баурам (2148)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Туркменистан?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Туркменистан. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Туркменистан, и те вземат предвид не Тюркменски, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Туркменистан фамилно име, за което отлично знаете, че не е Тюркменски фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Туркменистан и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Туркменистан в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Тюркменски фамилни имена с най-разпространените Тюркменски фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Тюркменски обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Туркменистан.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Туркменистан държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Туркменистан със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Туркменистан могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Тюркменски фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 300 фамилни имена от Туркменистан някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Туркменистан, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Тюркменски и което се оказва по-често срещано в друга страна от Туркменистан. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 300-те най-често срещани фамилни имена Тюркменски са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.