сръбски Фамилии сръбски Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 350-те най-често срещани фамилни имена в Сърбия. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена сръбски, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Сърбия. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред сръбски, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Сърбия, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на сръбски. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 350 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за сръбски

Най-често срещаните фамилни имена сръбски

 1. Жовановić (149830)
 2. Нiколić (121373)
 3. Петровić (118555)
 4. Илić (87005)
 5. Павловić (66415)
 6. Марковić (61477)
 7. Стожановić (51363)
 8. Поповić (49977)
 9. žiвковić (48873)
 10. Жанковić (46971)
 11. Тодоровić (43176)
 12. Станковić (40814)
 13. Рiстić (39882)
 14. Цветковić (39632)
 15. Костić (38629)
 16. Томić (36660)
 17. Дiмiтрiжевić (35803)
 18. Мiлоšевić (34711)
 19. Крстić (33543)
 20. Фiлiповić (33168)
 21. Лукić (32601)
 22. Ивановić (32540)
 23. Коваčевić (30824)
 24. Алексić (30359)
 25. Лазić (29316)
 26. Петковić (28929)
 27. Обрадовić (28637)
 28. Мiтровić (28089)
 29. Лазаревić (27865)
 30. Савić (27424)
 31. Радовановić (26706)
 32. Жовić (26600)
 33. Младеновić (25790)
 34. Васić (25060)
 35. Неделжковić (24542)
 36. žiвановić (24506)
 37. Стевановić (23809)
 38. Мiленковić (23708)
 39. Мiловановić (23224)
 40. Мiлосавлжевić (23072)
 41. Новаковić (21637)
 42. Богдановić (21153)
 43. Мiтić (20423)
 44. Сiмić (20331)
 45. Тасić (20193)
 46. Тражковić (19840)
 47. Антić (19751)
 48. Гайć (19711)
 49. Марiнковić (19651)
 50. Радосавлжевić (19319)
 51. Пеšić (18962)
 52. Мiхажловić (18956)
 53. Кнеžевić (18537)
 54. Благожевić (18495)
 55. Васiлжевić (18085)
 56. Здравковić (17794)
 57. Жевтić (17736)
 58. Стожковić (17297)
 59. Ракić (16946)
 60. Стефановić (16777)
 61. Груйć (16600)
 62. Вуковić (16392)
 63. Арсić (16361)
 64. Мiлановić (16152)
 65. Станожевić (16106)
 66. Велičковić (15721)
 67. Велжковić (15407)
 68. Бабić (15304)
 69. Пауновić (15191)
 70. Перić (14953)
 71. Матić (14902)
 72. ćiрić (14840)
 73. Гаврiловić (14628)
 74. Мiлić (14575)
 75. Жаковлжевić (14522)
 76. Ивковić (14058)
 77. Маржановić (13869)
 78. Тоšić (13749)
 79. Неšić (13724)
 80. Максiмовić (13494)
 81. Жеремić (13185)
 82. Уроšевić (13051)
 83. Мiлжковić (12567)
 84. Мiлетić (12441)
 85. Стаменковić (12344)
 86. Радуловić (12176)
 87. Трiфуновić (12128)
 88. Игнжатовić (11821)
 89. Радовić (11797)
 90. Радiвожевić (11743)
 91. Боžić (11654)
 92. Мiложевić (11644)
 93. Боšковić (11558)
 94. Ранковić (11436)
 95. Остойć (11418)
 96. Голубовić (11253)
 97. Андрić (11115)
 98. Жовičić (11083)
 99. Жанйć (11000)
 100. Панić (10953)
 101. Мiлутiновić (10795)
 102. Пантелić (10650)
 103. Пантić (10491)
 104. Веселiновić (9951)
 105. Марić (9939)
 106. Аврамовić (9932)
 107. Спасić (9553)
 108. Коваč (9371)
 109. Мiрковić (9170)
 110. Ражковić (9111)
 111. Мiладiновić (9009)
 112. Бранковić (8997)
 113. Мiлićевić (8775)
 114. Стоšić (8645)
 115. Радić (8428)
 116. Радожевić (8384)
 117. Тадić (8320)
 118. Антонiжевić (8151)
 119. Терзić (8145)
 120. Койć (8128)
 121. Дiнić (7924)
 122. Лазовić (7850)
 123. Желić (7763)
 124. Тот (7616)
 125. Луковić (7579)
 126. Раденковić (7560)
 127. Коцić (7551)
 128. Давiдовić (7506)
 129. Хорват (7403)
 130. Мандić (7379)
 131. Жокić (7283)
 132. Кузмановić (7200)
 133. Мiлiвожевić (7176)
 134. Байć (7163)
 135. Теšić (7156)
 136. Дамнжановić (7083)
 137. Адамовić (7056)
 138. Глišić (7046)
 139. Мiжаiловić (6937)
 140. Попов (6883)
 141. Вуйć (6857)
 142. Райć (6854)
 143. Зарić (6770)
 144. Войновić (6763)
 145. Радожковić (6737)
 146. Пайć (6666)
 147. Мišić (6539)
 148. Жоцić (6524)
 149. Спасожевić (6469)
 150. Аćiмовić (6454)
 151. Томаšевić (6342)
 152. Цветановić (6246)
 153. Танасковić (6157)
 154. Бркić (6122)
 155. Златковić (6116)
 156. Мiжатовić (6076)
 157. Вужовić (5920)
 158. Божовić (5902)
 159. Костадiновić (5883)
 160. Варга (5812)
 161. Дiмić (5728)
 162. Лекić (5727)
 163. ćосić (5663)
 164. Мiложковić (5607)
 165. Кiš (5598)
 166. Перišić (5598)
 167. Стойлжковić (5530)
 168. Грбić (5525)
 169. Арсенiжевić (5515)
 170. Радiсавлжевić (5486)
 171. Неšковić (5461)
 172. Сiмоновić (5452)
 173. Жоксiмовić (5440)
 174. Маножловić (5391)
 175. Крсмановić (5383)
 176. Топаловić (5370)
 177. Боžовić (5250)
 178. Деспотовić (5246)
 179. Зорić (5198)
 180. Ерić (5139)
 181. ćiрковić (5135)
 182. Стожадiновić (5022)
 183. Бойć (5000)
 184. Жакšić (4992)
 185. Вукадiновić (4969)
 186. Пейć (4944)
 187. Вукаšiновić (4867)
 188. Сабо (4861)
 189. Манić (4849)
 190. žiвić (4844)
 191. Станić (4842)
 192. Перовić (4836)
 193. Пантовić (4834)
 194. Степановić (4822)
 195. Несторовić (4786)
 196. Станiсавлжевić (4782)
 197. Секулić (4751)
 198. Зеčевić (4750)
 199. Мартiновić (4687)
 200. Андрейć (4673)
 201. Жанićiжевić (4663)
 202. Весić (4646)
 203. Мiхаiловić (4638)
 204. Нiнковić (4623)
 205. Вiдаковić (4580)
 206. Стевić (4552)
 207. Жевремовić (4548)
 208. Радонйć (4538)
 209. Златановić (4535)
 210. Гожковić (4500)
 211. Недić (4461)
 212. Радаковić (4452)
 213. Богićевić (4431)
 214. Мićić (4360)
 215. Лалić (4343)
 216. Мiлiнковić (4336)
 217. Делić (4277)
 218. Лжубiсавлжевić (4227)
 219. Ненадовić (4194)
 220. Дамжановić (4159)
 221. Прокić (4145)
 222. Узелац (4128)
 223. Петронiжевić (4121)
 224. Раšić (4072)
 225. Мiнić (3949)
 226. Данiловić (3941)
 227. Исаiловić (3920)
 228. Луčić (3895)
 229. Денić (3893)
 230. Катić (3876)
 231. Белić (3861)
 232. Раковić (3851)
 233. Матовić (3845)
 234. Томовić (3835)
 235. Иванковić (3830)
 236. Росić (3823)
 237. Груйčić (3807)
 238. žiвадiновić (3789)
 239. Сiмовić (3782)
 240. Драгićевić (3748)
 241. Жованов (3718)
 242. Мiкić (3711)
 243. Ратковić (3690)
 244. Вуčić (3685)
 245. Глiгорiжевić (3684)
 246. Вукосавлжевić (3680)
 247. Петров (3677)
 248. Антонić (3670)
 249. Тiмотiжевić (3669)
 250. Павić (3665)
 251. Дукić (3639)
 252. Рамаданi (3639)
 253. Жевтовić (3638)
 254. Хадžić (3636)
 255. žiвойновić (3617)
 256. Станišić (3610)
 257. Вуловić (3595)
 258. Молнар (3562)
 259. Огнжановić (3562)
 260. Продановić (3559)
 261. Велжовić (3530)
 262. Новковić (3523)
 263. Плавšić (3492)
 264. Родić (3458)
 265. Пежовić (3451)
 266. Цекić (3439)
 267. Гвозденовić (3377)
 268. Лонčар (3345)
 269. Ивić (3335)
 270. Траiловić (3332)
 271. Дежановić (3311)
 272. Богосавлжевić (3299)
 273. Руžić (3292)
 274. Редžепi (3283)
 275. Мišковić (3282)
 276. Опаčić (3272)
 277. Цвейć (3250)
 278. Петрić (3244)
 279. Глiгорić (3228)
 280. Булатовić (3219)
 281. Вулетić (3207)
 282. Богожевić (3193)
 283. Нiкić (3189)
 284. Цветić (3185)
 285. žiкić (3184)
 286. Вожновić (3166)
 287. Цакić (3156)
 288. Арсеновić (3129)
 289. Додić (3109)
 290. Дробнжак (3075)
 291. Рiстовić (3065)
 292. Васовić (3057)
 293. Попадić (3057)
 294. Мажсторовić (3044)
 295. Смiлжанić (3015)
 296. Стойć (3004)
 297. Обреновić (2978)
 298. Вранić (2978)
 299. Вулić (2959)
 300. Сретеновić (2958)
 301. Накić (2956)
 302. Мiжажловić (2945)
 303. Протić (2934)
 304. Бакić (2919)
 305. Нiкодiжевić (2918)
 306. ćiровić (2913)
 307. Гаврić (2906)
 308. Папić (2894)
 309. Андрежевić (2893)
 310. Вiдić (2879)
 311. Иванов (2873)
 312. Салiхi (2859)
 313. Косановić (2853)
 314. Тодосiжевić (2844)
 315. Аксентiжевić (2820)
 316. Фаркаš (2816)
 317. Добрić (2787)
 318. Неšовić (2782)
 319. Драžić (2776)
 320. Вукićевić (2760)
 321. Вiдовić (2759)
 322. Стайć (2751)
 323. Дабić (2730)
 324. Стоiлжковić (2716)
 325. Буквić (2715)
 326. Танасiжевić (2708)
 327. Станiмiровić (2705)
 328. Драгić (2698)
 329. Вуксановić (2693)
 330. Гроздановić (2672)
 331. Вiдожевić (2642)
 332. Стокić (2639)
 333. Раšковić (2631)
 334. Вукić (2631)
 335. Клжайć (2606)
 336. Првуловić (2600)
 337. Велiмiровić (2596)
 338. Трiпковić (2593)
 339. Анičić (2591)
 340. Кiтановić (2585)
 341. Радišić (2581)
 342. Настić (2574)
 343. Блаžić (2574)
 344. Пап (2571)
 345. Исенi (2563)
 346. Божанić (2557)
 347. Лакić (2540)
 348. Адžić (2537)
 349. Крунić (2526)
 350. Дакić (2513)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Сърбия?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Сърбия. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Сърбия, и те вземат предвид не сръбски, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Сърбия фамилно име, за което отлично знаете, че не е сръбски фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Сърбия и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Сърбия в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите сръбски фамилни имена с най-разпространените сръбски фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило сръбски обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Сърбия.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Сърбия държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Сърбия със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Сърбия могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези сръбски фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 350 фамилни имена от Сърбия някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Сърбия, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за сръбски и което се оказва по-често срещано в друга страна от Сърбия. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 350-те най-често срещани фамилни имена сръбски са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.