Имена на Шри Ланка Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 300-те най-често срещани фамилни имена в Шри Ланка. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Имена на Шри Ланка, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Шри Ланка. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Имена на Шри Ланка, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Шри Ланка, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Имена на Шри Ланка. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 300 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Имена на Шри Ланка

Най-често срещаните фамилни имена Имена на Шри Ланка

 1. Перера (965669)
 2. Фернандо (583845)
 3. Де сiлва (335264)
 4. Бандара (254719)
 5. Кумара (225994)
 6. Дiссанаяке (193396)
 7. Мохамед (173370)
 8. Гамаґ (167596)
 9. Лiянаґ (161237)
 10. Жаясiнгхе (159337)
 11. Ранасiнгхе (156486)
 12. Хератх (138068)
 13. Wеерасiнгхе (136606)
 14. Пеiрiс (129881)
 15. Ратхнаяке (115336)
 16. Wiцкрамасiнгхе (108685)
 17. Wiжесiнгхе (106200)
 18. Хеттiараччi (98087)
 19. Нанаяккара (87489)
 20. Ахамед (83542)
 21. Ражапакша (79741)
 22. Мендiс (79157)
 23. Патхiрана (78791)
 24. Еканаяке (78207)
 25. Гунасекара (77768)
 26. Дiас (75795)
 27. Сампатх (75356)
 28. Амарасiнгхе (72798)
 29. Ратнаяке (66951)
 30. Чатхуранга (65781)
 31. Сенанаяке (61688)
 32. Самарасiнгхе (60811)
 33. Лакмал (60226)
 34. Мунасiнгхе (59057)
 35. Родрiго (58034)
 36. Сеневiратне (57814)
 37. Ратхнаяка (55914)
 38. Едiрiсiнгхе (54379)
 39. Жаяwардена (54233)
 40. Фонсека (53794)
 41. Санжееwа (52771)
 42. Гунаwардана (52186)
 43. Прасад (51529)
 44. Гунаwардена (50871)
 45. Карунаратне (50286)
 46. Жаяwеера (48751)
 47. Жаясекара (48605)
 48. Ранаwеера (47509)
 49. Жаяwардана (45754)
 50. Жаясурiя (45389)
 51. Мадусанка (45170)
 52. Алwiс (45023)
 53. Ражапаксе (44877)
 54. Карунаратхна (44146)
 55. Дiссанаяка (43927)
 56. Жаякоду (43269)
 57. Самаракоон (41588)
 58. Карiяwасам (41442)
 59. Цоорау (39542)
 60. Карунаратхне (39322)
 61. Кумарi (39176)
 62. Абеусiнгхе (38665)
 63. Рупасiнгхе (36984)
 64. Сандаруwан (36618)
 65. Wееракоон (36326)
 66. Жаялатх (35595)
 67. Гунасекера (34791)
 68. Де алwiс (34133)
 69. Мадушанка (33402)
 70. Жаясундара (33329)
 71. Теннакоон (33256)
 72. Wеерасекара (32964)
 73. Вiтханаґ (32964)
 74. Субасiнгхе (32160)
 75. Кумарасiнгхе (31429)
 76. Хеwаґ (31063)
 77. Гунаратхна (30113)
 78. Гунаратне (30113)
 79. Прасанна (30040)
 80. Самараwеера (29894)
 81. Мадуранга (29601)
 82. Атхукорала (29601)
 83. Wiжератне (29309)
 84. Wiжекоон (29090)
 85. Гунатхiлака (28944)
 86. Хуссаiн (28578)
 87. Пушпакумара (28432)
 88. Прiядаршана (28359)
 89. Самаранаяке (28140)
 90. Ланка (27921)
 91. Жаятхiлака (27920)
 92. Сiрiwардана (26897)
 93. Гунатхiлаке (26532)
 94. Дассанаяке (26459)
 95. Сеневiратхне (26312)
 96. Прадееп (25874)
 97. Мохаммед (25582)
 98. Япа (25508)
 99. Прiянкара (24997)
 100. Wiжесекара (24851)
 101. Десiлва (24778)
 102. Индiка (24704)
 103. Ранатхунга (24485)
 104. Фароок (24485)
 105. Аттанаяке (24485)
 106. Баснаяке (24266)
 107. Сенаратне (23900)
 108. Wiтханаґ (22658)
 109. Абдул (22585)
 110. Мадушан (22366)
 111. Нiшантха (21854)
 112. Мохiдеен (21781)
 113. Wiжератхне (21635)
 114. Чамара (21635)
 115. Срi (21562)
 116. Каннангара (21488)
 117. Сiрiwардена (21415)
 118. Адiкарi (21342)
 119. Жаяратхна (21269)
 120. Нуwан (21196)
 121. Кодiтхуwакку (21196)
 122. Самеера (20977)
 123. Сеневiратхна (20977)
 124. Дiлрукшi (20904)
 125. Прiянтха (20684)
 126. Wаннiараччi (20611)
 127. Wiжератхна (20538)
 128. Удаянга (20392)
 129. Ражакаруна (20392)
 130. Жаятхiлаке (20392)
 131. Гунаратхне (20319)
 132. Лакмалi (20100)
 133. Ранатунга (20100)
 134. Абеукоон (20027)
 135. Карунанаяке (19954)
 136. Тхаранга (19734)
 137. Жаясоорiя (19734)
 138. Абеуwiцкрама (19661)
 139. Гуруґ (19588)
 140. Сенаратх (19588)
 141. Wiжесундара (19588)
 142. Жаясекера (19515)
 143. Баласурiя (19442)
 144. Самараwiцкрама (19369)
 145. Хассан (19369)
 146. Wеераккоду (19223)
 147. Чандрасiрi (19077)
 148. Марасiнгхе (18930)
 149. Дiлшан (18711)
 150. Куруппу (18638)
 151. Прiядаршанi (18638)
 152. Мадушанi (18273)
 153. Атапатту (18273)
 154. Wiжесурiя (18273)
 155. Калуараччi (18126)
 156. Wеерасоорiя (18126)
 157. Wiжесоорiя (18053)
 158. Баласоорiя (17907)
 159. Кодiкара (17907)
 160. Рошан (17761)
 161. Де зоуса (17761)
 162. Жаяратне (17688)
 163. Алахакоон (17542)
 164. Тiссера (17469)
 165. Амарасекара (17395)
 166. Сенаратхна (17322)
 167. Даршана (17322)
 168. Тхiлакаратхна (17249)
 169. Кулатхунга (17249)
 170. Гаян (17176)
 171. Ражапакше (17103)
 172. Дхармасена (17030)
 173. Сандамалi (16957)
 174. Раж (16811)
 175. Жаяwiцкрама (16738)
 176. Гунаwардхана (16665)
 177. Еканаяка (16372)
 178. Суранга (16372)
 179. Прабатх (16226)
 180. Сураwеера (16226)
 181. Исмаiл (16153)
 182. Жаяратхне (16080)
 183. Цадер (15934)
 184. Де мел (15934)
 185. Чандрасекара (15861)
 186. Сенаратхне (15861)
 187. Ранаwака (15787)
 188. Чамiнда (15714)
 189. Нiссанка (15714)
 190. Тхiлакаратхне (15568)
 191. Хамеед (15422)
 192. Анурадха (15349)
 193. Бандаранаяке (15276)
 194. Антхону (15203)
 195. Кулатунга (14837)
 196. Мудалiґ (14399)
 197. Соуса (14253)
 198. Кхан (14106)
 199. Деен (13522)
 200. Самарасекара (13522)
 201. Дасанаяка (13010)
 202. Надаражах (12572)
 203. Ахмед (12572)
 204. Руwан (12571)
 205. Субраманiам (12498)
 206. Алi (12279)
 207. Wiтхана (12206)
 208. Лiянаараччi (11987)
 209. Мохан (11914)
 210. Санжая (11914)
 211. Хеттiґ (11621)
 212. Иqбал (11475)
 213. Переiра (11329)
 214. Пырiс (11110)
 215. Сiва (11037)
 216. Махеш (10817)
 217. Гурусiнгхе (10525)
 218. Салеем (10306)
 219. Цассiм (10160)
 220. Ражаратнам (10160)
 221. Шан (10013)
 222. Капiла (9502)
 223. Ранжан (9429)
 224. Аслам (8990)
 225. Шерiфф (8917)
 226. Цалдера (8844)
 227. Канчана (8844)
 228. Азеез (8771)
 229. Амеен (8698)
 230. Wiжесекера (8698)
 231. Сахан (8478)
 232. Абдеен (8478)
 233. Кандасаму (8405)
 234. Рiзвi (8405)
 235. Асiрi (8259)
 236. Гомес (8186)
 237. Дiнеш (8186)
 238. Рахман (8186)
 239. Назеер (8040)
 240. Касун (7967)
 241. Wарнакуласурiя (7967)
 242. Гамлатх (7601)
 243. Манож (7601)
 244. Ансар (7528)
 245. Лал (7455)
 246. Нiзам (7455)
 247. Акка (7309)
 248. Ананда (7236)
 249. Рахеем (7236)
 250. Хассен (7163)
 251. Ибрахiм (7090)
 252. Цоломбо (7017)
 253. Саман (7017)
 254. Наwаз (6944)
 255. Сапарамаду (6944)
 256. Нонiс (6870)
 257. Де цоста (6870)
 258. Буддiка (6870)
 259. Манамперi (6870)
 260. Вiданапатхiрана (6797)
 261. Арумугам (6724)
 262. Цроос (6724)
 263. Баласубраманiам (6724)
 264. Ранга (6651)
 265. Маду (6578)
 266. Адхiкарi (6578)
 267. Акрам (6505)
 268. Ганешан (6505)
 269. Мансоор (6505)
 270. Салгадо (6505)
 271. Кандiах (6432)
 272. Амеер (6432)
 273. Суреш (6359)
 274. Перумал (6359)
 275. Рашеед (6359)
 276. Сiвалiнгам (6286)
 277. Ражендран (6286)
 278. Малiк (6286)
 279. Курукуласурiя (6286)
 280. Раманатхан (6066)
 281. Ратнам (5993)
 282. Логанатхан (5847)
 283. Ирфан (5847)
 284. Хашiм (5847)
 285. Баснаяка (5774)
 286. Балакрiшнан (5774)
 287. Сагара (5774)
 288. Аллес (5701)
 289. Ража (5701)
 290. Хiшам (5628)
 291. Иршад (5628)
 292. Фаiз (5555)
 293. Самуел (5555)
 294. Малака (5555)
 295. Пiнто (5409)
 296. Рамачандран (5409)
 297. Чандiмал (5409)
 298. Ёосуф (5409)
 299. Маддумаґ (5409)
 300. Каран (5336)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Шри Ланка?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Шри Ланка. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Шри Ланка, и те вземат предвид не Имена на Шри Ланка, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Шри Ланка фамилно име, за което отлично знаете, че не е Имена на Шри Ланка фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Шри Ланка и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Шри Ланка в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Имена на Шри Ланка фамилни имена с най-разпространените Имена на Шри Ланка фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Имена на Шри Ланка обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Шри Ланка.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Шри Ланка държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Шри Ланка със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Шри Ланка могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Имена на Шри Ланка фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 300 фамилни имена от Шри Ланка някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Шри Ланка, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Имена на Шри Ланка и което се оказва по-често срещано в друга страна от Шри Ланка. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 300-те най-често срещани фамилни имена Имена на Шри Ланка са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.