Имена на Шри Ланка Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 350-те най-често срещани фамилни имена в Шри Ланка. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Имена на Шри Ланка, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Шри Ланка. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Имена на Шри Ланка, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Шри Ланка, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Имена на Шри Ланка. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 350 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Имена на Шри Ланка

Най-често срещаните фамилни имена Имена на Шри Ланка

 1. Перера (965669)
 2. Фернандо (583845)
 3. Де сiлва (335264)
 4. Бандара (254719)
 5. Кумара (225994)
 6. Дiссанаяке (193396)
 7. Мохамед (173370)
 8. Гамаґ (167596)
 9. Лiянаґ (161237)
 10. Жаясiнгхе (159337)
 11. Ранасiнгхе (156486)
 12. Хератх (138068)
 13. Wеерасiнгхе (136606)
 14. Пеiрiс (129881)
 15. Ратхнаяке (115336)
 16. Wiцкрамасiнгхе (108685)
 17. Wiжесiнгхе (106200)
 18. Хеттiараччi (98087)
 19. Нанаяккара (87489)
 20. Ахамед (83542)
 21. Ражапакша (79741)
 22. Мендiс (79157)
 23. Патхiрана (78791)
 24. Еканаяке (78207)
 25. Гунасекара (77768)
 26. Дiас (75795)
 27. Сампатх (75356)
 28. Амарасiнгхе (72798)
 29. Ратнаяке (66951)
 30. Чатхуранга (65781)
 31. Сенанаяке (61688)
 32. Самарасiнгхе (60811)
 33. Лакмал (60226)
 34. Мунасiнгхе (59057)
 35. Родрiго (58034)
 36. Сеневiратне (57814)
 37. Ратхнаяка (55914)
 38. Едiрiсiнгхе (54379)
 39. Жаяwардена (54233)
 40. Фонсека (53794)
 41. Санжееwа (52771)
 42. Гунаwардана (52186)
 43. Прасад (51529)
 44. Гунаwардена (50871)
 45. Карунаратне (50286)
 46. Жаяwеера (48751)
 47. Жаясекара (48605)
 48. Ранаwеера (47509)
 49. Жаяwардана (45754)
 50. Жаясурiя (45389)
 51. Мадусанка (45170)
 52. Алwiс (45023)
 53. Ражапаксе (44877)
 54. Карунаратхна (44146)
 55. Дiссанаяка (43927)
 56. Жаякоду (43269)
 57. Самаракоон (41588)
 58. Карiяwасам (41442)
 59. Цоорау (39542)
 60. Карунаратхне (39322)
 61. Кумарi (39176)
 62. Абеусiнгхе (38665)
 63. Рупасiнгхе (36984)
 64. Сандаруwан (36618)
 65. Wееракоон (36326)
 66. Жаялатх (35595)
 67. Гунасекера (34791)
 68. Де алwiс (34133)
 69. Мадушанка (33402)
 70. Жаясундара (33329)
 71. Теннакоон (33256)
 72. Вiтханаґ (32964)
 73. Wеерасекара (32964)
 74. Субасiнгхе (32160)
 75. Кумарасiнгхе (31429)
 76. Хеwаґ (31063)
 77. Гунаратне (30113)
 78. Гунаратхна (30113)
 79. Прасанна (30040)
 80. Самараwеера (29894)
 81. Атхукорала (29601)
 82. Мадуранга (29601)
 83. Wiжератне (29309)
 84. Wiжекоон (29090)
 85. Гунатхiлака (28944)
 86. Хуссаiн (28578)
 87. Пушпакумара (28432)
 88. Прiядаршана (28359)
 89. Самаранаяке (28140)
 90. Ланка (27921)
 91. Жаятхiлака (27920)
 92. Сiрiwардана (26897)
 93. Гунатхiлаке (26532)
 94. Дассанаяке (26459)
 95. Сеневiратхне (26312)
 96. Прадееп (25874)
 97. Мохаммед (25582)
 98. Япа (25508)
 99. Прiянкара (24997)
 100. Wiжесекара (24851)
 101. Десiлва (24778)
 102. Индiка (24704)
 103. Фароок (24485)
 104. Ранатхунга (24485)
 105. Аттанаяке (24485)
 106. Баснаяке (24266)
 107. Сенаратне (23900)
 108. Wiтханаґ (22658)
 109. Абдул (22585)
 110. Мадушан (22366)
 111. Нiшантха (21854)
 112. Мохiдеен (21781)
 113. Чамара (21635)
 114. Wiжератхне (21635)
 115. Срi (21562)
 116. Каннангара (21488)
 117. Сiрiwардена (21415)
 118. Адiкарi (21342)
 119. Жаяратхна (21269)
 120. Кодiтхуwакку (21196)
 121. Нуwан (21196)
 122. Сеневiратхна (20977)
 123. Самеера (20977)
 124. Дiлрукшi (20904)
 125. Прiянтха (20684)
 126. Wаннiараччi (20611)
 127. Wiжератхна (20538)
 128. Удаянга (20392)
 129. Жаятхiлаке (20392)
 130. Ражакаруна (20392)
 131. Гунаратхне (20319)
 132. Ранатунга (20100)
 133. Лакмалi (20100)
 134. Абеукоон (20027)
 135. Карунанаяке (19954)
 136. Жаясоорiя (19734)
 137. Тхаранга (19734)
 138. Абеуwiцкрама (19661)
 139. Сенаратх (19588)
 140. Гуруґ (19588)
 141. Wiжесундара (19588)
 142. Жаясекера (19515)
 143. Баласурiя (19442)
 144. Самараwiцкрама (19369)
 145. Хассан (19369)
 146. Wеераккоду (19223)
 147. Чандрасiрi (19077)
 148. Марасiнгхе (18930)
 149. Дiлшан (18711)
 150. Куруппу (18638)
 151. Прiядаршанi (18638)
 152. Wiжесурiя (18273)
 153. Атапатту (18273)
 154. Мадушанi (18273)
 155. Wеерасоорiя (18126)
 156. Калуараччi (18126)
 157. Wiжесоорiя (18053)
 158. Баласоорiя (17907)
 159. Кодiкара (17907)
 160. Де зоуса (17761)
 161. Рошан (17761)
 162. Жаяратне (17688)
 163. Алахакоон (17542)
 164. Тiссера (17469)
 165. Амарасекара (17395)
 166. Сенаратхна (17322)
 167. Даршана (17322)
 168. Тхiлакаратхна (17249)
 169. Кулатхунга (17249)
 170. Гаян (17176)
 171. Ражапакше (17103)
 172. Дхармасена (17030)
 173. Сандамалi (16957)
 174. Раж (16811)
 175. Жаяwiцкрама (16738)
 176. Гунаwардхана (16665)
 177. Еканаяка (16372)
 178. Суранга (16372)
 179. Сураwеера (16226)
 180. Прабатх (16226)
 181. Исмаiл (16153)
 182. Жаяратхне (16080)
 183. Де мел (15934)
 184. Цадер (15934)
 185. Чандрасекара (15861)
 186. Сенаратхне (15861)
 187. Ранаwака (15787)
 188. Нiссанка (15714)
 189. Чамiнда (15714)
 190. Тхiлакаратхне (15568)
 191. Хамеед (15422)
 192. Анурадха (15349)
 193. Бандаранаяке (15276)
 194. Антхону (15203)
 195. Кулатунга (14837)
 196. Мудалiґ (14399)
 197. Соуса (14253)
 198. Кхан (14106)
 199. Самарасекара (13522)
 200. Деен (13522)
 201. Дасанаяка (13010)
 202. Ахмед (12572)
 203. Надаражах (12572)
 204. Руwан (12571)
 205. Субраманiам (12498)
 206. Алi (12279)
 207. Wiтхана (12206)
 208. Лiянаараччi (11987)
 209. Мохан (11914)
 210. Санжая (11914)
 211. Хеттiґ (11621)
 212. Иqбал (11475)
 213. Переiра (11329)
 214. Пырiс (11110)
 215. Сiва (11037)
 216. Махеш (10817)
 217. Гурусiнгхе (10525)
 218. Салеем (10306)
 219. Ражаратнам (10160)
 220. Цассiм (10160)
 221. Шан (10013)
 222. Капiла (9502)
 223. Ранжан (9429)
 224. Аслам (8990)
 225. Шерiфф (8917)
 226. Цалдера (8844)
 227. Канчана (8844)
 228. Азеез (8771)
 229. Wiжесекера (8698)
 230. Амеен (8698)
 231. Абдеен (8478)
 232. Чанака (8478)
 233. Сахан (8478)
 234. Кандасаму (8405)
 235. Рiзвi (8405)
 236. Асiрi (8259)
 237. Рахман (8186)
 238. Гомес (8186)
 239. Дiнеш (8186)
 240. Назеер (8040)
 241. Wарнакуласурiя (7967)
 242. Касун (7967)
 243. Гамлатх (7601)
 244. Манож (7601)
 245. Ансар (7528)
 246. Лал (7455)
 247. Нiзам (7455)
 248. Акка (7309)
 249. Ананда (7236)
 250. Рахеем (7236)
 251. Хассен (7163)
 252. Ибрахiм (7090)
 253. Цоломбо (7017)
 254. Саман (7017)
 255. Сапарамаду (6944)
 256. Наwаз (6944)
 257. Буддiка (6870)
 258. Де цоста (6870)
 259. Манамперi (6870)
 260. Нонiс (6870)
 261. Наваратне (6797)
 262. Вiданапатхiрана (6797)
 263. Цроос (6724)
 264. Баласубраманiам (6724)
 265. Арумугам (6724)
 266. Ранга (6651)
 267. Адхiкарi (6578)
 268. Маду (6578)
 269. Салгадо (6505)
 270. Ганешан (6505)
 271. Мансоор (6505)
 272. Акрам (6505)
 273. Кандiах (6432)
 274. Амеер (6432)
 275. Рашеед (6359)
 276. Перумал (6359)
 277. Суреш (6359)
 278. Малiк (6286)
 279. Сiвалiнгам (6286)
 280. Ражендран (6286)
 281. Курукуласурiя (6286)
 282. Раманатхан (6066)
 283. Ратнам (5993)
 284. Хашiм (5847)
 285. Ирфан (5847)
 286. Логанатхан (5847)
 287. Баснаяка (5774)
 288. Балакрiшнан (5774)
 289. Сагара (5774)
 290. Ража (5701)
 291. Аллес (5701)
 292. Иршад (5628)
 293. Хiшам (5628)
 294. Самуел (5555)
 295. Фаiз (5555)
 296. Малака (5555)
 297. Рамачандран (5409)
 298. Ёосуф (5409)
 299. Маддумаґ (5409)
 300. Чандiмал (5409)
 301. Пiнто (5409)
 302. Разiк (5336)
 303. Каран (5336)
 304. Мухаммед (5263)
 305. Шарма (5263)
 306. Перыс (5263)
 307. Манохаран (5263)
 308. Wасала (5262)
 309. Цоломбаґ (5262)
 310. Рафеек (5262)
 311. Малiнда (5262)
 312. Жау (5189)
 313. Самантха (5189)
 314. Сам (5189)
 315. Абеуwардена (5116)
 316. Бала (4970)
 317. Ша (4970)
 318. Сомасундарам (4970)
 319. Мажеед (4970)
 320. Калеел (4970)
 321. Фаiзал (4970)
 322. Шанмугам (4897)
 323. Пiллаi (4897)
 324. Бану (4897)
 325. Дон (4897)
 326. Махалiнгам (4824)
 327. Назар (4824)
 328. Пушпа (4824)
 329. Антону (4751)
 330. Ражан (4751)
 331. Мубарак (4678)
 332. Рамеш (4678)
 333. Нiзар (4678)
 334. Имран (4678)
 335. Балачандран (4678)
 336. Равi (4605)
 337. Ражах (4605)
 338. Мапа (4605)
 339. Жалеел (4532)
 340. Хiлму (4532)
 341. Кума (4459)
 342. Арафатх (4458)
 343. Камал (4385)
 344. Азам (4385)
 345. Азхар (4385)
 346. Махендран (4312)
 347. Рохана (4312)
 348. Санка (4239)
 349. Сiвакумар (4239)
 350. Жамеел (4239)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Шри Ланка?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Шри Ланка. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Шри Ланка, и те вземат предвид не Имена на Шри Ланка, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Шри Ланка фамилно име, за което отлично знаете, че не е Имена на Шри Ланка фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Шри Ланка и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Шри Ланка в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Имена на Шри Ланка фамилни имена с най-разпространените Имена на Шри Ланка фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Имена на Шри Ланка обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Шри Ланка.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Шри Ланка държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Шри Ланка със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Шри Ланка могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Имена на Шри Ланка фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 350 фамилни имена от Шри Ланка някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Шри Ланка, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Имена на Шри Ланка и което се оказва по-често срещано в друга страна от Шри Ланка. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 350-те най-често срещани фамилни имена Имена на Шри Ланка са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.