Севернокорейски Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 350-те най-често срещани фамилни имена в Северна Корея. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Севернокорейски, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Северна Корея. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Севернокорейски, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Северна Корея, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Севернокорейски. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 350 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Севернокорейски

Най-често срещаните фамилни имена Севернокорейски

 1. Кiм (6767955)
 2. Рi (3283228)
 3. Пак (1896450)
 4. Чое (1600129)
 5. Канг (1019342)
 6. Хан (782285)
 7. Хонг (580788)
 8. Жанг (533376)
 9. Жонг (414848)
 10. Жо (391143)
 11. Рiм (379290)
 12. Ан (367437)
 13. Жон (343731)
 14. О (331879)
 15. Ча (331879)
 16. Сонг (308173)
 17. Жеонг (296320)
 18. Жу (284467)
 19. Хwанг (272615)
 20. Паек (260762)
 21. Шiн (237056)
 22. Мун (237056)
 23. Лее (225203)
 24. Ро (225203)
 25. Чоi (213351)
 26. Баек (213351)
 27. Лi (213351)
 28. Хео (201498)
 29. Сон (189645)
 30. Юун (177792)
 31. Жеон (165939)
 32. Руу (154087)
 33. Го (142234)
 34. Чо (142234)
 35. Хён (130381)
 36. Жунг (130381)
 37. Янг (118528)
 38. Гwон (118528)
 39. Сео (118528)
 40. Рянг (118416)
 41. Чанг (106675)
 42. Нам (106675)
 43. Со (106675)
 44. Парк (106675)
 45. Хєон (106575)
 46. Йн (94822)
 47. Ахн (94822)
 48. Ко (94822)
 49. Юу (94822)
 50. Кwон (94822)
 51. Чон (94822)
 52. Сiн (94822)
 53. Wон (49)
 54. Сiм (49)
 55. Чае (49)
 56. Й (49)
 57. Чонг (36)
 58. Бєон (36)
 59. Хам (36)
 60. Чу (25)
 61. Wанг (25)
 62. Банг (25)
 63. Ха (25)
 64. Чол (16)
 65. Хо (16)
 66. Ох (16)
 67. Пхё (16)
 68. Гу (16)
 69. Панг (16)
 70. Тае (16)
 71. Пае (16)
 72. Гє (16)
 73. Лiм (16)
 74. Сен (16)
 75. Кwак (16)
 76. Сунг (16)
 77. Рё (9)
 78. Сун (9)
 79. Тонг (9)
 80. Ра (9)
 81. Так (9)
 82. Ма (9)
 83. Ом (9)
 84. Пён (9)
 85. Сеок (9)
 86. Чеон (9)
 87. Гiл (9)
 88. Кє (4)
 89. Гwак (4)
 90. Чен (4)
 91. Мёнг (4)
 92. Еом (4)
 93. Им (4)
 94. У (4)
 95. Кёнг (4)
 96. Унг (4)
 97. Wонг (4)
 98. Wоо (4)
 99. Мiн (4)
 100. Сол (4)
 101. Бае (4)
 102. Чiн (4)
 103. Но (4)
 104. Соп (1)
 105. Сеонг (1)
 106. Ру (1)
 107. Конг (1)
 108. Юеом (1)
 109. Хуi (1)
 110. Ёон (1)
 111. Жеан-баптiсте (1)
 112. Сок (1)
 113. Сеунг (1)
 114. Оон (1)
 115. Маенг (1)
 116. Ён (1)
 117. Юеон (1)
 118. Бiн (1)
 119. Жоо (1)
 120. Кох (1)
 121. Гонг (1)
 122. Донг (1)
 123. Чi (1)
 124. Баiк (1)
 125. Ок (1)
 126. То (1)
 127. Хуун (1)
 128. Муунг (1)
 129. Гунг (1)
 130. Ёнг (1)
 131. Пё (1)
 132. Иду (1)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Северна Корея?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Северна Корея. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Северна Корея, и те вземат предвид не Севернокорейски, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Северна Корея фамилно име, за което отлично знаете, че не е Севернокорейски фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Северна Корея и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Северна Корея в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Севернокорейски фамилни имена с най-разпространените Севернокорейски фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Севернокорейски обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Северна Корея.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Северна Корея държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Северна Корея със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Северна Корея могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Севернокорейски фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 350 фамилни имена от Северна Корея някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Северна Корея, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Севернокорейски и което се оказва по-често срещано в друга страна от Северна Корея. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 350-те най-често срещани фамилни имена Севернокорейски са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.