Имена на Мианма Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 300-те най-често срещани фамилни имена в Мианмар. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Имена на Мианма, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Мианмар. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Имена на Мианма, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Мианмар, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Имена на Мианма. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 300 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Имена на Мианма

Най-често срещаните фамилни имена Имена на Мианма

 1. Маунг (19688507)
 2. Еi (1228097)
 3. Аунг (1088865)
 4. Ає (910980)
 5. Кхiн (852510)
 6. Wiн (797510)
 7. Кхiне (689519)
 8. Зiн (681067)
 9. Пхё (630035)
 10. Хнiн (621360)
 11. Мау (617643)
 12. Тхiн (551989)
 13. Сое (545795)
 14. Мят (509828)
 15. Мїнт (506403)
 16. Су (504173)
 17. Тун (480389)
 18. Оо (471470)
 19. Юу (454375)
 20. Тхет (450659)
 21. Нwе (429276)
 22. Тхан (421424)
 23. Лwiн (419938)
 24. Сан (396649)
 25. Їн (381041)
 26. Хлаiнг (376086)
 27. Мое (373856)
 28. Кяw (353045)
 29. Саw (352054)
 30. Срi (351452)
 31. Нанда (343135)
 32. Пхуу (330384)
 33. Тхандар (328154)
 34. Чо (310679)
 35. Wаi (304981)
 36. Наiнг (301017)
 37. Леi (297549)
 38. Лiн (292841)
 39. Мiн (292346)
 40. Мон (286648)
 41. Хтет (282301)
 42. Ко (273269)
 43. Ма (272774)
 44. Наw (272387)
 45. Лау (255927)
 46. Хтау (251963)
 47. Мя (237440)
 48. Нанг (235115)
 49. Заw (222480)
 50. Мi (218764)
 51. Wах (210340)
 52. Тiн (209845)
 53. Саi (206872)
 54. Мё (196545)
 55. Тхеiн (193246)
 56. Хтун (191588)
 57. Мох (188786)
 58. Ї (180858)
 59. Зар (176646)
 60. Сiмеон (173426)
 61. Кхаiнг (172256)
 62. Тхiнзар (170025)
 63. Сwе (167727)
 64. Ну (162838)
 65. Зен (150880)
 66. Wеi (150632)
 67. Тхант (149206)
 68. Нi (144686)
 69. Нєiн (143505)
 70. Тху (137749)
 71. Шwе (135767)
 72. Хан (129078)
 73. Кї (128335)
 74. Кау (124866)
 75. Карен (121646)
 76. Лiнн (116938)
 77. Лет (111488)
 78. Суi (111240)
 79. Хтwе (110789)
 80. Васана (105336)
 81. Чан (104055)
 82. Хеiн (103560)
 83. Маw (100835)
 84. Юее (98357)
 85. Ґм (98149)
 86. Тiнт (93898)
 87. Жа (91420)
 88. Хтоо (90465)
 89. Хтут (87739)
 90. Латт (86713)
 91. Нуунт (77825)
 92. Паiнг (74603)
 93. Гї (67415)
 94. Сенг (66893)
 95. Юе (65158)
 96. Кхун (62929)
 97. Сеiн (62681)
 98. Пан (59460)
 99. Сандар (58717)
 100. Хтiке (57749)
 101. Тхi (56983)
 102. Хла (55766)
 103. Чiт (53514)
 104. Ле (53019)
 105. Нё (52792)
 106. Тое (50293)
 107. Омар (49798)
 108. Нґ (49074)
 109. Катху (48311)
 110. Нан (46825)
 111. Тхwе (42630)
 112. Лунн (42613)
 113. Наунг (42382)
 114. Мо (42118)
 115. Мiнн (41870)
 116. Кхант (41391)
 117. Тхаw (41127)
 118. Еаiндра (40895)
 119. Пое (40879)
 120. Шеiн (39888)
 121. Тхiда (39160)
 122. Кхам (39145)
 123. Нї (38417)
 124. Цора (37906)
 125. Му (37658)
 126. Ян (36419)
 127. Тхiха (34947)
 128. Санда (34190)
 129. Те (30721)
 130. Тхар (28987)
 131. Тхwiн (28255)
 132. Лiан (27500)
 133. Нам (27253)
 134. Пwiнт (26024)
 135. Тхура (26024)
 136. Сун (26014)
 137. Я (24527)
 138. У (24041)
 139. Пхёе (23546)
 140. Мар (23536)
 141. Wiнт (23289)
 142. Тхаунг (21811)
 143. Сiн (21802)
 144. Чаw (21554)
 145. Куу (21554)
 146. Бо (21307)
 147. Адо (20811)
 148. Аму (20811)
 149. Коко (20316)
 150. Хтоон (19828)
 151. Wунн (18829)
 152. Тханг (18829)
 153. Зан (18086)
 154. Хсу (18086)
 155. Каляр (17845)
 156. Юузана (17350)
 157. Жун (17343)
 158. Wунна (16358)
 159. Wiнн (16352)
 160. Манг (16352)
 161. Охн (16110)
 162. Лу (16104)
 163. Wар (15856)
 164. Роi (15361)
 165. Янг (15113)
 166. Яр (15113)
 167. Зарнi (14871)
 168. Му (14617)
 169. Ман (14370)
 170. Маi (14370)
 171. Тхiнн (14370)
 172. Пяе (14127)
 173. Дену (14122)
 174. Дар (14122)
 175. Нор (14122)
 176. Салаi (13874)
 177. Ла (13131)
 178. Корн (13131)
 179. Санн (13131)
 180. Соне (13131)
 181. Сноw (12635)
 182. Боу (12388)
 183. Ямiн (12388)
 184. Тар (11892)
 185. Нау (11892)
 186. Лее (11892)
 187. Сi (11892)
 188. Жуан (11644)
 189. Лар (11397)
 190. Им (11397)
 191. Сонг (11397)
 192. Ра (11149)
 193. Манн (10901)
 194. Шiн (10901)
 195. Пi (10901)
 196. Мяiнг (10410)
 197. Сандi (10406)
 198. Лi (10406)
 199. Зау (10158)
 200. Сiтху (9914)
 201. Чен (9910)
 202. По (9910)
 203. Тан (9910)
 204. Кхан (9662)
 205. Мунг (9662)
 206. Пе (9167)
 207. Жон (9167)
 208. Сiнт (8923)
 209. Кха (8919)
 210. Даw (8671)
 211. Панн (8671)
 212. Лаi (8671)
 213. Лат (8671)
 214. Па (8671)
 215. Ох (8671)
 216. Зея (8427)
 217. Мее (8176)
 218. Лiнг (8176)
 219. Хау (7680)
 220. Хуанг (7680)
 221. Wанг (7680)
 222. Смiле (7680)
 223. Ха (7680)
 224. Лун (7433)
 225. Ное (7433)
 226. Ба (7433)
 227. Шах (7185)
 228. Шан (7185)
 229. Мохаммед (7185)
 230. Нян (6940)
 231. Чi (6937)
 232. Лiм (6937)
 233. Сунг (6937)
 234. Ту (6937)
 235. Сiнгх (6937)
 236. На (6692)
 237. Шiне (6689)
 238. Реiн (6689)
 239. Да (6689)
 240. Ловер (6442)
 241. Кiм (6442)
 242. Кхаi (6196)
 243. Пхо (6194)
 244. Хом (6194)
 245. Верма (6194)
 246. Кар (6194)
 247. Пу (6194)
 248. Їнг (6194)
 249. Кхао (5948)
 250. Тхазiн (5948)
 251. Сет (5946)
 252. Зая (5946)
 253. Бобо (5698)
 254. Паi (5698)
 255. Цiн (5698)
 256. Раiн (5698)
 257. Лал (5698)
 258. Флоwер (5698)
 259. Нгwе (5453)
 260. Черру (5451)
 261. Паук (5451)
 262. Бабу (5451)
 263. Аннан (5451)
 264. Дiн (5451)
 265. Хеарт (5451)
 266. Паw (5451)
 267. Санг (5451)
 268. Qуеен (5203)
 269. Сау (5203)
 270. Wан (5203)
 271. Чiн (5203)
 272. Жуе (4955)
 273. Цунг (4955)
 274. Шарма (4955)
 275. Сwеет (4955)
 276. Мiнтун (4955)
 277. Wонг (4955)
 278. Зауя (4709)
 279. Моо (4707)
 280. Девi (4707)
 281. Со (4707)
 282. Бан (4707)
 283. Лоне (4460)
 284. Рi (4460)
 285. Зханг (4460)
 286. Бранг (4212)
 287. Бурма (4212)
 288. Тау (4212)
 289. Но (4212)
 290. Пау (4212)
 291. Та (4212)
 292. Анґл (4212)
 293. Чу (4212)
 294. Таw (3964)
 295. Йн (3964)
 296. Дiм (3964)
 297. Ку (3964)
 298. Сар (3964)
 299. Блуе (3964)
 300. Са (3964)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Мианмар?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Мианмар. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Мианмар, и те вземат предвид не Имена на Мианма, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Мианмар фамилно име, за което отлично знаете, че не е Имена на Мианма фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Мианмар и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Мианмар в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Имена на Мианма фамилни имена с най-разпространените Имена на Мианма фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Имена на Мианма обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Мианмар.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Мианмар държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Мианмар със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Мианмар могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Имена на Мианма фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 300 фамилни имена от Мианмар някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Мианмар, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Имена на Мианма и което се оказва по-често срещано в друга страна от Мианмар. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 300-те най-често срещани фамилни имена Имена на Мианма са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.