Макански Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 350-те най-често срещани фамилни имена в Макао. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Макански, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Макао. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Макански, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Макао, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Макански. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 350 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Макански

Най-често срещаните фамилни имена Макански

 1. Чан (56074)
 2. Леi (28217)
 3. Лао (14689)
 4. Лаi (14302)
 5. Чоi (12670)
 6. Танг (12089)
 7. Ыонг (10474)
 8. Леунг (10429)
 9. Чеанг (10319)
 10. Лi (10236)
 11. Чао (9710)
 12. Лау (9378)
 13. Ип (9267)
 14. Wанг (8548)
 15. (8133)
 16. Чонг (8022)
 17. Чен (7607)
 18. Тонг (7082)
 19. Хонг (6778)
 20. Лоу (6501)
 21. Ман (6501)
 22. Лiу (6446)
 23. Зханг (6252)
 24. Ченг (6114)
 25. Ао (6114)
 26. Мак (6058)
 27. Чанг (6058)
 28. Чу (5533)
 29. Пун (5311)
 30. Чеунг (5007)
 31. Юу (4924)
 32. Фунг (4869)
 33. Хоу (4481)
 34. Сiо (4343)
 35. Чiо (4343)
 36. Че (4150)
 37. Мок (4067)
 38. Лiн (4011)
 39. Хуанг (3873)
 40. Юеунг (3818)
 41. Коу (3762)
 42. Панг (3679)
 43. Wан (3679)
 44. Янг (3679)
 45. Конг (3624)
 46. Сун (3541)
 47. Чоw (3541)
 48. Ма (3347)
 49. Кwок (3292)
 50. Лiо (3098)
 51. Тан (3043)
 52. Со (2960)
 53. Ау (2960)
 54. Чоу (2960)
 55. Сiу (2905)
 56. Чiу (2905)
 57. Wенг (2822)
 58. Сiн (2766)
 59. Таi (2766)
 60. Фан (2711)
 61. Фок (2711)
 62. Фу (2711)
 63. Менг (2628)
 64. Чон (2628)
 65. Лу (2628)
 66. Юуен (2517)
 67. Лаw (2517)
 68. Їп (2517)
 69. Зхенг (2379)
 70. Зхоу (2379)
 71. Поон (2296)
 72. Хуi (2241)
 73. (2241)
 74. Ян (2241)
 75. Тсанг (2185)
 76. Зхао (2102)
 77. Зху (2047)
 78. Ху (2047)
 79. Ку (2047)
 80. Луi (1992)
 81. Кwан (1909)
 82. Сi (1853)
 83. Йанг (1853)
 84. Пан (1770)
 85. Кан (1715)
 86. Гуо (1660)
 87. Сонг (1660)
 88. Лiанг (1577)
 89. Ханг (1521)
 90. Тсе (1466)
 91. Хе (1466)
 92. Зенг (1383)
 93. (1383)
 94. Чуi (1328)
 95. Нгаi (1328)
 96. Пенг (1328)
 97. Чi (1328)
 98. Їн (1328)
 99. Тсуi (1273)
 100. Су (1273)
 101. Кiм (1190)
 102. Гао (1190)
 103. Ко (1134)
 104. Тенг (1134)
 105. Ленг (1134)
 106. Лiнг (1134)
 107. Xiао (1134)
 108. Хан (1134)
 109. Цао (1134)
 110. Wеi (1051)
 111. Кwонг (1051)
 112. Юунг (1051)
 113. Луо (1051)
 114. Понг (996)
 115. Зхонг (996)
 116. Гу (996)
 117. Кеi (996)
 118. Ынг (996)
 119. Юуан (941)
 120. Юе (941)
 121. Wен (941)
 122. Цаi (941)
 123. Моу (858)
 124. Фенг (858)
 125. Яо (858)
 126. Гуан (802)
 127. Ио (802)
 128. Юуе (802)
 129. Сон (802)
 130. Донг (802)
 131. Даi (802)
 132. Тао (747)
 133. Лiао (747)
 134. Мо (747)
 135. Їм (747)
 136. Шi (747)
 137. Им (747)
 138. Хао (747)
 139. Пак (747)
 140. Денг (664)
 141. Мiнг (664)
 142. Wонг (650)
 143. Їу (609)
 144. Дiнг (609)
 145. Шен (609)
 146. Чоу (609)
 147. Чо (609)
 148. Й (526)
 149. Хеi (526)
 150. Чаi (526)
 151. Мун (526)
 152. Фанг (526)
 153. Гонг (526)
 154. Зоу (526)
 155. Qiан (526)
 156. Qi (470)
 157. Санг (470)
 158. Меi (470)
 159. Кунг (470)
 160. Мао (470)
 161. Шум (470)
 162. Wаi (470)
 163. Їнг (470)
 164. Йа (470)
 165. Ган (470)
 166. Тiан (470)
 167. Xуе (470)
 168. Куаi (468)
 169. Лам (447)
 170. Шао (415)
 171. Канг (415)
 172. Ї (415)
 173. Сзе (415)
 174. Ке (415)
 175. Руан (415)
 176. Qiн (415)
 177. Мiао (415)
 178. Ан (415)
 179. Ґ (415)
 180. Нiп (415)
 181. Кхан (387)
 182. Хо (348)
 183. Шенг (332)
 184. Ваi (332)
 185. Qiу (332)
 186. Сiм (332)
 187. Зхан (332)
 188. Суен (332)
 189. Зхуанг (332)
 190. Оу (332)
 191. Xiонг (332)
 192. Феi (332)
 193. Каркi (304)
 194. Qiао (277)
 195. Чеук (277)
 196. Зхуо (277)
 197. Бiан (277)
 198. Лук (277)
 199. Дуан (277)
 200. Каi (277)
 201. Тiн (277)
 202. Нiу (277)
 203. Кеунг (277)
 204. Зхаi (277)
 205. Нiнг (277)
 206. Цуi (277)
 207. Рен (277)
 208. Ту (277)
 209. Нi (277)
 210. Рао (277)
 211. Бi (277)
 212. Хуа (277)
 213. Шанг (277)
 214. Раi (249)
 215. Кам (249)
 216. Кумар (249)
 217. Сiнгх (249)
 218. Рана (234)
 219. Лiмбу (234)
 220. Жонг (221)
 221. Так (221)
 222. Йн (221)
 223. Ґнг (221)
 224. Пок (221)
 225. Ронг (221)
 226. Шiу (221)
 227. Лан (221)
 228. Сзето (221)
 229. Хаi (221)
 230. Крiшнакумар (221)
 231. Коi (221)
 232. Матсузакi (221)
 233. Ны (221)
 234. Xiнг (221)
 235. Ор (221)
 236. Бао (221)
 237. Юун (221)
 238. Баi (221)
 239. Му (221)
 240. Куанг (221)
 241. Маi (221)
 242. Лунг (221)
 243. Xiанг (221)
 244. Лее (205)
 245. Шарма (194)
 246. Там (179)
 247. Раж (166)
 248. Кот (166)
 249. Сое (166)
 250. Дас (166)
 251. Гурунг (138)
 252. Бхандарi (138)
 253. Ва (138)
 254. Аiт (138)
 255. Пател (138)
 256. Лама (138)
 257. Алi (138)
 258. Хассан (138)
 259. Шек (138)
 260. Сао (138)
 261. Сек (111)
 262. Сiт (111)
 263. Wун (111)
 264. По (111)
 265. Шiнде (111)
 266. Махаржан (111)
 267. Шрестха (111)
 268. Пао (111)
 269. Аламi (111)
 270. Кхадка (111)
 271. Тхапа (111)
 272. Мїнт (111)
 273. Wах (111)
 274. Аунг (111)
 275. Бутт (111)
 276. Сан (111)
 277. Фернандо (111)
 278. Тсоi (111)
 279. Кханна (111)
 280. Чау (66)
 281. Сáнтос (60)
 282. Сiлва (58)
 283. Лiм (48)
 284. Сам (42)
 285. Чунг (40)
 286. Фаi (40)
 287. Кеонг (33)
 288. Кок (32)
 289. Ферреiра (31)
 290. Сенг (31)
 291. Лонг (31)
 292. Хон (30)
 293. Марqуêс (30)
 294. Ка (28)
 295. Мартiнс (27)
 296. Хунг (27)
 297. Гарцiа (26)
 298. Олiвеiра (24)
 299. Переiра (24)
 300. Ин (23)
 301. Кiт (23)
 302. Ву (23)
 303. Рамос (21)
 304. Лон (21)
 305. Цоста (21)
 306. Родрiгуêс (19)
 307. Дела цруз (19)
 308. Смiтх (17)
 309. Мораiс (17)
 310. Царвалхо (17)
 311. Дiас (17)
 312. Реєс (16)
 313. Цруз (15)
 314. Росáрiо (15)
 315. Нелсон (15)
 316. Перез (14)
 317. Соарес (14)
 318. Цардосо (14)
 319. Лопес (14)
 320. Гомес (14)
 321. Борґс (14)
 322. Мау (13)
 323. Ха (13)
 324. Ык (13)
 325. Алвес (13)
 326. Рiтчы (12)
 327. Лоw (12)
 328. Нунес (12)
 329. Нгуєн (12)
 330. Ёнг (11)
 331. Антóнiо (11)
 332. Он (11)
 333. Гонçалвес (11)
 334. Кiнг (11)
 335. То (11)
 336. Wiнг (11)
 337. Цастро (10)
 338. Цорреiа (10)
 339. Цоутiнхо (10)
 340. Тран (10)
 341. Баптiста (10)
 342. Ёунг (10)
 343. Чак (10)
 344. Невес (10)
 345. Юее (9)
 346. Торрес (9)
 347. Да сiлва (9)
 348. Жоу (9)
 349. Паi (9)
 350. Алмеiда (9)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Макао?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Макао. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Макао, и те вземат предвид не Макански, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Макао фамилно име, за което отлично знаете, че не е Макански фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Макао и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Макао в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Макански фамилни имена с най-разпространените Макански фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Макански обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Макао.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Макао държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Макао със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Макао могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Макански фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 350 фамилни имена от Макао някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Макао, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Макански и което се оказва по-често срещано в друга страна от Макао. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 350-те най-често срещани фамилни имена Макански са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.