Макански Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 300-те най-често срещани фамилни имена в Макао. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Макански, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Макао. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Макански, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Макао, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Макански. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 300 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Макански

Най-често срещаните фамилни имена Макански

 1. Чан (56074)
 2. Леi (28217)
 3. Лао (14689)
 4. Лаi (14302)
 5. Чоi (12670)
 6. Танг (12089)
 7. Ыонг (10474)
 8. Леунг (10429)
 9. Чеанг (10319)
 10. Лi (10236)
 11. Чао (9710)
 12. Лау (9378)
 13. Ип (9267)
 14. Wанг (8548)
 15. (8133)
 16. Чонг (8022)
 17. Чен (7607)
 18. Тонг (7082)
 19. Хонг (6778)
 20. Ман (6501)
 21. Лоу (6501)
 22. Лiу (6446)
 23. Зханг (6252)
 24. Ченг (6114)
 25. Ао (6114)
 26. Мак (6058)
 27. Чанг (6058)
 28. Чу (5533)
 29. Пун (5311)
 30. Чеунг (5007)
 31. Юу (4924)
 32. Фунг (4869)
 33. Хоу (4481)
 34. Чiо (4343)
 35. Сiо (4343)
 36. Че (4150)
 37. Мок (4067)
 38. Лiн (4011)
 39. Хуанг (3873)
 40. Юеунг (3818)
 41. Коу (3762)
 42. Панг (3679)
 43. Wан (3679)
 44. Янг (3679)
 45. Конг (3624)
 46. Чоw (3541)
 47. Сун (3541)
 48. Ма (3347)
 49. Кwок (3292)
 50. Лiо (3098)
 51. Тан (3043)
 52. Ау (2960)
 53. Чоу (2960)
 54. Со (2960)
 55. Сiу (2905)
 56. Чiу (2905)
 57. Wенг (2822)
 58. Таi (2766)
 59. Сiн (2766)
 60. Фан (2711)
 61. Фок (2711)
 62. Фу (2711)
 63. Менг (2628)
 64. Лу (2628)
 65. Чон (2628)
 66. Лаw (2517)
 67. Їп (2517)
 68. Юуен (2517)
 69. Зхоу (2379)
 70. Зхенг (2379)
 71. Поон (2296)
 72. Ян (2241)
 73. Хуi (2241)
 74. (2241)
 75. Тсанг (2185)
 76. Зхао (2102)
 77. Зху (2047)
 78. Ку (2047)
 79. Ху (2047)
 80. Луi (1992)
 81. Кwан (1909)
 82. Йанг (1853)
 83. Сi (1853)
 84. Пан (1770)
 85. Кан (1715)
 86. Сонг (1660)
 87. Гуо (1660)
 88. Лiанг (1577)
 89. Ханг (1521)
 90. Хе (1466)
 91. Тсе (1466)
 92. (1383)
 93. Зенг (1383)
 94. Пенг (1328)
 95. Нгаi (1328)
 96. Чуi (1328)
 97. Їн (1328)
 98. Чi (1328)
 99. Тсуi (1273)
 100. Су (1273)
 101. Кiм (1190)
 102. Гао (1190)
 103. Ко (1134)
 104. Цао (1134)
 105. Лiнг (1134)
 106. Ленг (1134)
 107. Тенг (1134)
 108. Хан (1134)
 109. Xiао (1134)
 110. Кwонг (1051)
 111. Юунг (1051)
 112. Wеi (1051)
 113. Луо (1051)
 114. Кеi (996)
 115. Гу (996)
 116. Ынг (996)
 117. Понг (996)
 118. Зхонг (996)
 119. Юе (941)
 120. Wен (941)
 121. Юуан (941)
 122. Цаi (941)
 123. Фенг (858)
 124. Яо (858)
 125. Моу (858)
 126. Ио (802)
 127. Гуан (802)
 128. Донг (802)
 129. Сон (802)
 130. Юуе (802)
 131. Даi (802)
 132. Тао (747)
 133. Пак (747)
 134. Им (747)
 135. Хао (747)
 136. Мо (747)
 137. Шi (747)
 138. Лiао (747)
 139. Їм (747)
 140. Мiнг (664)
 141. Денг (664)
 142. Wонг (650)
 143. Їу (609)
 144. Дiнг (609)
 145. Шен (609)
 146. Чоу (609)
 147. Чо (609)
 148. Й (526)
 149. Зоу (526)
 150. Гонг (526)
 151. Чаi (526)
 152. Мун (526)
 153. Qiан (526)
 154. Фанг (526)
 155. Хеi (526)
 156. Меi (470)
 157. Кунг (470)
 158. Тiан (470)
 159. Шум (470)
 160. Мао (470)
 161. Їнг (470)
 162. Йа (470)
 163. Санг (470)
 164. Wаi (470)
 165. Qi (470)
 166. Xуе (470)
 167. Ган (470)
 168. Куаi (468)
 169. Лам (447)
 170. Канг (415)
 171. Мiао (415)
 172. Qiн (415)
 173. Ке (415)
 174. Ґ (415)
 175. Нiп (415)
 176. Ї (415)
 177. Шао (415)
 178. Сзе (415)
 179. Руан (415)
 180. Ан (415)
 181. Кхан (387)
 182. Хо (348)
 183. Шенг (332)
 184. Зхуанг (332)
 185. Qiу (332)
 186. Феi (332)
 187. Зхан (332)
 188. Xiонг (332)
 189. Оу (332)
 190. Суен (332)
 191. Сiм (332)
 192. Ваi (332)
 193. Каркi (304)
 194. Каi (277)
 195. Зхуо (277)
 196. Лук (277)
 197. Зхаi (277)
 198. Нiнг (277)
 199. Ту (277)
 200. Бiан (277)
 201. Чеук (277)
 202. Рао (277)
 203. Нiу (277)
 204. Qiао (277)
 205. Цуi (277)
 206. Шанг (277)
 207. Нi (277)
 208. Дуан (277)
 209. Тiн (277)
 210. Бi (277)
 211. Рен (277)
 212. Хуа (277)
 213. Кеунг (277)
 214. Раi (249)
 215. Сiнгх (249)
 216. Кам (249)
 217. Кумар (249)
 218. Лiмбу (234)
 219. Рана (234)
 220. Юун (221)
 221. Шiу (221)
 222. Ґнг (221)
 223. Xiнг (221)
 224. Баi (221)
 225. Бао (221)
 226. Йн (221)
 227. Маi (221)
 228. Жонг (221)
 229. Крiшнакумар (221)
 230. Ны (221)
 231. Му (221)
 232. Куанг (221)
 233. Сзето (221)
 234. Ронг (221)
 235. Xiанг (221)
 236. Хаi (221)
 237. Так (221)
 238. Пок (221)
 239. Лан (221)
 240. Матсузакi (221)
 241. Лунг (221)
 242. Коi (221)
 243. Ор (221)
 244. Лее (205)
 245. Шарма (194)
 246. Там (179)
 247. Раж (166)
 248. Сое (166)
 249. Кот (166)
 250. Дас (166)
 251. Сао (138)
 252. Шек (138)
 253. Пател (138)
 254. Алi (138)
 255. Лама (138)
 256. Аiт (138)
 257. Бхандарi (138)
 258. Гурунг (138)
 259. Ва (138)
 260. Хассан (138)
 261. Кхадка (111)
 262. Шiнде (111)
 263. Кханна (111)
 264. Махаржан (111)
 265. Фернандо (111)
 266. Аламi (111)
 267. Wун (111)
 268. Тхапа (111)
 269. Сан (111)
 270. Wах (111)
 271. Сек (111)
 272. Бутт (111)
 273. Тсоi (111)
 274. Шрестха (111)
 275. Сiт (111)
 276. Аунг (111)
 277. Пао (111)
 278. По (111)
 279. Мїнт (111)
 280. Чау (66)
 281. Сáнтос (60)
 282. Сiлва (58)
 283. Лiм (48)
 284. Сам (42)
 285. Чунг (40)
 286. Фаi (40)
 287. Кеонг (33)
 288. Кок (32)
 289. Ферреiра (31)
 290. Сенг (31)
 291. Лонг (31)
 292. Хон (30)
 293. Марqуêс (30)
 294. Ка (28)
 295. Хунг (27)
 296. Мартiнс (27)
 297. Гарцiа (26)
 298. Переiра (24)
 299. Олiвеiра (24)
 300. Ву (23)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Макао?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Макао. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Макао, и те вземат предвид не Макански, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Макао фамилно име, за което отлично знаете, че не е Макански фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Макао и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Макао в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Макански фамилни имена с най-разпространените Макански фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Макански обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Макао.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Макао държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Макао със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Макао могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Макански фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 300 фамилни имена от Макао някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Макао, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Макански и което се оказва по-често срещано в друга страна от Макао. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 300-те най-често срещани фамилни имена Макански са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.