Басото Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 300-те най-често срещани фамилни имена в Лесото. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Басото, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Лесото. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Басото, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Лесото, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Басото. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 300 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Басото

Най-често срещаните фамилни имена Басото

 1. Мохапi (11265)
 2. Селло (10758)
 3. Мохале (8584)
 4. Макхетха (7553)
 5. Пiтсо (7104)
 6. Тлалi (7061)
 7. Молiсе (6546)
 8. Тхамае (6388)
 9. Летсы (6295)
 10. Молапо (5583)
 11. Моконе (5026)
 12. Молефi (4878)
 13. Матсосо (4846)
 14. Моекетсi (4694)
 15. Мотсамаi (4665)
 16. Мокете (4194)
 17. Мокхетхi (4030)
 18. Мажоро (4019)
 19. Мошоешое (4014)
 20. Мокхеле (4013)
 21. Пошолi (3899)
 22. Макара (3495)
 23. Молетсане (3493)
 24. Макхеле (3430)
 25. Мосала (3377)
 26. Моетi (3239)
 27. Секонєла (3217)
 28. Тау (3217)
 29. Мотсекi (3170)
 30. Сехлохо (3165)
 31. Монахенг (3102)
 32. Малефане (2997)
 33. Мокоена (2966)
 34. Моняне (2966)
 35. Молеко (2934)
 36. Молелекi (2906)
 37. Молоi (2892)
 38. Мохломi (2889)
 39. Мофоло (2868)
 40. Молефе (2710)
 41. Шале (2681)
 42. Хлалеле (2641)
 43. Пуле (2636)
 44. Моiлоа (2615)
 45. Матела (2552)
 46. Котело (2548)
 47. Леротхолi (2501)
 48. Тхуло (2491)
 49. Мокома (2483)
 50. Мотхiбелi (2465)
 51. Макоае (2456)
 52. Мосола (2406)
 53. Жане (2404)
 54. Пхеко (2342)
 55. Тхеко (2217)
 56. Махасе (2215)
 57. Масупха (2190)
 58. Нтсане (2171)
 59. Мокхотху (2158)
 60. Сефалi (2147)
 61. Чабелi (2054)
 62. Као (2012)
 63. Маферека (2006)
 64. Масiло (1990)
 65. Матете (1977)
 66. Метсiнг (1977)
 67. Мосоеу (1964)
 68. Мооросi (1942)
 69. Молупе (1920)
 70. Мажара (1917)
 71. Лiпхоло (1913)
 72. Мотхобi (1912)
 73. Моханое (1909)
 74. Лебона (1888)
 75. Махао (1876)
 76. Нтхако (1860)
 77. Лесаоана (1855)
 78. Молiбелi (1849)
 79. Маботе (1823)
 80. Лекхооа (1821)
 81. Летука (1808)
 82. Ленка (1805)
 83. Мотхае (1804)
 84. Мотломело (1797)
 85. Масiу (1779)
 86. Мачелi (1773)
 87. Лерата (1770)
 88. Тсьоеу (1757)
 89. Мосоеуняне (1737)
 90. Мосiуоа (1735)
 91. Таоле (1719)
 92. Секоатi (1708)
 93. Лесiа (1705)
 94. Тсьоло (1699)
 95. Лебiтса (1691)
 96. Лепхеана (1690)
 97. Лекханя (1681)
 98. Фако (1663)
 99. Кхама (1662)
 100. Секхоняна (1654)
 101. Малыхе (1630)
 102. Кхiба (1625)
 103. Кхабо (1621)
 104. Сеутлоалi (1619)
 105. Мораке (1612)
 106. Летеле (1604)
 107. Летсоела (1603)
 108. Макхакхе (1599)
 109. Матлалi (1589)
 110. Нкхахле (1557)
 111. Тсоло (1548)
 112. Моалосi (1546)
 113. Моахлолi (1545)
 114. Можакi (1520)
 115. Мосотхоане (1498)
 116. Кхоабане (1495)
 117. Мосебо (1491)
 118. Нтоi (1479)
 119. Летсека (1478)
 120. Чака (1475)
 121. Мокхосi (1470)
 122. Тхежане (1451)
 123. Моабi (1441)
 124. Лечеса (1438)
 125. Матекане (1437)
 126. Шеа (1423)
 127. Мокотжо (1423)
 128. Лесенєхо (1422)
 129. Макхабане (1422)
 130. Мпопо (1419)
 131. Мокхесенг (1400)
 132. Пiта (1398)
 133. Селебало (1394)
 134. Матлотло (1383)
 135. Чере (1382)
 136. Макоа (1379)
 137. Мосiто (1372)
 138. Мокхалi (1368)
 139. Лiкотсi (1365)
 140. Нкое (1361)
 141. Летсьела (1352)
 142. Монетхi (1344)
 143. Моелетсi (1341)
 144. Мохлоуоа (1335)
 145. Кабi (1329)
 146. Беренг (1329)
 147. Нконе (1318)
 148. Макханя (1315)
 149. Мофокенг (1314)
 150. Мпiтi (1310)
 151. Текане (1303)
 152. Сенекане (1300)
 153. Нтаоте (1299)
 154. Мопелi (1297)
 155. Матхаба (1296)
 156. Мофока (1296)
 157. Тхатхо (1295)
 158. Компi (1279)
 159. Молато (1274)
 160. Леута (1268)
 161. Леполеса (1266)
 162. Мабiтле (1263)
 163. Мотсьоане (1262)
 164. Летсатсi (1258)
 165. Чабалала (1254)
 166. Мафа (1253)
 167. Тсоеу (1246)
 168. Махломола (1237)
 169. Мосотхо (1222)
 170. Себока (1219)
 171. Дамане (1215)
 172. Мохаi (1205)
 173. Пхохлелi (1204)
 174. Молете (1203)
 175. Путсоа (1188)
 176. Сакоане (1188)
 177. Моселi (1188)
 178. Сехлабо (1184)
 179. Масоабi (1183)
 180. Лебеса (1182)
 181. Кхотсо (1181)
 182. Мохлакоана (1181)
 183. Нкхабу (1180)
 184. Маоенг (1169)
 185. Лiпхото (1169)
 186. Кхалi (1163)
 187. Колiсанг (1160)
 188. Шакхане (1160)
 189. Мотумi (1155)
 190. Лехлоеня (1152)
 191. Лебуса (1150)
 192. Кхоараi (1148)
 193. Лесоетса (1141)
 194. Мокхачане (1138)
 195. Кобелi (1136)
 196. Секете (1136)
 197. Махлоане (1135)
 198. Пакела (1135)
 199. Рамаiса (1126)
 200. Рамосоеу (1119)
 201. Маiле (1117)
 202. Монаре (1116)
 203. Пхомане (1103)
 204. ьматлi (1101)
 205. Нтхуня (1095)
 206. Маселi (1095)
 207. Нтхо (1092)
 208. Лелума (1085)
 209. Сеiтлхеко (1085)
 210. Колобе (1084)
 211. Лебажоа (1082)
 212. Мафатле (1080)
 213. Потсане (1077)
 214. Мокатi (1074)
 215. Марiтi (1074)
 216. Кхетсi (1069)
 217. Мохлоаi (1066)
 218. Маанела (1058)
 219. Тсьосане (1052)
 220. Молелекоа (1048)
 221. Лече (1048)
 222. Матсепе (1045)
 223. Кхутланг (1038)
 224. Мосеме (1037)
 225. Летеба (1033)
 226. Кхожане (1031)
 227. Молахлехi (1030)
 228. Кханаре (1025)
 229. Мотхабенг (1025)
 230. Рамокоатсi (1024)
 231. Пхафолi (1019)
 232. Маiме (1018)
 233. Лелiмо (1018)
 234. Марумо (1016)
 235. Моното (1012)
 236. Моiма (1010)
 237. Мотаба (1003)
 238. Рамакатса (1000)
 239. Рампаi (999)
 240. Сехлабака (995)
 241. Мапхатхе (995)
 242. Сепiрiтi (994)
 243. Мотсоане (989)
 244. ьмота (986)
 245. Тефо (985)
 246. Косе (983)
 247. Поуло (983)
 248. Летлала (982)
 249. Тсатсi (982)
 250. Боротхо (977)
 251. Лехлока (975)
 252. Ленкое (971)
 253. Макхоалi (966)
 254. Чiтжа (964)
 255. Лiау (964)
 256. Нкуебе (960)
 257. Пхате (958)
 258. Тхакхолi (956)
 259. Кекетсi (955)
 260. Шао (954)
 261. Лекхотла (954)
 262. Хлао (949)
 263. Лехана (948)
 264. Летлатса (947)
 265. Чабана (947)
 266. Лесеса (946)
 267. Ноко (942)
 268. Мотсапi (941)
 269. Тсытсi (936)
 270. Тсьiу (934)
 271. Мпхутлане (934)
 272. Нкопане (930)
 273. Тхебе (930)
 274. Мпхале (928)
 275. Махамо (928)
 276. Тсiу (926)
 277. Сеiса (924)
 278. Мотаняне (924)
 279. Семпе (923)
 280. Кхеса (922)
 281. Шаi (922)
 282. Кхоеле (921)
 283. Мокоалелi (920)
 284. Макафане (917)
 285. Тхiбелi (915)
 286. Селiалiа (913)
 287. Лебоеа (912)
 288. Макхаола (908)
 289. Калi (904)
 290. Матхiбелi (904)
 291. Малеке (900)
 292. Мосехле (898)
 293. Лебеко (896)
 294. Мохау (896)
 295. Намане (894)
 296. Нтебеле (892)
 297. Мачабе (891)
 298. Пхакое (891)
 299. Ленкоане (888)
 300. Сесiнї (885)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Лесото?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Лесото. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Лесото, и те вземат предвид не Басото, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Лесото фамилно име, за което отлично знаете, че не е Басото фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Лесото и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Лесото в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Басото фамилни имена с най-разпространените Басото фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Басото обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Лесото.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Лесото държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Лесото със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Лесото могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Басото фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 300 фамилни имена от Лесото някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Лесото, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Басото и което се оказва по-често срещано в друга страна от Лесото. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 300-те най-често срещани фамилни имена Басото са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.