Косовски Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 300-те най-често срещани фамилни имена в Косово. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Косовски, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Косово. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Косовски, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Косово, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Косовски. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 300 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Косовски

Най-често срещаните фамилни имена Косовски

 1. Краснiqi (56938)
 2. Гашi (55328)
 3. Берiша (43692)
 4. Морiна (25706)
 5. Шала (25003)
 6. Бутуqi (13778)
 7. Кастратi (12772)
 8. Хасанi (12695)
 9. Бажрамi (12503)
 10. Хотi (12336)
 11. Реxхепi (12168)
 12. Хоxха (11286)
 13. Крєзiу (11272)
 14. Мехметi (11184)
 15. Шабанi (10912)
 16. Ахметi (10461)
 17. Османi (10003)
 18. Рамаданi (9882)
 19. Хусенi (9599)
 20. Мустафа (9251)
 21. Тхаqi (9243)
 22. Адемi (8677)
 23. Алiу (8136)
 24. Жашарi (7771)
 25. Садiку (7522)
 26. Тахiрi (6923)
 27. Рама (6883)
 28. Салiху (6818)
 29. Беqiрi (6559)
 30. Зеqiрi (6496)
 31. Келмендi (6361)
 32. Ибрахiмi (6132)
 33. Сула (6081)
 34. Сулежманi (5692)
 35. Малiqi (5655)
 36. Халiтi (5625)
 37. Хаждарi (5566)
 38. Елшанi (5320)
 39. Бутуçi (5304)
 40. Халiлi (5215)
 41. Селманi (5120)
 42. Малоку (5103)
 43. Хазiрi (4974)
 44. Селiмi (4972)
 45. Кабашi (4949)
 46. Исуфi (4936)
 47. Имерi (4894)
 48. Ука (4862)
 49. Сеждiу (4772)
 50. Арiфi (4771)
 51. Латiфi (4653)
 52. Аземi (4606)
 53. Сахiтi (4601)
 54. Абазi (4568)
 55. Исламi (4545)
 56. Мазреку (4495)
 57. Мiфтарi (4439)
 58. Зогаж (4420)
 59. Фазлiу (4248)
 60. Бажрактарi (4189)
 61. Незiрi (4121)
 62. Муслiу (4064)
 63. Муратi (3891)
 64. Ажетi (3864)
 65. Халiмi (3772)
 66. Веселi (3768)
 67. Аслланi (3763)
 68. Бунжаку (3678)
 69. Емiнi (3677)
 70. Соядi (3642)
 71. Исмажлi (3638)
 72. Жовановić (3623)
 73. Тхаçi (3609)
 74. Зенелi (3600)
 75. Реxха (3550)
 76. Алiжа (3494)
 77. Брахiмi (3366)
 78. Хоxхаж (3365)
 79. Зека (3351)
 80. Шеху (3349)
 81. Авдулi (3310)
 82. Пллана (3246)
 83. Реxхаж (3147)
 84. Спахiу (3140)
 85. Демiрi (3118)
 86. Адемаж (3103)
 87. Жакупi (3086)
 88. Сiнанi (3062)
 89. Ррахманi (3044)
 90. Идрiзi (3017)
 91. Хаждiнi (2961)
 92. Балаж (2897)
 93. Авдiу (2877)
 94. Салiхi (2861)
 95. Пецi (2855)
 96. Жусуфi (2775)
 97. Бiслiмi (2763)
 98. Ахметаж (2743)
 99. Кадрiу (2740)
 100. Бехрамi (2716)
 101. Хашанi (2705)
 102. Укаж (2651)
 103. Муса (2641)
 104. Qерiмi (2604)
 105. Шаqiрi (2535)
 106. Ибiшi (2533)
 107. Фератi (2529)
 108. Ферiзi (2517)
 109. Бектешi (2454)
 110. Рашiтi (2437)
 111. Лiманi (2376)
 112. Дураку (2328)
 113. Пажазiтi (2278)
 114. Османаж (2243)
 115. Ажвазi (2225)
 116. Хасанаж (2212)
 117. Исмаiлi (2207)
 118. Ррустемi (2193)
 119. Мулаж (2181)
 120. Стожановić (2154)
 121. Мiсiнi (2111)
 122. Пацоллi (2104)
 123. Марковić (2097)
 124. Халiлаж (2079)
 125. Хаxхiу (2072)
 126. Рамаж (2066)
 127. Демаж (2055)
 128. Куртi (2055)
 129. Абдуллаху (2037)
 130. Мурселi (2036)
 131. Велiу (2009)
 132. Елезi (2002)
 133. Зекаж (1993)
 134. Сопа (1975)
 135. Сулаж (1972)
 136. Косумi (1962)
 137. Бека (1960)
 138. Топаллi (1959)
 139. Смажлi (1957)
 140. Куçi (1938)
 141. Шерiфi (1938)
 142. Фетаху (1934)
 143. Хажрiзi (1911)
 144. Кажтазi (1904)
 145. Маколлi (1899)
 146. Бехлулi (1866)
 147. Тражковić (1858)
 148. Рушiтi (1857)
 149. Хусенаж (1810)
 150. Спахiжа (1807)
 151. Сiмić (1788)
 152. Костić (1787)
 153. Куртаж (1774)
 154. Зежнуллаху (1773)
 155. Ежупi (1735)
 156. Xхемажлi (1731)
 157. Куqi (1724)
 158. Рiстić (1703)
 159. Лума (1688)
 160. Жанузi (1686)
 161. Камберi (1679)
 162. Маxхунi (1663)
 163. Фежзуллаху (1663)
 164. Васić (1659)
 165. Бужупi (1652)
 166. Петровić (1631)
 167. Беqiраж (1629)
 168. Блакаж (1626)
 169. Станковić (1623)
 170. çоçаж (1618)
 171. Зумерi (1615)
 172. Хамза (1579)
 173. Фазлiжа (1570)
 174. Нiколić (1559)
 175. Хамiтi (1551)
 176. Даутi (1531)
 177. Дервiшаж (1529)
 178. Баша (1524)
 179. Лажqi (1504)
 180. Дëрмаку (1499)
 181. Савić (1491)
 182. Тахiраж (1477)
 183. Соколi (1475)
 184. Драгуша (1462)
 185. Махмутi (1461)
 186. Бллаца (1459)
 187. çiтаку (1457)
 188. Илić (1456)
 189. Исенi (1444)
 190. Максутi (1442)
 191. Дiбранi (1435)
 192. Мазрек (1426)
 193. Бiлаллi (1425)
 194. Мухаxхерi (1420)
 195. Муртезi (1419)
 196. Гëргурi (1414)
 197. Сеферi (1398)
 198. Шкодра (1393)
 199. Делiу (1391)
 200. Мехметаж (1389)
 201. Неделжковić (1381)
 202. Стожковić (1368)
 203. Кадрiжа (1366)
 204. Максiмовić (1364)
 205. Сопi (1356)
 206. Джорджевić (1356)
 207. Реçiца (1355)
 208. Хетемi (1352)
 209. Демоллi (1351)
 210. Хаxха (1343)
 211. Статовцi (1341)
 212. Садрiу (1339)
 213. Хаждараж (1338)
 214. Укшiнi (1336)
 215. Фежза (1335)
 216. Истрефi (1334)
 217. Илазi (1333)
 218. Муй (1329)
 219. Жаха (1324)
 220. Арсić (1316)
 221. Бажра (1313)
 222. Шатрi (1309)
 223. Поповić (1309)
 224. Зука (1309)
 225. Дрешаж (1302)
 226. Мiлосавлжевić (1300)
 227. Незiраж (1290)
 228. Мужа (1288)
 229. Xхаферi (1285)
 230. Елезаж (1285)
 231. Агушi (1282)
 232. Лекаж (1278)
 233. Цаколлi (1272)
 234. Сулежманi (1272)
 235. Цакаж (1267)
 236. Дакаж (1255)
 237. Зеqiраж (1255)
 238. Бузхала (1254)
 239. Сопжанi (1249)
 240. Арiфаж (1246)
 241. Зенунi (1246)
 242. Кqiку (1245)
 243. Зумберi (1244)
 244. Азiзi (1241)
 245. Бегаж (1223)
 246. Локаж (1215)
 247. Метаж (1204)
 248. Шабанаж (1200)
 249. Дема (1197)
 250. Паçарiзi (1195)
 251. Юмерi (1183)
 252. Цаноллi (1175)
 253. Лiка (1175)
 254. Куртешi (1172)
 255. Нуредiнi (1166)
 256. Мiлić (1165)
 257. Река (1153)
 258. Qоррi (1148)
 259. Нiкqi (1146)
 260. Толаж (1144)
 261. Шахiнi (1142)
 262. Бахтiрi (1142)
 263. Хазiраж (1140)
 264. Авдуллаху (1140)
 265. Гражçевцi (1136)
 266. Вiтiжа (1136)
 267. Крєзi (1135)
 268. Мiхажловić (1135)
 269. Бала (1134)
 270. Авдiжа (1131)
 271. Кукаж (1128)
 272. Муслiжа (1118)
 273. Матошi (1115)
 274. Садiкi (1115)
 275. Лузха (1107)
 276. Гурi (1100)
 277. Дурмiшi (1096)
 278. Подворiца (1094)
 279. Садiкаж (1090)
 280. Хажра (1082)
 281. Гожанi (1079)
 282. Асанi (1076)
 283. Мiленковić (1064)
 284. žiвковić (1058)
 285. Имераж (1055)
 286. Цуррi (1054)
 287. Коколларi (1043)
 288. Делiжа (1041)
 289. Мухарремi (1030)
 290. Жашанiца (1025)
 291. Веселаж (1020)
 292. Жакi (1013)
 293. Мемаж (1008)
 294. Ґцаж (1006)
 295. Сеждiжа (1005)
 296. Дервiшi (1005)
 297. Мiтровić (1002)
 298. Садрiжа (998)
 299. Перić (993)
 300. Камерi (992)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Косово?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Косово. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Косово, и те вземат предвид не Косовски, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Косово фамилно име, за което отлично знаете, че не е Косовски фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Косово и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Косово в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Косовски фамилни имена с най-разпространените Косовски фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Косовски обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Косово.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Косово държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Косово със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Косово могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Косовски фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 300 фамилни имена от Косово някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Косово, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Косовски и което се оказва по-често срещано в друга страна от Косово. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 300-те най-често срещани фамилни имена Косовски са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.