Коморски Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 300-те най-често срещани фамилни имена в Коморски острови. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Коморски, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Коморски острови. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Коморски, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Коморски острови, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Коморски. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 300 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Коморски

Най-често срещаните фамилни имена Коморски

 1. Мохамед (79128)
 2. Саiд (65940)
 3. Ахмед (49201)
 4. Алi (47680)
 5. Пассабле (42300)
 6. Абдаллах (38549)
 7. Абдоу (34492)
 8. Ахамада (30499)
 9. Ибрахiм (21811)
 10. Ёуссоуф (21349)
 11. Соiлiхi (16841)
 12. Хассанi (16739)
 13. Ммадi (14719)
 14. Кассiм (13188)
 15. Бацар (12332)
 16. Моусса (12173)
 17. Аллаоуi (10145)
 18. Салiм (8623)
 19. Исса (8623)
 20. Мадi (8116)
 21. Ахамед (7608)
 22. Мбае (7161)
 23. Хассане (7101)
 24. Ассоуманi (6895)
 25. Соуле (6594)
 26. Маоулiда (6498)
 27. Яхая (6087)
 28. Хоумадi (6087)
 29. Абоу (6087)
 30. А (5835)
 31. Омар (5580)
 32. Абоубацар (5580)
 33. Абдеремане (5437)
 34. Исмаел (5072)
 35. Хамада (5072)
 36. Махамоуд (5039)
 37. Абдiллах (5039)
 38. Саïд (4774)
 39. Мзе (4774)
 40. Боiна (4641)
 41. Халiфа (4565)
 42. Аттоумане (4508)
 43. Атхоуманi (4376)
 44. Мдахома (4243)
 45. Моуiгнi (4243)
 46. Чарiф (4058)
 47. Хассан (4058)
 48. Абдоул (4058)
 49. Аттоуманi (3580)
 50. Мсаiды (3448)
 51. Бен алi (3448)
 52. Абоудоу (3448)
 53. Джае (3315)
 54. Моiндйе (3182)
 55. Джоумоi (3050)
 56. Саандi (2785)
 57. Халiдi (2652)
 58. Чанфi (2652)
 59. Ноурдiне (1989)
 60. Табiбоу (1591)
 61. Саiдоу (1459)
 62. Джамбае (1326)
 63. Мсахазi (1326)
 64. Мламалi (1326)
 65. Ахамадi (1326)
 66. Абдоулкарiм (1326)
 67. Фатоума (1193)
 68. Хадiджа (1193)
 69. Мса (1193)
 70. М (1061)
 71. Оуссенi (1061)
 72. Массоундi (1061)
 73. Соуджау (1061)
 74. Джаффар (1061)
 75. Марiама (928)
 76. Ёуноусса (928)
 77. Мбарака (928)
 78. Точа (928)
 79. Оуссеiнi (796)
 80. Еламiне (796)
 81. Абассе (796)
 82. Ахмада (796)
 83. Абдiллахi (796)
 84. Бен ахмед (796)
 85. Мчiнда (796)
 86. Ноухоу (663)
 87. Соулé (663)
 88. Иссоуф (663)
 89. Боура (663)
 90. Адамоу (663)
 91. Мкоубоi (663)
 92. Мiкiдадi (663)
 93. Са (663)
 94. Фаял (663)
 95. Мiрадй (663)
 96. Анлi (663)
 97. Асма (663)
 98. Ассанi (663)
 99. Нассор (663)
 100. Рачад (663)
 101. Самiра (663)
 102. Чакiра (530)
 103. Зiтоумбi (530)
 104. Бен абдаллах (530)
 105. Карiма (530)
 106. Рамадханi (530)
 107. Маеча (530)
 108. Халiма (530)
 109. Салам (530)
 110. Моева (530)
 111. Рачадi (530)
 112. Надiа (530)
 113. Wардат (530)
 114. Соула (530)
 115. Накiб (530)
 116. Хачiм (49)
 117. Чеiкх (36)
 118. Фатiма (36)
 119. Саадi (36)
 120. Даоуд (25)
 121. Адам (25)
 122. Хадй (25)
 123. Хакiм (25)
 124. Моурчiд (25)
 125. Моумiне (25)
 126. Мохамадi (25)
 127. Заiд (16)
 128. Рачiд (16)
 129. Хамiдоу (16)
 130. Лоутфi (16)
 131. Хамадi (16)
 132. Амiна (16)
 133. Фаоузiа (9)
 134. Мансоур (9)
 135. Ел-амiне (9)
 136. Камал (9)
 137. Бацрi (9)
 138. Чакiр (9)
 139. Зоубеiр (9)
 140. Келдi (9)
 141. Папа (9)
 142. Зен (9)
 143. Марцо (9)
 144. Дахо (9)
 145. Харуна (9)
 146. Бацарi (9)
 147. Аноук (9)
 148. Тоурqуi (9)
 149. Аббас (9)
 150. Хамза (9)
 151. Ел-азiз (9)
 152. Сiдi (9)
 153. Сiттi (9)
 154. Надйб (9)
 155. Абдоурахамане (9)
 156. Рассоул (9)
 157. Имране (9)
 158. Наїм (9)
 159. Ёуссоуфа (9)
 160. Закарiа (9)
 161. Таоуфiк (9)
 162. Ибрахiма (9)
 163. Бачiроу (9)
 164. Ахамад (9)
 165. Ел ассас (9)
 166. Мнемоi (9)
 167. Родргуез (9)
 168. Хассаналу (9)
 169. Р (9)
 170. Массоудi (9)
 171. Бен мохамед (9)
 172. Фархане (9)
 173. Базi (9)
 174. Моiна (9)
 175. Фарiд (9)
 176. Мартiнс (9)
 177. Мартiнез (6)
 178. Даныл (5)
 179. Чапарро (4)
 180. Жаффар (4)
 181. Мейа (4)
 182. (4)
 183. Алберт (4)
 184. Хеiнтз (4)
 185. Хауда (4)
 186. Карiм (4)
 187. Хумблот (4)
 188. Лопес (4)
 189. Бен саiд (4)
 190. Абдоула (4)
 191. Роча (4)
 192. Раджаб (4)
 193. Оiлi (4)
 194. Сáнтос (4)
 195. Дiаз (4)
 196. Тхабiт (4)
 197. Дассе (4)
 198. Мажанi (4)
 199. Сабiр (4)
 200. Посада (4)
 201. Махмоуд (4)
 202. Рачiдi (4)
 203. Захарiа (4)
 204. Есцудеро (4)
 205. Дуарте (4)
 206. Салазар (4)
 207. Мiна (4)
 208. Сiмон (4)
 209. Qуiнтеро (4)
 210. Алiанi (4)
 211. Тано (4)
 212. Запата (4)
 213. Чам (4)
 214. Такi (4)
 215. Хамiд (4)
 216. Даоудоу (4)
 217. Янг (4)
 218. Вiлла (4)
 219. Бакарi (4)
 220. Лассо (4)
 221. Беналi (4)
 222. Султан (4)
 223. Бен (4)
 224. Бацо (4)
 225. Малiк (4)
 226. Седа (4)
 227. Азiз (4)
 228. Оубеiд (4)
 229. Бадаоуi (4)
 230. Закi (4)
 231. Исмаiла (4)
 232. Оцампо (4)
 233. Фароук (4)
 234. Абреу (4)
 235. Марi (4)
 236. Лаiла (4)
 237. Чабане (4)
 238. Аманi (4)
 239. Каранi (4)
 240. Могнi (4)
 241. Сахiмi (4)
 242. Чабанi (4)
 243. Моустакiм (4)
 244. Камар (4)
 245. Аффане (4)
 246. Джамiла (4)
 247. Ноурiа (4)
 248. Сарах (4)
 249. Омара (4)
 250. Селеманi (4)
 251. Моронi (4)
 252. Нассер (4)
 253. Чамi (4)
 254. Абоуд (4)
 255. Салех (4)
 256. Тхомсон (4)
 257. Мохаммед (4)
 258. Фахд (4)
 259. Фореро (4)
 260. Барру (4)
 261. Юу (4)
 262. Тамоу (4)
 263. Wардi (4)
 264. Елхадй (4)
 265. Полфлыт (4)
 266. Сакане (4)
 267. Саламi (4)
 268. Идрiсса (4)
 269. Моне (4)
 270. Фахад (4)
 271. Яссер (4)
 272. Идi (4)
 273. Саадатi (4)
 274. Камiл (4)
 275. Амане (4)
 276. Самiр (4)
 277. Идрiсс (4)
 278. Боургуiба (4)
 279. Бiнтi (4)
 280. Отхман (4)
 281. Анiс (4)
 282. Абрiче (4)
 283. Фаяд (4)
 284. Даркаоуi (4)
 285. Рiзiкi (4)
 286. Цоррêа (4)
 287. Гонзалез (3)
 288. Санчез (3)
 289. Реєс (3)
 290. Гарцiа (3)
 291. Перез (3)
 292. Смiтх (3)
 293. Сiлва (3)
 294. Гомез (3)
 295. Леон (2)
 296. Лопез (2)
 297. Рiвера (2)
 298. Дуран (2)
 299. Бланцо (2)
 300. Гутыррез (2)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Коморски острови?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Коморски острови. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Коморски острови, и те вземат предвид не Коморски, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Коморски острови фамилно име, за което отлично знаете, че не е Коморски фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Коморски острови и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Коморски острови в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Коморски фамилни имена с най-разпространените Коморски фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Коморски обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Коморски острови.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Коморски острови държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Коморски острови със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Коморски острови могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Коморски фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 300 фамилни имена от Коморски острови някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Коморски острови, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Коморски и което се оказва по-често срещано в друга страна от Коморски острови. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 300-те най-често срещани фамилни имена Коморски са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.