Коморски Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 350-те най-често срещани фамилни имена в Коморски острови. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Коморски, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Коморски острови. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Коморски, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Коморски острови, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Коморски. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 350 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Коморски

Най-често срещаните фамилни имена Коморски

 1. Мохамед (79128)
 2. Саiд (65940)
 3. Ахмед (49201)
 4. Алi (47680)
 5. Пассабле (42300)
 6. Абдаллах (38549)
 7. Абдоу (34492)
 8. Ахамада (30499)
 9. Ибрахiм (21811)
 10. Ёуссоуф (21349)
 11. Соiлiхi (16841)
 12. Хассанi (16739)
 13. Ммадi (14719)
 14. Кассiм (13188)
 15. Бацар (12332)
 16. Моусса (12173)
 17. Аллаоуi (10145)
 18. Исса (8623)
 19. Салiм (8623)
 20. Мадi (8116)
 21. Ахамед (7608)
 22. Мбае (7161)
 23. Хассане (7101)
 24. Ассоуманi (6895)
 25. Соуле (6594)
 26. Маоулiда (6498)
 27. Яхая (6087)
 28. Хоумадi (6087)
 29. Абоу (6087)
 30. А (5835)
 31. Абоубацар (5580)
 32. Омар (5580)
 33. Абдеремане (5437)
 34. Исмаел (5072)
 35. Хамада (5072)
 36. Абдiллах (5039)
 37. Махамоуд (5039)
 38. Саïд (4774)
 39. Мзе (4774)
 40. Боiна (4641)
 41. Халiфа (4565)
 42. Аттоумане (4508)
 43. Атхоуманi (4376)
 44. Мдахома (4243)
 45. Моуiгнi (4243)
 46. Абдоул (4058)
 47. Хассан (4058)
 48. Чарiф (4058)
 49. Аттоуманi (3580)
 50. Бен алi (3448)
 51. Абоудоу (3448)
 52. Мсаiды (3448)
 53. Джае (3315)
 54. Моiндйе (3182)
 55. Джоумоi (3050)
 56. Саандi (2785)
 57. Халiдi (2652)
 58. Чанфi (2652)
 59. Ноурдiне (1989)
 60. Табiбоу (1591)
 61. Саiдоу (1459)
 62. Ахамадi (1326)
 63. Мсахазi (1326)
 64. Мламалi (1326)
 65. Джамбае (1326)
 66. Абдоулкарiм (1326)
 67. Мса (1193)
 68. Хадiджа (1193)
 69. Фатоума (1193)
 70. Массоундi (1061)
 71. Оуссенi (1061)
 72. Соуджау (1061)
 73. Джаффар (1061)
 74. М (1061)
 75. Марiама (928)
 76. Ёуноусса (928)
 77. Точа (928)
 78. Мбарака (928)
 79. Абассе (796)
 80. Еламiне (796)
 81. Мчiнда (796)
 82. Ахмада (796)
 83. Оуссеiнi (796)
 84. Абдiллахi (796)
 85. Бен ахмед (796)
 86. Адамоу (663)
 87. Иссоуф (663)
 88. Самiра (663)
 89. Мiрадй (663)
 90. Соулé (663)
 91. Са (663)
 92. Асма (663)
 93. Анлi (663)
 94. Мiкiдадi (663)
 95. Ноухоу (663)
 96. Ассанi (663)
 97. Фаял (663)
 98. Боура (663)
 99. Рачад (663)
 100. Нассор (663)
 101. Мкоубоi (663)
 102. Соула (530)
 103. Рамадханi (530)
 104. Wардат (530)
 105. Рачадi (530)
 106. Надiа (530)
 107. Халiма (530)
 108. Карiма (530)
 109. Маеча (530)
 110. Чакiра (530)
 111. Моева (530)
 112. Зiтоумбi (530)
 113. Салам (530)
 114. Бен абдаллах (530)
 115. Накiб (530)
 116. Хачiм (49)
 117. Саадi (36)
 118. Фатiма (36)
 119. Чеiкх (36)
 120. Даоуд (25)
 121. Мохамадi (25)
 122. Моурчiд (25)
 123. Моумiне (25)
 124. Хадй (25)
 125. Адам (25)
 126. Хакiм (25)
 127. Заiд (16)
 128. Лоутфi (16)
 129. Хамiдоу (16)
 130. Амiна (16)
 131. Рачiд (16)
 132. Хамадi (16)
 133. Бачiроу (9)
 134. Базi (9)
 135. Таоуфiк (9)
 136. Ёуссоуфа (9)
 137. Рассоул (9)
 138. Ел-азiз (9)
 139. Зоубеiр (9)
 140. Ахамад (9)
 141. Надйб (9)
 142. Фаоузiа (9)
 143. Бацрi (9)
 144. Аббас (9)
 145. Сiттi (9)
 146. Зен (9)
 147. Чакiр (9)
 148. Тоурqуi (9)
 149. Хамза (9)
 150. Харуна (9)
 151. Мансоур (9)
 152. Ел-амiне (9)
 153. Мнемоi (9)
 154. Хассаналу (9)
 155. Марцо (9)
 156. Р (9)
 157. Келдi (9)
 158. Массоудi (9)
 159. Наїм (9)
 160. Аноук (9)
 161. Сiдi (9)
 162. Имране (9)
 163. Папа (9)
 164. Моiна (9)
 165. Ибрахiма (9)
 166. Дахо (9)
 167. Родргуез (9)
 168. Абдоурахамане (9)
 169. Бацарi (9)
 170. Бен мохамед (9)
 171. Мартiнс (9)
 172. Ел ассас (9)
 173. Камал (9)
 174. Закарiа (9)
 175. Фарiд (9)
 176. Фархане (9)
 177. Мартiнез (6)
 178. Даныл (5)
 179. Даоудоу (4)
 180. Чам (4)
 181. Могнi (4)
 182. Рiзiкi (4)
 183. Чапарро (4)
 184. Оiлi (4)
 185. Малiк (4)
 186. Полфлыт (4)
 187. Бадаоуi (4)
 188. Марi (4)
 189. Янг (4)
 190. Лопес (4)
 191. Оцампо (4)
 192. Бакарi (4)
 193. Беналi (4)
 194. Мейа (4)
 195. Хеiнтз (4)
 196. Бен (4)
 197. Роча (4)
 198. (4)
 199. Тхабiт (4)
 200. Карiм (4)
 201. Цоррêа (4)
 202. Мохаммед (4)
 203. Азiз (4)
 204. Саадатi (4)
 205. Алiанi (4)
 206. Дассе (4)
 207. Хауда (4)
 208. Сáнтос (4)
 209. Идi (4)
 210. Джамiла (4)
 211. Вiлла (4)
 212. Жаффар (4)
 213. Чамi (4)
 214. Селеманi (4)
 215. Qуiнтеро (4)
 216. Абреу (4)
 217. Сарах (4)
 218. Омара (4)
 219. Саламi (4)
 220. Рачiдi (4)
 221. Даркаоуi (4)
 222. Салех (4)
 223. Сахiмi (4)
 224. Самiр (4)
 225. Есцудеро (4)
 226. Султан (4)
 227. Салазар (4)
 228. Дуарте (4)
 229. Фахд (4)
 230. Исмаiла (4)
 231. Закi (4)
 232. Запата (4)
 233. Сiмон (4)
 234. Тано (4)
 235. Бен саiд (4)
 236. Идрiсс (4)
 237. Барру (4)
 238. Хумблот (4)
 239. Анiс (4)
 240. Каранi (4)
 241. Фаяд (4)
 242. Аманi (4)
 243. Амане (4)
 244. Фореро (4)
 245. Оубеiд (4)
 246. Елхадй (4)
 247. Юу (4)
 248. Ноурiа (4)
 249. Отхман (4)
 250. Wардi (4)
 251. Камiл (4)
 252. Бiнтi (4)
 253. Такi (4)
 254. Боургуiба (4)
 255. Нассер (4)
 256. Моустакiм (4)
 257. Махмоуд (4)
 258. Моне (4)
 259. Сабiр (4)
 260. Чабанi (4)
 261. Камар (4)
 262. Яссер (4)
 263. Аффане (4)
 264. Тамоу (4)
 265. Захарiа (4)
 266. Хассанатi (4)
 267. Мiна (4)
 268. Моронi (4)
 269. Абоуд (4)
 270. Лассо (4)
 271. Фароук (4)
 272. Бацо (4)
 273. Мажанi (4)
 274. Раджаб (4)
 275. Хамiд (4)
 276. Тхомсон (4)
 277. Сакане (4)
 278. Абдоула (4)
 279. Посада (4)
 280. Лаiла (4)
 281. Фахад (4)
 282. Алберт (4)
 283. Идрiсса (4)
 284. Дiаз (4)
 285. Бен саïд (4)
 286. Залхата (4)
 287. Абрiче (4)
 288. Чабане (4)
 289. Седа (4)
 290. Гомез (3)
 291. Гарцiа (3)
 292. Санчез (3)
 293. Перез (3)
 294. Смiтх (3)
 295. Реєс (3)
 296. Сiлва (3)
 297. Гонзалез (3)
 298. Бланцо (2)
 299. Рiвера (2)
 300. Родрiгуез (2)
 301. Гутыррез (2)
 302. Суарез (2)
 303. Лопез (2)
 304. Дуран (2)
 305. Леон (2)
 306. Херрера (2)
 307. Ле (1)
 308. Малiка (1)
 309. Qуаттроцчi (1)
 310. Перр (1)
 311. Аллах (1)
 312. Тума (1)
 313. Чiна (1)
 314. Ёуссоуфi (1)
 315. Даwiд (1)
 316. Лала (1)
 317. Бенноур (1)
 318. Пырце (1)
 319. Фазал (1)
 320. Мокадем (1)
 321. Сафонова (1)
 322. Левченко (1)
 323. Маман (1)
 324. Насс (1)
 325. Лывано (1)
 326. Алу (1)
 327. Лецомте (1)
 328. Нгома (1)
 329. Малекi (1)
 330. Нематi (1)
 331. Чабабi (1)
 332. Издiхар (1)
 333. Амед (1)
 334. Бадран (1)
 335. Абдулхамiд (1)
 336. Баутер (1)
 337. Хаiкал (1)
 338. Елiза (1)
 339. Цусано (1)
 340. Брiцкс (1)
 341. Аффанi (1)
 342. Деен (1)
 343. Редду (1)
 344. Сахал (1)
 345. Фред (1)
 346. Грацiас (1)
 347. Царлсен (1)
 348. Хоуссеiн (1)
 349. Анна (1)
 350. Селассы (1)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Коморски острови?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Коморски острови. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Коморски острови, и те вземат предвид не Коморски, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Коморски острови фамилно име, за което отлично знаете, че не е Коморски фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Коморски острови и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Коморски острови в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Коморски фамилни имена с най-разпространените Коморски фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Коморски обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Коморски острови.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Коморски острови държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Коморски острови със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Коморски острови могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Коморски фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 350 фамилни имена от Коморски острови някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Коморски острови, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Коморски и което се оказва по-често срещано в друга страна от Коморски острови. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 350-те най-често срещани фамилни имена Коморски са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.