Хърватски Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 350-те най-често срещани фамилни имена в Хърватия. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Хърватски, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Хърватия. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Хърватски, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Хърватия, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Хърватски. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 350 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Хърватски

Най-често срещаните фамилни имена Хърватски

 1. Кнеžевić (8819)
 2. Хорват (8503)
 3. Коваčевić (7936)
 4. Павловić (7305)
 5. Блаžевić (7216)
 6. Боžić (6855)
 7. Ловрić (6712)
 8. Бабić (5449)
 9. Марковić (5358)
 10. Боšнжак (5258)
 11. Гргić (5235)
 12. Бркić (5163)
 13. Фiлiповić (5044)
 14. Вiдовić (4899)
 15. Томić (4655)
 16. Жукić (4590)
 17. Новак (4505)
 18. Мартiновić (4497)
 19. Петровić (4424)
 20. Мандić (4341)
 21. šiмуновić (4315)
 22. Нiколić (4196)
 23. Журковić (4088)
 24. Барišić (4070)
 25. Лонčар (4069)
 26. žiвковić (3943)
 27. šiмić (3902)
 28. Журić (3887)
 29. Рукавiна (3884)
 30. Перковić (3769)
 31. Лукić (3687)
 32. Матiжевić (3635)
 33. Новосел (3625)
 34. Кларić (3617)
 35. Матковić (3598)
 36. Павić (3593)
 37. Баšić (3540)
 38. Антуновić (3486)
 39. Маруšić (3480)
 40. ćосić (3437)
 41. Коваč (3404)
 42. Матić (3388)
 43. Мiлетić (3229)
 44. Посавец (3211)
 45. Кралж (3204)
 46. Вуковić (3187)
 47. Варга (3178)
 48. Маржановić (3164)
 49. Поповić (3146)
 50. Цiндрić (3121)
 51. Грубišić (3055)
 52. Жаковлжевić (3040)
 53. Дужмовić (3019)
 54. Новаковić (3007)
 55. Журišić (2982)
 56. Бражковić (2975)
 57. Перić (2918)
 58. Галić (2908)
 59. Бiлić (2877)
 60. Иванковić (2873)
 61. šiмунić (2854)
 62. Жозić (2843)
 63. Црнковić (2804)
 64. Марić (2759)
 65. Жанковić (2755)
 66. Бурić (2744)
 67. Врдолжак (2731)
 68. Коларić (2725)
 69. Мiтровić (2720)
 70. Мiкулić (2709)
 71. Радić (2706)
 72. Луčić (2691)
 73. Вукелić (2661)
 74. Жовановić (2620)
 75. Гргурić (2610)
 76. Журčевić (2603)
 77. Вiдаковić (2571)
 78. Петковić (2544)
 79. Руžić (2543)
 80. Херцег (2541)
 81. Абрамовić (2539)
 82. šарić (2531)
 83. Павлić (2498)
 84. Станić (2468)
 85. Бутковić (2462)
 86. Цвiтковić (2459)
 87. Катić (2457)
 88. Крзнарić (2432)
 89. Жосiповić (2428)
 90. Ивановić (2422)
 91. Голубić (2405)
 92. Желić (2397)
 93. Север (2392)
 94. Крiзманić (2384)
 95. šтiмац (2370)
 96. Мiхалжевić (2364)
 97. Жерковić (2354)
 98. Тадić (2338)
 99. Радоšевić (2323)
 100. Валентić (2238)
 101. Богдановić (2231)
 102. Жакšić (2214)
 103. Иванišевić (2213)
 104. Колар (2213)
 105. Лжубić (2207)
 106. Барić (2204)
 107. Пiнтарić (2202)
 108. Мiлоšевić (2201)
 109. Ивковić (2184)
 110. Млiнарić (2175)
 111. Ерцег (2161)
 112. Полжак (2150)
 113. Андрić (2138)
 114. Пейć (2133)
 115. Влаховić (2130)
 116. šполжарić (2102)
 117. Петрić (2097)
 118. Туркалж (2094)
 119. Томаšić (2082)
 120. Журжевić (2081)
 121. Павелić (2079)
 122. Дукić (2078)
 123. Грегурić (2076)
 124. Старčевić (2069)
 125. Мiжатовić (2053)
 126. Главаš (2048)
 127. Стiпić (2045)
 128. Цветковić (2037)
 129. Секулić (2030)
 130. Илić (1999)
 131. Самардžić (1981)
 132. Дувнжак (1955)
 133. Будiмiр (1945)
 134. Дамжановić (1944)
 135. Влаšić (1938)
 136. Бартуловić (1932)
 137. Стожановić (1926)
 138. Пуšкарić (1918)
 139. Хорватić (1879)
 140. Сертić (1871)
 141. Боšковić (1868)
 142. Делić (1852)
 143. Мажсторовić (1844)
 144. Кордić (1840)
 145. Богдан (1837)
 146. Томаšевić (1835)
 147. Кралжевić (1826)
 148. Рендулić (1822)
 149. Вожновić (1821)
 150. Зорić (1819)
 151. Матановić (1813)
 152. Остойć (1800)
 153. Ражковić (1800)
 154. Саблжак (1791)
 155. Брčić (1784)
 156. Меšтровić (1769)
 157. Кужундžić (1765)
 158. Кнезовić (1757)
 159. Павковić (1756)
 160. Антоловić (1756)
 161. Мišковić (1749)
 162. Пранйć (1741)
 163. Медвед (1739)
 164. Кос (1738)
 165. Барбарić (1735)
 166. Марiновić (1731)
 167. Вiнковić (1728)
 168. Станковić (1721)
 169. Козiна (1719)
 170. Бенковić (1715)
 171. Матiжаšевić (1712)
 172. Матоšевić (1710)
 173. Мустапić (1708)
 174. Турковić (1697)
 175. Голуб (1687)
 176. Боговić (1681)
 177. Карловić (1673)
 178. Франйć (1670)
 179. Гуделж (1668)
 180. Хрžенжак (1666)
 181. Куртовić (1663)
 182. Мартić (1662)
 183. Балić (1649)
 184. Савić (1643)
 185. Ореšковić (1640)
 186. Буторац (1639)
 187. Задравец (1638)
 188. Стжепановić (1636)
 189. Салопек (1631)
 190. Цвiтановić (1623)
 191. Папić (1611)
 192. Ходак (1609)
 193. Бобан (1605)
 194. Самардžiжа (1596)
 195. Лукетić (1578)
 196. Булжан (1575)
 197. Майć (1575)
 198. Топić (1573)
 199. Буšić (1560)
 200. Кралйć (1556)
 201. Байć (1554)
 202. Магдić (1553)
 203. Марiнковić (1548)
 204. Борić (1539)
 205. Брозовić (1538)
 206. Матеšić (1537)
 207. čулжак (1537)
 208. Коžул (1536)
 209. Вукуšić (1532)
 210. ćурковić (1520)
 211. Мiрковić (1518)
 212. Франić (1515)
 213. Терзić (1505)
 214. Марасовić (1498)
 215. Кардум (1497)
 216. Некić (1493)
 217. Кузмić (1491)
 218. Гаšпарić (1488)
 219. Колić (1485)
 220. Прiморац (1473)
 221. Гаšпар (1467)
 222. Бартолić (1464)
 223. Крпан (1456)
 224. šкворц (1449)
 225. Гаšпаровić (1449)
 226. Радоš (1447)
 227. Антić (1447)
 228. Вукić (1440)
 229. Турк (1428)
 230. Марас (1428)
 231. Рогić (1428)
 232. Саболić (1427)
 233. Беšлić (1422)
 234. Боžičевić (1421)
 235. Бенić (1418)
 236. Вулетić (1418)
 237. Слунжскi (1418)
 238. Домазет (1409)
 239. Мišić (1406)
 240. Луцić (1380)
 241. Вiнцек (1377)
 242. Врбан (1376)
 243. Вугрiнец (1376)
 244. Обрадовić (1372)
 245. Узелац (1371)
 246. Копрiвнжак (1362)
 247. Галовić (1362)
 248. Поžгаж (1361)
 249. Коцiжан (1361)
 250. Грабовац (1359)
 251. Зовко (1354)
 252. Булić (1352)
 253. Пулйć (1351)
 254. Врбанić (1350)
 255. Крзнар (1349)
 256. Бiондić (1347)
 257. Додiг (1346)
 258. šiкić (1346)
 259. Ханžек (1343)
 260. Бралić (1339)
 261. Ловрековić (1337)
 262. šпехар (1336)
 263. žагар (1330)
 264. ćурić (1327)
 265. Модрić (1327)
 266. Пiнтар (1326)
 267. šполжар (1326)
 268. Грубić (1322)
 269. Вукожа (1322)
 270. Грбić (1320)
 271. Цветко (1318)
 272. Мiлановić (1317)
 273. Доšен (1310)
 274. Беговić (1307)
 275. Крулжац (1304)
 276. Граховац (1304)
 277. šтефанац (1304)
 278. Ратковić (1304)
 279. Ракić (1300)
 280. Батiнić (1300)
 281. Сiмić (1300)
 282. Павлетić (1298)
 283. Кранжец (1294)
 284. Ануšić (1293)
 285. Бунčić (1291)
 286. Крамарić (1291)
 287. Ивić (1288)
 288. Каталiнić (1288)
 289. Драгожевić (1287)
 290. Фаркаš (1285)
 291. Драžеновić (1282)
 292. žупан (1281)
 293. šестан (1278)
 294. Медić (1272)
 295. Лесковар (1272)
 296. Буковац (1267)
 297. Раšić (1266)
 298. Вукасовić (1261)
 299. Комлженовić (1261)
 300. Вiдić (1256)
 301. Мрконйć (1254)
 302. Барбiр (1254)
 303. Новоселец (1253)
 304. Бан (1251)
 305. Бегić (1249)
 306. ćорić (1248)
 307. Клжайć (1248)
 308. Мамić (1245)
 309. Равлić (1242)
 310. Рагуž (1237)
 311. Седлар (1232)
 312. Маножловić (1232)
 313. Мiлковić (1230)
 314. Жакić (1228)
 315. Дуйć (1228)
 316. Маретić (1226)
 317. Томлженовić (1225)
 318. Реšетар (1223)
 319. Мiлičевić (1221)
 320. Кнез (1218)
 321. Жовić (1215)
 322. Месарić (1214)
 323. Вужновić (1208)
 324. Драžić (1207)
 325. Антолić (1205)
 326. Ткалец (1204)
 327. Радман (1202)
 328. Нiкšić (1200)
 329. Стiпетić (1199)
 330. Анić (1198)
 331. Хузжак (1197)
 332. Стiпановić (1196)
 333. Мišкулiн (1196)
 334. Сабо (1195)
 335. Дадić (1193)
 336. Бiжелić (1192)
 337. Марiнić (1186)
 338. Журас (1186)
 339. Брекало (1184)
 340. Драšковić (1184)
 341. Радовić (1181)
 342. Косановić (1180)
 343. Белоšевić (1179)
 344. Бановić (1175)
 345. Томас (1175)
 346. Банić (1174)
 347. Бойć (1172)
 348. Марiжановić (1170)
 349. Райć (1170)
 350. Коšутić (1170)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Хърватия?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Хърватия. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Хърватия, и те вземат предвид не Хърватски, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Хърватия фамилно име, за което отлично знаете, че не е Хърватски фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Хърватия и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Хърватия в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Хърватски фамилни имена с най-разпространените Хърватски фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Хърватски обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Хърватия.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Хърватия държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Хърватия със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Хърватия могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Хърватски фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 350 фамилни имена от Хърватия някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Хърватия, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Хърватски и което се оказва по-често срещано в друга страна от Хърватия. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 350-те най-често срещани фамилни имена Хърватски са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.