Хонконгерски Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 350-те най-често срещани фамилни имена в Хонконг. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Хонконгерски, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Хонконг. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Хонконгерски, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Хонконг, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Хонконгерски. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 350 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Хонконгерски

Най-често срещаните фамилни имена Хонконгерски

 1. Чан (716396)
 2. Леунг (322785)
 3. Чеунг (283639)
 4. Лау (253649)
 5. Лi (225968)
 6. Ченг (179155)
 7. Лаi (153654)
 8. Юеунг (146856)
 9. Танг (141129)
 10. Чоw (131390)
 11. Фунг (121782)
 12. Тсанг (119616)
 13. Кwок (113853)
 14. Юу (109686)
 15. Чу (95757)
 16. Тсе (95590)
 17. Їп (94066)
 18. Лаw (91721)
 19. Лiу (90768)
 20. Wонг (87101)
 21. Хуi (86756)
 22. Мак (81482)
 23. Юуен (80327)
 24. (80125)
 25. Чiу (78636)
 26. Чоi (78160)
 27. Со (77982)
 28. Ау (76279)
 29. Поон (73327)
 30. Кwан (70386)
 31. Ма (63754)
 32. Чен (61326)
 33. Wанг (61290)
 34. Wан (61147)
 35. Луi (59540)
 36. Тонг (59242)
 37. Сiу (58945)
 38. Ман (55456)
 39. Ип (53909)
 40. Тсуi (53135)
 41. Панг (52647)
 42. Зханг (44551)
 43. Мок (43610)
 44. Конг (43134)
 45. Лам (42860)
 46. Ко (42265)
 47. Кwонг (40908)
 48. Лук (38562)
 49. Нг (38205)
 50. Їу (38062)
 51. Чонг (35622)
 52. Лiн (33812)
 53. Хо (33538)
 54. Юунг (33395)
 55. Ян (33086)
 56. Чуi (31228)
 57. Фан (30169)
 58. Янг (29300)
 59. Чанг (27264)
 60. Чоу (26121)
 61. Хуанг (26097)
 62. Сiн (25216)
 63. Таi (24978)
 64. Сзе (24895)
 65. Кан (24692)
 66. Шум (24680)
 67. Фу (24156)
 68. Їм (23406)
 69. Сун (23228)
 70. Лiнг (22656)
 71. Тан (21823)
 72. Нгаi (20751)
 73. Фок (19049)
 74. (17942)
 75. Хонг (17299)
 76. Лее (16784)
 77. Лу (16680)
 78. Суен (16537)
 79. Там (15668)
 80. Чунг (15596)
 81. Зхоу (14430)
 82. Пун (13572)
 83. Їн (13049)
 84. Зхао (12668)
 85. Зху (12549)
 86. Ху (12227)
 87. Сзето (12191)
 88. Чеук (12072)
 89. Тсоi (11453)
 90. Чо (11406)
 91. Юуе (11132)
 92. Кеунг (10846)
 93. Лiанг (10203)
 94. Хе (10144)
 95. Лунг (10132)
 96. Мо (10108)
 97. Кiм (10060)
 98. Шiу (9846)
 99. Зхенг (9810)
 100. Кунг (9679)
 101. Ку (9644)
 102. Йанг (9203)
 103. Wеi (9048)
 104. Тсо (8846)
 105. Хан (8739)
 106. Пак (8703)
 107. Ор (8584)
 108. Шен (8501)
 109. Хунг (8429)
 110. Пан (8358)
 111. Шi (8322)
 112. Чау (7965)
 113. Луо (7798)
 114. Гуо (7739)
 115. Сонг (7679)
 116. Гао (7620)
 117. Понг (7477)
 118. Яо (7096)
 119. Фонг (7060)
 120. Тао (6739)
 121. Су (6155)
 122. (6143)
 123. Фенг (5941)
 124. Xiао (5881)
 125. Пенг (5858)
 126. Фанг (5798)
 127. Чоу (5655)
 128. Їнг (5500)
 129. Ї (5500)
 130. Юуан (5477)
 131. Цаi (5358)
 132. Юе (5274)
 133. Йн (5215)
 134. Донг (5119)
 135. Ау-єунг (4976)
 136. Даi (4953)
 137. Дiнг (4893)
 138. Чi (4881)
 139. Хеунг (4834)
 140. Денг (4834)
 141. Цао (4798)
 142. Wен (4715)
 143. Мiнг (4691)
 144. То (4667)
 145. Хоу (4429)
 146. Лiао (4429)
 147. Чао (4369)
 148. Леi (4215)
 149. Зенг (4131)
 150. Гу (4119)
 151. Шу (4036)
 152. Зхонг (3953)
 153. Чiнг (3691)
 154. Юун (3655)
 155. Хеi (3536)
 156. Чаi (3476)
 157. Канг (3429)
 158. Їцк (3369)
 159. Wоо (3345)
 160. Xiа (3310)
 161. Хуен (3310)
 162. Мао (3298)
 163. Че (3298)
 164. Тiан (3191)
 165. Qiан (3191)
 166. Qiу (3191)
 167. Ауєунг (3131)
 168. Менг (3095)
 169. Йа (3095)
 170. Кам (3072)
 171. Qiн (2988)
 172. Чун (2869)
 173. Й (2869)
 174. Лан (2810)
 175. Цуi (2774)
 176. Рен (2750)
 177. Гонг (2691)
 178. Ло (2643)
 179. Сето (2607)
 180. Сiм (2595)
 181. Лао (2595)
 182. Зоу (2595)
 183. Нiп (2572)
 184. Гуан (2536)
 185. Шао (2488)
 186. Xуе (2488)
 187. Qi (2476)
 188. Лiм (2476)
 189. Лок (2441)
 190. Лоу (2429)
 191. Тiнг (2417)
 192. Ган (2393)
 193. Хон (2381)
 194. (2369)
 195. Хwанг (2345)
 196. Шiн (2345)
 197. Нган (2262)
 198. Ханг (2250)
 199. Нi (2226)
 200. Тунг (2191)
 201. Ёу (2191)
 202. Xiонг (2167)
 203. Бао (2155)
 204. Суi (2131)
 205. Тенг (2095)
 206. Хао (2072)
 207. Кеi (2048)
 208. Wаi (1988)
 209. Ґ (1964)
 210. Ше (1964)
 211. Xiанг (1953)
 212. Ту (1905)
 213. Юум (1893)
 214. Ан (1893)
 215. Мiао (1869)
 216. Ке (1845)
 217. Чуен (1833)
 218. Шенг (1810)
 219. Хуа (1810)
 220. Зхуанг (1726)
 221. Оу (1714)
 222. Дасwанi (1691)
 223. Чiн (1691)
 224. Жунг (1691)
 225. Шуi (1667)
 226. Махтанi (1667)
 227. Моу (1631)
 228. Сi (1631)
 229. Wенг (1631)
 230. Чук (1607)
 231. Коо (1583)
 232. Xiнг (1572)
 233. Юее (1524)
 234. Ша (1524)
 235. Дуан (1512)
 236. Ям (1488)
 237. Рао (1464)
 238. Шек (1441)
 239. Нiнг (1429)
 240. (1345)
 241. Хау (1333)
 242. Wон (1333)
 243. Зхан (1333)
 244. Сум (1310)
 245. Чеанг (1310)
 246. Ха (1298)
 247. Муi (1286)
 248. Каi (1286)
 249. Жанг (1250)
 250. Ча (1250)
 251. Сузукi (1250)
 252. Кук (1226)
 253. Меi (1226)
 254. Нiу (1202)
 255. Ланг (1191)
 256. Лiан (1191)
 257. Ны (1191)
 258. Леонг (1155)
 259. Qуан (1131)
 260. Сiнгх (1131)
 261. Куанг (1083)
 262. Юук (1048)
 263. Яу (1048)
 264. Сiт (1024)
 265. Зхаi (1024)
 266. Кумар (1012)
 267. Кwон (1012)
 268. По (1000)
 269. Чум (1000)
 270. Wiнг (998)
 271. Шанг (988)
 272. Кум (964)
 273. Шун (964)
 274. Чак (964)
 275. Qiао (952)
 276. Жонг (952)
 277. Шiнг (941)
 278. Давiд (929)
 279. Маi (929)
 280. Кхан (917)
 281. Чеонг (893)
 282. Лун (893)
 283. Самсон (869)
 284. Ґнг (869)
 285. Бi (869)
 286. Пу (869)
 287. Йао (845)
 288. Бiан (845)
 289. Мiн (845)
 290. Мун (845)
 291. Коу (845)
 292. Жохн (845)
 293. Му (833)
 294. Хуо (833)
 295. Онг (786)
 296. Пiнг (786)
 297. Пеi (762)
 298. Руан (762)
 299. Санг (762)
 300. Зуо (762)
 301. Ахн (762)
 302. Феi (762)
 303. Сато (762)
 304. Сон (750)
 305. Кот (750)
 306. Шам (750)
 307. Йнг (750)
 308. Чуа (738)
 309. Бо (726)
 310. Такахашi (726)
 311. Дiцксон (714)
 312. Ленг (691)
 313. Wатанабе (691)
 314. Гурунг (691)
 315. Танака (691)
 316. Им (667)
 317. Qуек (667)
 318. Марк (655)
 319. Ыонг (647)
 320. Хаяшi (643)
 321. Xiн (643)
 322. Лоо (643)
 323. Чiк (643)
 324. Пок (643)
 325. Накамура (643)
 326. Жеонг (643)
 327. Лоw (607)
 328. Мохамед (607)
 329. Чiм (607)
 330. Так (607)
 331. Xi (607)
 332. Фоо (595)
 333. Тiн (595)
 334. Кwаi (590)
 335. Wах (583)
 336. Сеах (583)
 337. Даныл (583)
 338. Ґорґ (583)
 339. Доу (583)
 340. Жу (583)
 341. Ао (583)
 342. Шарма (571)
 343. Саiто (571)
 344. Ронг (571)
 345. Жо (571)
 346. Ито (571)
 347. Хассан (571)
 348. Дан (571)
 349. Петер (571)
 350. Тону (560)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Хонконг?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Хонконг. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Хонконг, и те вземат предвид не Хонконгерски, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Хонконг фамилно име, за което отлично знаете, че не е Хонконгерски фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Хонконг и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Хонконг в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Хонконгерски фамилни имена с най-разпространените Хонконгерски фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Хонконгерски обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Хонконг.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Хонконг държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Хонконг със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Хонконг могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Хонконгерски фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 350 фамилни имена от Хонконг някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Хонконг, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Хонконгерски и което се оказва по-често срещано в друга страна от Хонконг. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 350-те най-често срещани фамилни имена Хонконгерски са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.