грузински Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 350-те най-често срещани фамилни имена в Грузия. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена грузински, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Грузия. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред грузински, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Грузия, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на грузински. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 350 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за грузински

Най-често срещаните фамилни имена грузински

 1. Берiдзе (21955)
 2. Капанадзе (14721)
 3. Ґлашвiлi (14685)
 4. Маiсурадзе (12478)
 5. Гiоргадзе (11390)
 6. Тсiклаурi (10596)
 7. Ломiдзе (10323)
 8. Мамедова (9580)
 9. Тскхоiдзе (9530)
 10. Нозадзе (9355)
 11. Болqвадзе (9212)
 12. Чiкхладзе (8903)
 13. Кхачiшвiлi (8720)
 14. Абуладзе (8284)
 15. Мiqеладзе (7847)
 16. Табатадзе (7618)
 17. Медолiшвiлi (7535)
 18. Шенґлiа (7353)
 19. Гоголадзе (7274)
 20. Дiасамiдзе (7152)
 21. Макхарадзе (7033)
 22. Абасi (7014)
 23. Долiдзе (6948)
 24. Маруашвiлi (6849)
 25. Дзавашвiлi (6775)
 26. Кваратскхелiа (6697)
 27. Алыва (6509)
 28. Тсертсвадзе (6451)
 29. Qавтарадзе (6206)
 30. Qатамадзе (6074)
 31. Дзнеладзе (6017)
 32. Метревелi (5940)
 33. Думбадзе (5868)
 34. Путкарадзе (5790)
 35. Жапарiдзе (5709)
 36. Барбаqадзе (5605)
 37. Сурманiдзе (5510)
 38. Давiтадзе (5456)
 39. Самкхарадзе (5293)
 40. Кобакхiа (5265)
 41. Меладзе (5127)
 42. Чiнчiкадзе (5033)
 43. Сiкхарулiдзе (4967)
 44. Тчелiдзе (4887)
 45. Барiшвiлi (4831)
 46. Турманiдзе (4816)
 47. Шубiтiдзе (4812)
 48. Чубiнiдзе (4735)
 49. Кхатiдзе (4695)
 50. Модебадзе (4690)
 51. Йнтчарадзе (4657)
 52. Дзанашвiлi (4606)
 53. Баiрамов (4514)
 54. Лобжанiдзе (4472)
 55. Мумладзе (4437)
 56. Куртанiдзе (4426)
 57. Размадзе (4425)
 58. Тодуа (4399)
 59. Кiкнадзе (4389)
 60. Каландадзе (4362)
 61. Габунiа (4308)
 62. Абтсiаурi (4301)
 63. Шаiнiдзе (4288)
 64. Мескхi (4268)
 65. Абрамiшвiлi (4234)
 66. Зоiдзе (4228)
 67. Двалiшвiлi (4184)
 68. Какхiдзе (4155)
 69. Горгадзе (4101)
 70. Гурґнiдзе (4072)
 71. Робаqiдзе (4068)
 72. Надiрадзе (4065)
 73. Сванiдзе (3992)
 74. Берадзе (3991)
 75. Гусеiнов (3978)
 76. Гогiтiдзе (3976)
 77. Тчантурiа (3959)
 78. Мамулашвiлi (3954)
 79. Кхведелiдзе (3874)
 80. Йqiа (3870)
 81. Меqвабiшвiлi (3827)
 82. Кхурiдзе (3775)
 83. Кiладзе (3766)
 84. Савадзе (3699)
 85. Иремадзе (3696)
 86. Гасанов (3694)
 87. Лабадзе (3672)
 88. Мамрадзе (3668)
 89. Мтчедлiдзе (3640)
 90. Гiгаурi (3623)
 91. Мiqадзе (3586)
 92. Данелiа (3560)
 93. Акхмедов (3493)
 94. Брегвадзе (3458)
 95. Пiпiа (3449)
 96. Купатадзе (3397)
 97. Абесадзе (3377)
 98. Гапрiндашвiлi (3365)
 99. Сiтчiнава (3345)
 100. Тсеретелi (3340)
 101. Гусеiнова (3326)
 102. Тсулаiа (3325)
 103. Рукхадзе (3319)
 104. Кхарчiлава (3318)
 105. Мзхаванадзе (3311)
 106. Гачечiладзе (3303)
 107. Тевзадзе (3303)
 108. Барамiдзе (3301)
 109. Какхадзе (3265)
 110. Кхугашвiлi (3246)
 111. Тчумбурiдзе (3232)
 112. Баiрамова (3218)
 113. Грiгалашвiлi (3217)
 114. Гонгадзе (3193)
 115. Акхвледiанi (3178)
 116. Перадзе (3152)
 117. Исмаiлова (3129)
 118. Вашакiдзе (3122)
 119. Беруашвiлi (3115)
 120. Докхадзе (3099)
 121. Сiрадзе (3081)
 122. Акхвледян (3078)
 123. Мґладзе (3076)
 124. Мегрелiшвiлi (3075)
 125. Натчкхебiа (3068)
 126. Чадунелi (3039)
 127. Давiташвiлi (3026)
 128. Макхарашвiлi (3002)
 129. Беqаурi (2958)
 130. Гасанова (2956)
 131. Сарqiсян (2940)
 132. Пкхакадзе (2935)
 133. Лiпартелiанi (2919)
 134. Магхлакелiдзе (2911)
 135. Бiадзе (2896)
 136. Гогiашвiлi (2890)
 137. Рекхвiашвiлi (2886)
 138. Чiqованi (2881)
 139. Жоржолян (2875)
 140. Гагуа (2857)
 141. Мусаев (2855)
 142. Гогаладзе (2851)
 143. Петрiашвiлi (2845)
 144. Ломсадзе (2843)
 145. Какабадзе (2840)
 146. Лiпартелян (2835)
 147. Шаламберiдзе (2832)
 148. Кукава (2829)
 149. Асатiанi (2825)
 150. Ганзе (2817)
 151. Матчаварян (2799)
 152. Натсвлiшвiлi (2789)
 153. Тавадзе (2782)
 154. Онiанi (2775)
 155. Берiшвiлi (2772)
 156. Тселашвiлi (2768)
 157. Гхвiнiашвiлi (2761)
 158. Талакхадзе (2727)
 159. Ломтадзе (2717)
 160. Лортqiпанiдзе (2708)
 161. Тсутсqiрiдзе (2698)
 162. Блiадзе (2697)
 163. Шонiа (2672)
 164. Рамiшвiлi (2672)
 165. Баqрадзе (2669)
 166. Канделакi (2660)
 167. Акхмедова (2657)
 168. Гогуадзе (2648)
 169. Онян (2645)
 170. Контселiдзе (2644)
 171. Асатян (2631)
 172. Жрентi (2630)
 173. Накашiдзе (2618)
 174. Бакхтадзе (2612)
 175. Qартвелiшвiлi (2602)
 176. Девадзе (2596)
 177. Лезхава (2573)
 178. Гхлонтi (2552)
 179. Саралiдзе (2523)
 180. Чкхiквадзе (2521)
 181. Макхатадзе (2513)
 182. Надiрашвiлi (2493)
 183. Пеiqрiшвiлi (2486)
 184. Оqропiрiдзе (2484)
 185. Двалi (2476)
 186. Qутателадзе (2473)
 187. Мiндiашвiлi (2471)
 188. Арабулi (2455)
 189. Самнiдзе (2448)
 190. Матiашвiлi (2447)
 191. Берiашвiлi (2447)
 192. Далаqiшвiлi (2401)
 193. Кхачатурян (2393)
 194. Чачуа (2391)
 195. Топурiа (2384)
 196. Кереселiдзе (2381)
 197. Караева (2377)
 198. Папiашвiлi (2374)
 199. Мiqава (2372)
 200. Дзадзуа (2362)
 201. Габрiадзе (2350)
 202. Квiнiкадзе (2331)
 203. Тсатсанiдзе (2328)
 204. Бурдулi (2325)
 205. Тсiqарiшвiлi (2324)
 206. Гогiшвiлi (2322)
 207. Кублашвiлi (2317)
 208. Санiкiдзе (2313)
 209. Такiдзе (2311)
 210. Берзенеiшвiлi (2290)
 211. Имерлiшвiлi (2288)
 212. Вашакхмадзе (2286)
 213. Тчеiшвiлi (2269)
 214. Мусаева (2259)
 215. Кхозреванiдзе (2256)
 216. Савелiдзе (2254)
 217. Небырiдзе (2253)
 218. Чокхелi (2250)
 219. Акхалаiа (2250)
 220. Гулiашвiлi (2248)
 221. Тавартqiладзе (2246)
 222. Тсуртсумiа (2242)
 223. Чiгладзе (2234)
 224. Бакурадзе (2224)
 225. Павлiашвiлi (2219)
 226. Кхiпян (2216)
 227. Валыв (2214)
 228. Кхеладзе (2214)
 229. Ткхемаладзе (2210)
 230. Горгiладзе (2208)
 231. Асанiдзе (2208)
 232. Шарашiдзе (2207)
 233. Гвасалiа (2200)
 234. Гогсадзе (2177)
 235. Ґладзе (2173)
 236. Йшкарян (2169)
 237. Qажаiа (2160)
 238. Латсабiдзе (2155)
 239. Чкхартiшвiлi (2147)
 240. Какашвiлi (2136)
 241. Кхмаладзе (2117)
 242. Адеiшвiлi (2098)
 243. Гогiа (2098)
 244. Чiкхадзе (2095)
 245. Деметрашвiлi (2087)
 246. Мепарiшвiлi (2087)
 247. Меребашвiлi (2083)
 248. Натрошвiлi (2078)
 249. Скхiртладзе (2077)
 250. Чареqiшвiлi (2076)
 251. Кхараiшвiлi (2069)
 252. Кхалвашi (2064)
 253. Гогiнашвiлi (2064)
 254. Басiладзе (2055)
 255. Кхатiашвiлi (2055)
 256. Кхiзанiшвiлi (2053)
 257. Васадзе (2052)
 258. Чiтiшвiлi (2051)
 259. Гвелесян (2044)
 260. Жажванi (2043)
 261. Арутiнов (2040)
 262. Бераiа (2039)
 263. Лурсманашвiлi (2019)
 264. Трушi (2017)
 265. Жанашiа (1997)
 266. Нiколаiшвiлi (1994)
 267. Сатiрiшвiлi (1992)
 268. Дзандзава (1985)
 269. Гвенетадзе (1980)
 270. Коберiдзе (1968)
 271. Мерабiшвiлi (1967)
 272. Кхiпшiдзе (1966)
 273. Кавлелашвiлi (1963)
 274. Иремашвiлi (1958)
 275. Тчарелiдзе (1958)
 276. Сулаберiдзе (1955)
 277. Кiнтсурашвiлi (1951)
 278. Папiдзе (1951)
 279. Кокхреiдзе (1940)
 280. Кхапрiдзе (1939)
 281. Тчкадуа (1935)
 282. Бутскхрiкiдзе (1932)
 283. Дарчiа (1926)
 284. Гiоргобян (1925)
 285. Кiквадзе (1924)
 286. Тсулукiдзе (1917)
 287. Аладашвiлi (1907)
 288. Qiрiа (1903)
 289. Кевлiшвiлi (1900)
 290. Мосiашвiлi (1898)
 291. Алавiдзе (1896)
 292. Манагадзе (1892)
 293. Чiнчаладзе (1890)
 294. Нiзхарадзе (1889)
 295. Курбанов (1886)
 296. Акхаладзе (1883)
 297. Мiмiношвiлi (1883)
 298. Квiрiкашвiлi (1882)
 299. Букiа (1881)
 300. Мамуладзе (1879)
 301. Сопромадзе (1879)
 302. Qартсiвадзе (1878)
 303. Датiашвiлi (1876)
 304. Гадзхыв (1866)
 305. Антадзе (1862)
 306. Тедорадзе (1853)
 307. Qорiдзе (1835)
 308. Акхобадзе (1835)
 309. Ростiашвiлi (1834)
 310. Сiмонiшвiлi (1831)
 311. Жалагхонiа (1822)
 312. Тчiнтчараулi (1816)
 313. Кiрвалiдзе (1814)
 314. Гогодзе (1808)
 315. Папашвiлi (1799)
 316. Бiгiнашвiлi (1796)
 317. Немсадзе (1795)
 318. Тсiтснадзе (1795)
 319. Иашвiлi (1792)
 320. Попкхадзе (1791)
 321. Qардава (1790)
 322. Девiдзе (1789)
 323. Кiркiтадзе (1786)
 324. Инасарiдзе (1785)
 325. Мустапаев (1782)
 326. Набыв (1781)
 327. Чiчеiшвiлi (1781)
 328. Авалян (1781)
 329. Чаганава (1779)
 330. Варшанiдзе (1777)
 331. Мелiqiа (1774)
 332. Кiласонiа (1772)
 333. Гогiчаiшвiлi (1765)
 334. Кватадзе (1756)
 335. Бегiашвiлi (1752)
 336. Мгалоблiшвiлi (1751)
 337. Бiдзiонiшвiлi (1751)
 338. Арчвадзе (1749)
 339. Кхалiлов (1749)
 340. Акобян (1746)
 341. Табагарi (1745)
 342. Пiртскхалава (1744)
 343. Елiзбарашвiлi (1742)
 344. Сiлагадзе (1737)
 345. Кхаразiшвiлi (1736)
 346. Балiашвiлi (1735)
 347. Адамiа (1731)
 348. Бурдзенадзе (1727)
 349. Готсiрiдзе (1727)
 350. Qурдадзе (1727)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Грузия?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Грузия. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Грузия, и те вземат предвид не грузински, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Грузия фамилно име, за което отлично знаете, че не е грузински фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Грузия и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Грузия в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите грузински фамилни имена с най-разпространените грузински фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило грузински обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Грузия.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Грузия държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Грузия със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Грузия могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези грузински фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 350 фамилни имена от Грузия някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Грузия, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за грузински и което се оказва по-често срещано в друга страна от Грузия. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 350-те най-често срещани фамилни имена грузински са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.