Гамбийски Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 300-те най-често срещани фамилни имена в Гамбия. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Гамбийски, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Гамбия. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Гамбийски, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Гамбия, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Гамбийски. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 300 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Гамбийски

Най-често срещаните фамилни имена Гамбийски

 1. Жаллоw (127472)
 2. Цеесау (91303)
 3. Бах (73219)
 4. Нйе (70867)
 5. Тоурау (58075)
 6. Цâмара (45137)
 7. Санянг (43520)
 8. Жаммех (42344)
 9. Божанг (42197)
 10. Чам (41314)
 11. Жатта (38521)
 12. Менду (37051)
 13. Саннех (36169)
 14. Драммех (35286)
 15. Жобе (34110)
 16. Дарбое (31611)
 17. Бадйе (29111)
 18. Маннех (27935)
 19. Соwе (27788)
 20. Жаржу (24553)
 21. Сонко (20143)
 22. Жооф (19996)
 23. Жаiтех (19849)
 24. Сарр (19113)
 25. Балдех (18672)
 26. Цоллеу (18378)
 27. Гає (18231)
 28. Фатту (16908)
 29. Жагне (16467)
 30. Дiбба (16173)
 31. Самбоу (15879)
 32. Цонтех (14262)
 33. Саiду (14115)
 34. Фаал (13968)
 35. Сiллах (13820)
 36. Сецка (13379)
 37. Жаwара (12497)
 38. Жаннех (12497)
 39. Женг (11909)
 40. Кеiта (11321)
 41. Ндоw (10880)
 42. Мбє (10880)
 43. Фофана (10439)
 44. Сахо (10439)
 45. Барру (10292)
 46. Саллах (10292)
 47. Саiне (9851)
 48. Жаwо (9410)
 49. Камара (9410)
 50. Траwаллу (9263)
 51. Гассама (9116)
 52. Жабанг (8822)
 53. Нянг (8675)
 54. Маронг (8675)
 55. Фає (8675)
 56. Худара (8528)
 57. Манжанг (8381)
 58. Кiнтех (8381)
 59. Кужабi (8086)
 60. Саiдукхан (7939)
 61. Сусо (7939)
 62. Дампха (7792)
 63. Гiбба (7351)
 64. Сiнгхатех (7351)
 65. Сеу (7351)
 66. Саматех (7057)
 67. Кантех (6763)
 68. Жобартех (6616)
 69. Тамба (6469)
 70. Ндуре (6469)
 71. Жадама (6469)
 72. Няссi (6322)
 73. Кхан (6322)
 74. Демба (6175)
 75. Самба (6175)
 76. Фадера (5734)
 77. Жаббi (5734)
 78. Дансо (5587)
 79. Сенгхоре (5440)
 80. Жаwнех (5440)
 81. Сабаллу (5146)
 82. Нжаi (5146)
 83. Бiттає (4852)
 84. Крубаллу (4852)
 85. Кеббех (4852)
 86. Корома (4705)
 87. Канї (4705)
 88. Жарра (4705)
 89. Дiалло (4558)
 90. Жассеу (4411)
 91. Лоwе (4411)
 92. Тункара (4411)
 93. Сiдiбех (4264)
 94. Саwанех (4264)
 95. Ках (4117)
 96. Басс (3970)
 97. Думбуя (3970)
 98. Жах (3970)
 99. Мбоґ (3970)
 100. Таал (3970)
 101. Сесау (3823)
 102. Бангура (3823)
 103. Нгум (3823)
 104. Мбооб (3529)
 105. Кассама (3529)
 106. Даффех (3382)
 107. Кандех (3235)
 108. Лоум (3235)
 109. Баё (3235)
 110. Саwо (3235)
 111. Дем (3088)
 112. Цорр (3088)
 113. Мiнтех (2941)
 114. Суwарех (2646)
 115. Манга (2646)
 116. Цокер (2646)
 117. Макало (2646)
 118. Дарбо (2646)
 119. Гаi (2499)
 120. Кiжера (2499)
 121. Суссо (2352)
 122. Шерiфф (2352)
 123. Манка (2352)
 124. Сулва (2352)
 125. Коллеу (2352)
 126. Боє (2352)
 127. Мбаллоw (2205)
 128. Жаббы (2205)
 129. Ндонг (2205)
 130. Фє (2205)
 131. Деен (2058)
 132. Па (2058)
 133. Сохна (2058)
 134. Санкарех (2058)
 135. Цоррêа (2058)
 136. Мбає (2058)
 137. Бобб (2058)
 138. Ламiн (2058)
 139. Соw (1911)
 140. Сiсе (1911)
 141. Каргбо (1911)
 142. Хассан (1911)
 143. Ндiає (1911)
 144. Сiсау (1911)
 145. Жаwла (1911)
 146. Жаw (1764)
 147. Сiссохо (1764)
 148. Жуwара (1764)
 149. Мбенга (1764)
 150. Фоон (1764)
 151. Сумарех (1764)
 152. Соссех (1617)
 153. Мансарау (1617)
 154. Сiсаwо (1617)
 155. Wадда (1617)
 156. Жанко (1617)
 157. Жоw (1470)
 158. Нiцол (1470)
 159. Канутех (1470)
 160. Даwда (1470)
 161. Дукурех (1470)
 162. Бажо (1470)
 163. Жаллох (1470)
 164. Кану (1470)
 165. Буба (1470)
 166. Сама (1470)
 167. Боу (1470)
 168. Конатех (1470)
 169. Лее (1323)
 170. Жає (1323)
 171. Контех (1323)
 172. Сiма (1323)
 173. Wаллу (1323)
 174. Бенсоуда (1323)
 175. Камбi (1323)
 176. Кабба (1323)
 177. Дiоп (1323)
 178. Алi (1323)
 179. Турау (1323)
 180. Муса (1323)
 181. Кора (1176)
 182. Тхiам (1176)
 183. Адеємi (1176)
 184. Гiллен (1176)
 185. Фараґ (1176)
 186. Менсах (1176)
 187. Цонатех (1176)
 188. Баба (1176)
 189. Жонга (1176)
 190. Wагґх (1176)
 191. Дабо (1176)
 192. Дiатта (1176)
 193. Самура (1176)
 194. Тамбедоу (1176)
 195. Дiаб (1176)
 196. Гомез (129)
 197. Махонеу (49)
 198. Бадй (49)
 199. Тамбадоу (49)
 200. Акiнола (49)
 201. Окафор (49)
 202. Цолу (49)
 203. Нiанг (49)
 204. Пром (49)
 205. Дацоста (49)
 206. Коiта (49)
 207. Гуеє (49)
 208. Дукурау (49)
 209. Дахаба (49)
 210. Нябаллу (49)
 211. Жохнсон (38)
 212. Уче (36)
 213. Каллеу (36)
 214. Саржо (36)
 215. Жаафар (36)
 216. Тоуре (36)
 217. Хаффнер (36)
 218. Батчiллу (36)
 219. Нян (36)
 220. Жоiнер (36)
 221. Рахман (36)
 222. Сiнгх (36)
 223. Цiссе (36)
 224. Маханера (36)
 225. Сiнера (36)
 226. Габрыл (36)
 227. Кабiа (36)
 228. Сає (36)
 229. Брiгхт (36)
 230. Дiоуф (36)
 231. Дiббасеу (36)
 232. Маланг (36)
 233. Цоле (32)
 234. Марена (25)
 235. Белло (25)
 236. Барро (25)
 237. Дiагне (25)
 238. Соцк (25)
 239. Бабоу (25)
 240. Дое (25)
 241. Жане (25)
 242. Ба (25)
 243. Жагана (25)
 244. Сецк (25)
 245. Фалл (25)
 246. Фаннех (25)
 247. Данжо (25)
 248. Таiwо (25)
 249. Сулвестер (25)
 250. Аденiї (25)
 251. Корiта (25)
 252. Гано (25)
 253. Масс (25)
 254. Аwе (25)
 255. Сане (25)
 256. Ебрiма (25)
 257. Каба (25)
 258. Асwанi (25)
 259. Фразер (25)
 260. Тхе (25)
 261. Кiнг (21)
 262. Смiтх (18)
 263. Марр (16)
 264. Жаiн (16)
 265. Блелл (16)
 266. Мам (16)
 267. Гiбрiл (16)
 268. Омар (16)
 269. Ман (16)
 270. Мохамед (16)
 271. Кане (16)
 272. Опара (16)
 273. Шарма (16)
 274. Бангалi (16)
 275. Жунiор (16)
 276. Нґт (16)
 277. Нwосу (16)
 278. Чоw (16)
 279. Мо (16)
 280. Яффа (16)
 281. Броwне (16)
 282. Алабi (16)
 283. Бає (16)
 284. Саннох (16)
 285. Ндецку (16)
 286. Комма (16)
 287. Мане (16)
 288. Чоi (16)
 289. Бруце (16)
 290. Сарре (16)
 291. Махмуд (16)
 292. Жусу (16)
 293. Нассо (16)
 294. Афолабi (16)
 295. Мары (16)
 296. Хоума (16)
 297. Бабу (16)
 298. Лаwал (16)
 299. Дамбеллех (16)
 300. Бажаха (16)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Гамбия?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Гамбия. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Гамбия, и те вземат предвид не Гамбийски, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Гамбия фамилно име, за което отлично знаете, че не е Гамбийски фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Гамбия и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Гамбия в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Гамбийски фамилни имена с най-разпространените Гамбийски фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Гамбийски обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Гамбия.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Гамбия държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Гамбия със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Гамбия могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Гамбийски фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 300 фамилни имена от Гамбия някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Гамбия, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Гамбийски и което се оказва по-често срещано в друга страна от Гамбия. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 300-те най-често срещани фамилни имена Гамбийски са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.