Финландски Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 300-те най-често срещани фамилни имена в Финландия. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Финландски, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Финландия. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Финландски, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Финландия, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Финландски. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 300 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Финландски

Най-често срещаните фамилни имена Финландски

 1. Корхонен (24143)
 2. Вiртанен (23180)
 3. Нымiнен (21269)
 4. Мäкiнен (21124)
 5. Хäмäлäiнен (19446)
 6. Мäкелä (19162)
 7. Лаiне (18513)
 8. Хеiккiнен (18442)
 9. Коскiнен (17715)
 10. Лехтонен (16899)
 11. Жäрвiнен (16715)
 12. Лехтiнен (15690)
 13. Саарiнен (15081)
 14. Салмiнен (14853)
 15. Хеiнонен (14838)
 16. Хеiккiлä (14561)
 17. Нымi (14424)
 18. Салонен (14184)
 19. Лаiтiнен (14021)
 20. Турунен (13800)
 21. Кiннунен (13471)
 22. Туомiнен (13093)
 23. Саволаiнен (13060)
 24. Сало (13037)
 25. Рантанен (12834)
 26. Жокiнен (12708)
 27. Мыттiнен (12692)
 28. Маттiла (12534)
 29. Каржалаiнен (12285)
 30. Рäсäнен (11531)
 31. Ахонен (11257)
 32. Лахтiнен (11128)
 33. Пiткäнен (10798)
 34. Хiлтунен (10662)
 35. Ожала (10461)
 36. Леппäнен (10399)
 37. Аалтонен (10357)
 38. Леiнонен (9949)
 39. Каллiо (9881)
 40. Вäiсäнен (9876)
 41. Анттiла (9851)
 42. Мустонен (9805)
 43. Хакала (9759)
 44. Лааксонен (9739)
 45. Маннiнен (9496)
 46. Коiвiсто (9367)
 47. Лехто (9297)
 48. Лааксо (9292)
 49. Хiрвонен (9204)
 50. Тоiвонен (9114)
 51. Кеттунен (9057)
 52. Хартiкаiнен (9015)
 53. Нурмi (8923)
 54. Нiсканен (8893)
 55. Аалто (8808)
 56. Партанен (8774)
 57. Пелтонен (8764)
 58. Рантала (8758)
 59. Лаппалаiнен (8524)
 60. Пулккiнен (8344)
 61. Нымелä (8331)
 62. Рiссанен (8282)
 63. Сеппäлä (8271)
 64. Саарi (8177)
 65. Кауппiнен (8173)
 66. Хаккараiнен (7984)
 67. Хäннiнен (7925)
 68. Хуттунен (7828)
 69. Сеппäнен (7710)
 70. Моiланен (7705)
 71. Салмi (7687)
 72. Суомiнен (7661)
 73. Коскела (7550)
 74. Халонен (7475)
 75. Кемппаiнен (7467)
 76. Лахтi (7462)
 77. Мiкконен (7404)
 78. Пелтола (7390)
 79. Парвiаiнен (7379)
 80. Кäрккäiнен (7361)
 81. Лескiнен (7350)
 82. Иконен (7350)
 83. Ахо (7338)
 84. Ахола (7335)
 85. Копонен (7293)
 86. Песонен (7245)
 87. Оксанен (7140)
 88. Ваiнiо (7043)
 89. Лiндхолм (6969)
 90. Хеiсканен (6928)
 91. Вуорiнен (6915)
 92. Жоханссон (6855)
 93. Раутiаiнен (6844)
 94. Мiккола (6843)
 95. Тоiванен (6830)
 96. Карппiнен (6759)
 97. Нурмiнен (6710)
 98. Коскi (6655)
 99. Иммонен (6647)
 100. Хонканен (6531)
 101. Нуман (6482)
 102. Кокконен (6384)
 103. Вартiаiнен (6371)
 104. Харжу (6312)
 105. Хеiно (6307)
 106. Хувäрiнен (6190)
 107. Леiно (6180)
 108. Мäкi (6176)
 109. Мартiкаiнен (6137)
 110. Жунтунен (6067)
 111. Ражала (5996)
 112. Жääскелäiнен (5987)
 113. Мääттä (5972)
 114. Холопаiнен (5946)
 115. Лаукканен (5915)
 116. Кангас (5846)
 117. Карлссон (5818)
 118. Руотсалаiнен (5801)
 119. Нукäнен (5779)
 120. Хувöнен (5761)
 121. Уусiтало (5712)
 122. Мäенпää (5666)
 123. Лаурiла (5625)
 124. Керäнен (5611)
 125. Витанен (5576)
 126. Паананен (5502)
 127. Макконен (5480)
 128. Лiндстрöм (5437)
 129. Тiкканен (5396)
 130. Кукконен (5324)
 131. Кокко (5322)
 132. Невалаiнен (5236)
 133. Таммiнен (5201)
 134. Вääнäнен (5193)
 135. Салмела (5181)
 136. Хäккiнен (5158)
 137. Ранта (5126)
 138. Жааккола (5099)
 139. Тiаiнен (5068)
 140. Хытала (5063)
 141. Пасанен (5027)
 142. Корпела (4993)
 143. Косонен (4989)
 144. Кужала (4983)
 145. Карвонен (4982)
 146. Хäркöнен (4970)
 147. Жокела (4886)
 148. Ерiкссон (4885)
 149. Лiндроос (4854)
 150. Валтонен (4850)
 151. Куусiсто (4848)
 152. Тiмонен (4829)
 153. Андерссон (4734)
 154. Вiрта (4658)
 155. Асiкаiнен (4652)
 156. Карху (4635)
 157. Толонен (4541)
 158. Сiлланпää (4530)
 159. Саарела (4527)
 160. Колехмаiнен (4501)
 161. Коiстiнен (4478)
 162. Тiркконен (4474)
 163. Рiнне (4466)
 164. Раутiо (4459)
 165. Лiндqвiст (4433)
 166. Малiнен (4432)
 167. Жуссiла (4426)
 168. Аутiо (4411)
 169. Лампiнен (4396)
 170. Хокканен (4393)
 171. Кiвелä (4314)
 172. Ескелiнен (4301)
 173. Пуустiнен (4262)
 174. Хухтала (4258)
 175. Воутiлаiнен (4255)
 176. Нiссiнен (4247)
 177. Рäiсäнен (4185)
 178. Ноусiаiнен (4168)
 179. Лаакконен (4155)
 180. Пытiлä (4150)
 181. Куусела (4135)
 182. Каiнулаiнен (4135)
 183. Толванен (4079)
 184. Коiвула (4050)
 185. Пiрiнен (4028)
 186. Лепiстö (4014)
 187. Туовiнен (3994)
 188. Таскiнен (3990)
 189. Пеннанен (3977)
 190. Сухонен (3976)
 191. Пенттiнен (3955)
 192. Луома (3935)
 193. Пелконен (3913)
 194. Хеленiус (3904)
 195. Марттiла (3879)
 196. Пакарiнен (3856)
 197. Лиматаiнен (3849)
 198. Риконен (3849)
 199. Карттунен (3845)
 200. Хытанен (3820)
 201. Лiндберг (3814)
 202. Кулмала (3804)
 203. Вiлжанен (3799)
 204. Нуутiнен (3792)
 205. Кумпулаiнен (3779)
 206. Хуттiнен (3770)
 207. Коiвунен (3753)
 208. Луукконен (3745)
 209. Еронен (3724)
 210. Кетола (3719)
 211. Хаавiсто (3710)
 212. Жувонен (3706)
 213. Такала (3703)
 214. Пенттiлä (3699)
 215. Хаутала (3677)
 216. Жäрвенпää (3667)
 217. Хуовiнен (3658)
 218. Вуорi (3648)
 219. Ескола (3644)
 220. Саастамоiнен (3642)
 221. Лехтiмäкi (3604)
 222. Аувiнен (3576)
 223. Лiукконен (3573)
 224. Муллумäкi (3551)
 225. Куосманен (3541)
 226. Куллöнен (3529)
 227. Хуотарi (3519)
 228. Еклунд (3514)
 229. Оллiкаiнен (3510)
 230. Густафссон (3500)
 231. Комулаiнен (3498)
 232. Хаапала (3486)
 233. Ронкаiнен (3470)
 234. Паавола (3465)
 235. Репо (3460)
 236. Кескiнен (3441)
 237. Маркканен (3417)
 238. Сiпiлä (3414)
 239. Вäлiмäкi (3405)
 240. Хелiн (3394)
 241. Кеiнäнен (3369)
 242. Суомалаiнен (3340)
 243. Лäхтеенмäкi (3333)
 244. Витала (3319)
 245. Соiнiнен (3312)
 246. Антiкаiнен (3308)
 247. Оллiла (3285)
 248. Перäлä (3284)
 249. Лiндфорс (3267)
 250. Кортелаiнен (3267)
 251. Туомi (3261)
 252. Кiвiмäкi (3255)
 253. Халме (3252)
 254. Рiнтала (3248)
 255. Лiппонен (3235)
 256. Кархунен (3228)
 257. Бломqвiст (3225)
 258. Матiкаiнен (3177)
 259. Хаутамäкi (3172)
 260. Нулунд (3163)
 261. Ханнула (3152)
 262. Венäлäiнен (3124)
 263. Сiлвенноiнен (3118)
 264. Кäхкöнен (3091)
 265. Хутöнен (3060)
 266. Лехтола (3059)
 267. Мерiлäiнен (3054)
 268. Матiлаiнен (3043)
 269. Варiс (3034)
 270. Тансканен (3026)
 271. Жалонен (3020)
 272. Канерва (3011)
 273. Хелмiнен (3006)
 274. Кiвiстö (3002)
 275. Лаiхо (3002)
 276. Кантола (3000)
 277. Холм (2992)
 278. Таiпале (2979)
 279. Руткöнен (2974)
 280. Хенрiкссон (2964)
 281. Пухакка (2949)
 282. Ожанен (2945)
 283. Нуберг (2942)
 284. Вäурунен (2932)
 285. Пажунен (2931)
 286. Юлiтало (2921)
 287. Жаухiаiнен (2914)
 288. Жанссон (2904)
 289. Жäмсä (2893)
 290. Канкаанпää (2885)
 291. Карвiнен (2873)
 292. Куркi (2868)
 293. Лiндгрен (2858)
 294. Раухала (2849)
 295. Ерккiлä (2848)
 296. Лассiла (2845)
 297. Алатало (2838)
 298. Бацкман (2828)
 299. Пääккöнен (2827)
 300. Тiкка (2815)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Финландия?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Финландия. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Финландия, и те вземат предвид не Финландски, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Финландия фамилно име, за което отлично знаете, че не е Финландски фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Финландия и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Финландия в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Финландски фамилни имена с най-разпространените Финландски фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Финландски обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Финландия.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Финландия държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Финландия със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Финландия могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Финландски фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 300 фамилни имена от Финландия някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Финландия, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Финландски и което се оказва по-често срещано в друга страна от Финландия. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 300-те най-често срещани фамилни имена Финландски са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.