Фарьорски Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 300-те най-често срещани фамилни имена в Фарьорски острови. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Фарьорски, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Фарьорски острови. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Фарьорски, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Фарьорски острови, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Фарьорски. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 300 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Фарьорски

Най-често срещаните фамилни имена Фарьорски

 1. Жоенсен (2414)
 2. Хансен (2170)
 3. Жацобсен (2014)
 4. Олсен (1674)
 5. Поулсен (1294)
 6. Петерсен (1265)
 7. Жоханнесен (1019)
 8. Тхомсен (701)
 9. Нылсен (657)
 10. Расмуссен (567)
 11. Жохансен (560)
 12. Сiмонсен (537)
 13. Джурхуус (517)
 14. Данылсен (489)
 15. Мортенсен (478)
 16. Женсен (475)
 17. Мiккелсен (427)
 18. Дам (426)
 19. Хøжгаард (425)
 20. Сøренсен (399)
 21. Андреасен (394)
 22. Хаммер (382)
 23. Хентзе (368)
 24. Магнуссен (365)
 25. Самуелсен (352)
 26. Чрiстiансен (339)
 27. Давiдсен (315)
 28. Хеiнесен (299)
 29. Нiцласен (282)
 30. Холм (267)
 31. Ванг (256)
 32. Мiджорд (253)
 33. Жакобсен (246)
 34. Ламхауґ (242)
 35. Егхолм (239)
 36. Берг (222)
 37. Жустiнуссен (221)
 38. Жоханнессен (213)
 39. Дахл (197)
 40. Тхомассен (190)
 41. Еллiнгсгаард (186)
 42. Нолсøе (182)
 43. Харалдсен (179)
 44. Ларсен (178)
 45. Беч (174)
 46. Мохр (170)
 47. Зачарiасен (166)
 48. Wеiхе (163)
 49. Кжæрбо (163)
 50. Елiасен (163)
 51. Мüллер (155)
 52. Исаксен (153)
 53. Сiвертсен (147)
 54. Арґ (147)
 55. Гуттесен (145)
 56. Дебес (140)
 57. Мøркøре (132)
 58. Цлементсен (127)
 59. Хøгнесен (126)
 60. Моурiтсен (126)
 61. Андреассен (122)
 62. Реiнерт (122)
 63. Далсгаард (121)
 64. Абрахамсен (121)
 65. Крiстiансен (117)
 66. Хенрiксен (113)
 67. Жесперсен (113)
 68. Жøрґнсен (113)
 69. Патурссон (112)
 70. Wiнтхер (111)
 71. Гаард (108)
 72. Клеiн (107)
 73. Дурхуус (106)
 74. Кнудсен (105)
 75. Таусен (105)
 76. Лудвiг (105)
 77. Греґрсен (105)
 78. Вестергаард (102)
 79. Рубексен (97)
 80. Наттестад (97)
 81. Зачарiассен (97)
 82. Матрас (93)
 83. Мiчелсен (92)
 84. Лüтзен (91)
 85. Крусе (84)
 86. Стрøм (80)
 87. Бæрентсен (80)
 88. øстерø (80)
 89. Нæс (79)
 90. Андерсен (79)
 91. Лудерсен (79)
 92. Жустесен (78)
 93. Лiсберг (78)
 94. Мадсен (76)
 95. Тхомасен (74)
 96. Хøжстед (74)
 97. Бiскопстø (69)
 98. Хжелм (69)
 99. Абсалонсен (68)
 100. Аугустiнуссен (68)
 101. Антхонiуссен (67)
 102. Скаалум (67)
 103. Далсгарð (67)
 104. Фредерiксен (66)
 105. Еллефсен (66)
 106. Аскхам (65)
 107. Еждесгаард (65)
 108. Сiгурðссон (65)
 109. Кжæрбæк (64)
 110. Фредерiксберг (64)
 111. Лассен (64)
 112. Лаурiтсен (63)
 113. Ланггаард (63)
 114. Елiассен (63)
 115. Дебесс (63)
 116. Педерсен (63)
 117. Гаардлукке (63)
 118. Лакжунi (62)
 119. Тофтегаард (62)
 120. Лервiг (62)
 121. Хермансен (60)
 122. Меллемгаард (59)
 123. Чрiстенсен (59)
 124. Вiлхелм (59)
 125. Тхорстеiнссон (57)
 126. Жуул (56)
 127. Норðберг (55)
 128. Wардум (55)
 129. Далi (53)
 130. Зiска (53)
 131. Еллендерсен (53)
 132. Вiлхелмсен (52)
 133. Нiцлассен (51)
 134. Лео (49)
 135. Хøж (48)
 136. Вiдерø (46)
 137. Фуглø (46)
 138. Сóлскер (46)
 139. Клакстеiн (46)
 140. Нустед (46)
 141. Судербø (45)
 142. Касс (45)
 143. Реунi (45)
 144. Каллсберг (44)
 145. Перссон (42)
 146. Магнуссон (41)
 147. Еiдесгаард (41)
 148. Ховгаард (41)
 149. Гонг (41)
 150. Нугаард (40)
 151. Дахл-олсен (40)
 152. Лофтi (39)
 153. Нубо (39)
 154. Логнберг (39)
 155. Бертхелсен (39)
 156. Елттøр (39)
 157. Хофгаард (38)
 158. øрвародд (38)
 159. Жøкладал (38)
 160. Стенберг (38)
 161. Стеiнберг (38)
 162. Лiнденсков (38)
 163. Wанг (37)
 164. Гаардбо (37)
 165. Гудмундсен (37)
 166. Мøрк (37)
 167. Иверсен (36)
 168. Жосепхсен (36)
 169. Бертхолдсен (36)
 170. Реiн (35)
 171. Глерфосс (35)
 172. Кжелд (35)
 173. Нолсø (34)
 174. Ерiксен (34)
 175. Самсон (34)
 176. Трóндхеiм (34)
 177. Дiмон (34)
 178. Гуннарссон (33)
 179. Смiтх (33)
 180. øстер (33)
 181. Хомрум (33)
 182. Гуллаксен (33)
 183. Вiнтхер (32)
 184. Гуðжóнссон (32)
 185. Сiгвардсен (31)
 186. Скорадал (31)
 187. Фалквард (31)
 188. Жóанесарсон (31)
 189. Еустуроу (31)
 190. Лáгабø (31)
 191. Фæрø (30)
 192. Еннi (30)
 193. Нiлссен (30)
 194. Блáхамар (30)
 195. Солмунде (29)
 196. Стóрустову (29)
 197. Лаксафосс (29)
 198. Лава (29)
 199. Бжарнасон (29)
 200. Скáла (29)
 201. Хелмсдал (29)
 202. Хорн (29)
 203. Царлссон (28)
 204. Несá (28)
 205. Глеðiшеугг (28)
 206. Селфосс (28)
 207. Жóгвансдóттiр (28)
 208. Вiталiс (28)
 209. Нiцолажсен (28)
 210. Годтфред (28)
 211. Жóнссон (27)
 212. Тóргарð (27)
 213. Ресторфф (27)
 214. Борг (27)
 215. Грегорiуссен (27)
 216. Халдансен (26)
 217. Реунатрøð (26)
 218. Антонiуссен (26)
 219. Хваннастеiн (26)
 220. Веннед (26)
 221. Гардар (25)
 222. Жарнскор (25)
 223. óлавссон (25)
 224. Каллсоу (25)
 225. Нóн (25)
 226. Дiдрiксен (25)
 227. Бедер (25)
 228. Руггшамар (25)
 229. Жóгванссон (25)
 230. Свøðстеiн (25)
 231. Крiстенсен (25)
 232. Скаале (25)
 233. áртiнг (25)
 234. Лiндберг (25)
 235. Хжалталiн (24)
 236. Царлсен (24)
 237. Броцкы (24)
 238. øрегаард (24)
 239. Стеiг (24)
 240. Норðоу (24)
 241. óлавсдóттiр (24)
 242. Брiмнес (24)
 243. Нешамар (24)
 244. Дул (23)
 245. Ґiл (23)
 246. Фжаллсбак (23)
 247. Еуðунссон (23)
 248. Хорнi (23)
 249. Фiннссон (23)
 250. Зiскасон (23)
 251. Сжóстеiн (23)
 252. Рагнарссон (23)
 253. Жáкупсдóттiр (23)
 254. Хвiдбро (23)
 255. Фолдбо (23)
 256. Хеллiсдал (22)
 257. Слæттанес (22)
 258. Тхорлеiфссон (22)
 259. Рóгвi (22)
 260. Кжøлбро (22)
 261. Вест (22)
 262. Мiттелстеiн (22)
 263. Хоудал (21)
 264. Еувiндссон (21)
 265. Бiсп (21)
 266. Фоссдалсá (21)
 267. Мiттúн (21)
 268. Скорiнi (21)
 269. Лжóшеiм (21)
 270. óсá (21)
 271. Селоу (21)
 272. Еiнарссон (21)
 273. Саxов (21)
 274. Жóнсдóттiр (21)
 275. Wест (21)
 276. Еустурберг (21)
 277. Марстен (21)
 278. Нордендал (21)
 279. Вiðбжøрг (21)
 280. Лон (21)
 281. Бжаркхамар (21)
 282. Хжøллум (21)
 283. Лøгманнсбø (21)
 284. Жохнсдóттiр (20)
 285. Рúнадóттiр (20)
 286. Клементсен (20)
 287. Соулу (20)
 288. Жáкупссон (20)
 289. Хеугум (20)
 290. Калсø (20)
 291. Хеiнасон (20)
 292. Жáкупсстову (20)
 293. Еустурдал (20)
 294. Стеiнхóлм (20)
 295. Лáадал (19)
 296. Скорхеiм (19)
 297. Блáстеiн (19)
 298. Еустберг (19)
 299. Фаграберг (19)
 300. Стóрá (19)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Фарьорски острови?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Фарьорски острови. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Фарьорски острови, и те вземат предвид не Фарьорски, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Фарьорски острови фамилно име, за което отлично знаете, че не е Фарьорски фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Фарьорски острови и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Фарьорски острови в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Фарьорски фамилни имена с най-разпространените Фарьорски фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Фарьорски обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Фарьорски острови.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Фарьорски острови държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Фарьорски острови със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Фарьорски острови могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Фарьорски фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 300 фамилни имена от Фарьорски острови някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Фарьорски острови, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Фарьорски и което се оказва по-често срещано в друга страна от Фарьорски острови. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 300-те най-често срещани фамилни имена Фарьорски са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.