Фарьорски Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 350-те най-често срещани фамилни имена в Фарьорски острови. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Фарьорски, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Фарьорски острови. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Фарьорски, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Фарьорски острови, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Фарьорски. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 350 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Фарьорски

Най-често срещаните фамилни имена Фарьорски

 1. Жоенсен (2414)
 2. Хансен (2170)
 3. Жацобсен (2014)
 4. Олсен (1674)
 5. Поулсен (1294)
 6. Петерсен (1265)
 7. Жоханнесен (1019)
 8. Тхомсен (701)
 9. Нылсен (657)
 10. Расмуссен (567)
 11. Жохансен (560)
 12. Сiмонсен (537)
 13. Джурхуус (517)
 14. Данылсен (489)
 15. Мортенсен (478)
 16. Женсен (475)
 17. Мiккелсен (427)
 18. Дам (426)
 19. Хøжгаард (425)
 20. Сøренсен (399)
 21. Андреасен (394)
 22. Хаммер (382)
 23. Хентзе (368)
 24. Магнуссен (365)
 25. Самуелсен (352)
 26. Чрiстiансен (339)
 27. Давiдсен (315)
 28. Хеiнесен (299)
 29. Нiцласен (282)
 30. Холм (267)
 31. Ванг (256)
 32. Мiджорд (253)
 33. Жакобсен (246)
 34. Ламхауґ (242)
 35. Егхолм (239)
 36. Берг (222)
 37. Жустiнуссен (221)
 38. Жоханнессен (213)
 39. Дахл (197)
 40. Тхомассен (190)
 41. Еллiнгсгаард (186)
 42. Нолсøе (182)
 43. Харалдсен (179)
 44. Ларсен (178)
 45. Беч (174)
 46. Мохр (170)
 47. Зачарiасен (166)
 48. Кжæрбо (163)
 49. Wеiхе (163)
 50. Елiасен (163)
 51. Мüллер (155)
 52. Исаксен (153)
 53. Арґ (147)
 54. Сiвертсен (147)
 55. Гуттесен (145)
 56. Дебес (140)
 57. Мøркøре (132)
 58. Цлементсен (127)
 59. Моурiтсен (126)
 60. Хøгнесен (126)
 61. Андреассен (122)
 62. Реiнерт (122)
 63. Далсгаард (121)
 64. Абрахамсен (121)
 65. Крiстiансен (117)
 66. Хенрiксен (113)
 67. Жøрґнсен (113)
 68. Жесперсен (113)
 69. Патурссон (112)
 70. Wiнтхер (111)
 71. Гаард (108)
 72. Клеiн (107)
 73. Дурхуус (106)
 74. Греґрсен (105)
 75. Лудвiг (105)
 76. Кнудсен (105)
 77. Таусен (105)
 78. Вестергаард (102)
 79. Зачарiассен (97)
 80. Рубексен (97)
 81. Наттестад (97)
 82. Матрас (93)
 83. Мiчелсен (92)
 84. Лüтзен (91)
 85. Крусе (84)
 86. Стрøм (80)
 87. Бæрентсен (80)
 88. øстерø (80)
 89. Нæс (79)
 90. Лудерсен (79)
 91. Андерсен (79)
 92. Лiсберг (78)
 93. Жустесен (78)
 94. Мадсен (76)
 95. Тхомасен (74)
 96. Хøжстед (74)
 97. Хжелм (69)
 98. Бiскопстø (69)
 99. Аугустiнуссен (68)
 100. Абсалонсен (68)
 101. Далсгарð (67)
 102. Скаалум (67)
 103. Антхонiуссен (67)
 104. Еллефсен (66)
 105. Фредерiксен (66)
 106. Аскхам (65)
 107. Сiгурðссон (65)
 108. Еждесгаард (65)
 109. Фредерiксберг (64)
 110. Кжæрбæк (64)
 111. Лассен (64)
 112. Гаардлукке (63)
 113. Дебесс (63)
 114. Ланггаард (63)
 115. Елiассен (63)
 116. Педерсен (63)
 117. Лаурiтсен (63)
 118. Тофтегаард (62)
 119. Лервiг (62)
 120. Лакжунi (62)
 121. Хермансен (60)
 122. Чрiстенсен (59)
 123. Вiлхелм (59)
 124. Меллемгаард (59)
 125. Тхорстеiнссон (57)
 126. Жуул (56)
 127. Wардум (55)
 128. Норðберг (55)
 129. Зiска (53)
 130. Далi (53)
 131. Еллендерсен (53)
 132. Вiлхелмсен (52)
 133. Нiцлассен (51)
 134. Лео (49)
 135. Хøж (48)
 136. Фуглø (46)
 137. Сóлскер (46)
 138. Вiдерø (46)
 139. Клакстеiн (46)
 140. Нустед (46)
 141. Судербø (45)
 142. Касс (45)
 143. Реунi (45)
 144. Каллсберг (44)
 145. Перссон (42)
 146. Еiдесгаард (41)
 147. Магнуссон (41)
 148. Гонг (41)
 149. Ховгаард (41)
 150. Дахл-олсен (40)
 151. Нугаард (40)
 152. Лофтi (39)
 153. Нубо (39)
 154. Бертхелсен (39)
 155. Логнберг (39)
 156. Елттøр (39)
 157. øрвародд (38)
 158. Жøкладал (38)
 159. Хофгаард (38)
 160. Стенберг (38)
 161. Лiнденсков (38)
 162. Стеiнберг (38)
 163. Wанг (37)
 164. Мøрк (37)
 165. Гаардбо (37)
 166. Гудмундсен (37)
 167. Жосепхсен (36)
 168. Иверсен (36)
 169. Бертхолдсен (36)
 170. Кжелд (35)
 171. Глерфосс (35)
 172. Реiн (35)
 173. Дiмон (34)
 174. Ерiксен (34)
 175. Трóндхеiм (34)
 176. Нолсø (34)
 177. Самсон (34)
 178. øстер (33)
 179. Гуннарссон (33)
 180. Хомрум (33)
 181. Гуллаксен (33)
 182. Смiтх (33)
 183. Вiнтхер (32)
 184. Гуðжóнссон (32)
 185. Лáгабø (31)
 186. Еустуроу (31)
 187. Фалквард (31)
 188. Сiгвардсен (31)
 189. Скорадал (31)
 190. Жóанесарсон (31)
 191. Фæрø (30)
 192. Нiлссен (30)
 193. Еннi (30)
 194. Блáхамар (30)
 195. Хорн (29)
 196. Хелмсдал (29)
 197. Бжарнасон (29)
 198. Стóрустову (29)
 199. Скáла (29)
 200. Лава (29)
 201. Лаксафосс (29)
 202. Солмунде (29)
 203. Нiцолажсен (28)
 204. Глеðiшеугг (28)
 205. Вiталiс (28)
 206. Царлссон (28)
 207. Селфосс (28)
 208. Несá (28)
 209. Годтфред (28)
 210. Жóгвансдóттiр (28)
 211. Ресторфф (27)
 212. Борг (27)
 213. Тóргарð (27)
 214. Грегорiуссен (27)
 215. Жóнссон (27)
 216. Реунатрøð (26)
 217. Халдансен (26)
 218. Антонiуссен (26)
 219. Веннед (26)
 220. Хваннастеiн (26)
 221. óлавссон (25)
 222. Жарнскор (25)
 223. Каллсоу (25)
 224. Скаале (25)
 225. Нóн (25)
 226. Дiдрiксен (25)
 227. áртiнг (25)
 228. Гардар (25)
 229. Свøðстеiн (25)
 230. Руггшамар (25)
 231. Жóгванссон (25)
 232. Бедер (25)
 233. Крiстенсен (25)
 234. Лiндберг (25)
 235. Царлсен (24)
 236. Нешамар (24)
 237. Броцкы (24)
 238. Стеiг (24)
 239. óлавсдóттiр (24)
 240. øрегаард (24)
 241. Хжалталiн (24)
 242. Брiмнес (24)
 243. Норðоу (24)
 244. Фжаллсбак (23)
 245. Фiннссон (23)
 246. Зiскасон (23)
 247. Ґiл (23)
 248. Жáкупсдóттiр (23)
 249. Фолдбо (23)
 250. Хвiдбро (23)
 251. Еуðунссон (23)
 252. Дул (23)
 253. Рагнарссон (23)
 254. Хорнi (23)
 255. Сжóстеiн (23)
 256. Кжøлбро (22)
 257. Тхорлеiфссон (22)
 258. Вест (22)
 259. Мiттелстеiн (22)
 260. Слæттанес (22)
 261. Хеллiсдал (22)
 262. Рóгвi (22)
 263. Саxов (21)
 264. óсá (21)
 265. Лон (21)
 266. Лøгманнсбø (21)
 267. Марстен (21)
 268. Селоу (21)
 269. Еувiндссон (21)
 270. Еiнарссон (21)
 271. Нордендал (21)
 272. Бжаркхамар (21)
 273. Скорiнi (21)
 274. Жóнсдóттiр (21)
 275. Хоудал (21)
 276. Хжøллум (21)
 277. Лжóшеiм (21)
 278. Еустурберг (21)
 279. Бiсп (21)
 280. Вiðбжøрг (21)
 281. Фоссдалсá (21)
 282. Wест (21)
 283. Мiттúн (21)
 284. Рúнадóттiр (20)
 285. Жáкупссон (20)
 286. Жохнсдóттiр (20)
 287. Хеiнасон (20)
 288. Жáкупсстову (20)
 289. Стеiнхóлм (20)
 290. Клементсен (20)
 291. Хеугум (20)
 292. Еустурдал (20)
 293. Соулу (20)
 294. Калсø (20)
 295. Роукхеуггi (19)
 296. Оле-жацобсен (19)
 297. Рóiн (19)
 298. Еустберг (19)
 299. Wоллес (19)
 300. Кiрке (19)
 301. Сондум (19)
 302. Реунхеiм (19)
 303. Скорá (19)
 304. Скарðеннi (19)
 305. Равнсфжалл (19)
 306. Скорастеiн (19)
 307. Лáадал (19)
 308. Брøðраберг (19)
 309. Стóрá (19)
 310. Турiл (19)
 311. Скорхеiм (19)
 312. Куноу (19)
 313. Фаграберг (19)
 314. Брекку (19)
 315. Норðфосс (19)
 316. Блáстеiн (19)
 317. Пуркхúс (18)
 318. Тúнi (18)
 319. Ламбанум (18)
 320. Мiчаелсен (18)
 321. Кжелнæс (18)
 322. Албiнус (18)
 323. Краґстеен (18)
 324. Вiдтфелдт (18)
 325. Тхоркiлдшøж (18)
 326. Хáберг (18)
 327. Хúсгарð (18)
 328. Нóнклетт (18)
 329. Далбø (18)
 330. Сøмарк (18)
 331. Скарði (18)
 332. Свабо (18)
 333. Еннiгарð (18)
 334. Кáк (18)
 335. Ватнхамар (18)
 336. Борðоу (17)
 337. Паттiнсон (17)
 338. Сiгурстеiн (17)
 339. Сóлстеiн (17)
 340. Wаагстеiн (17)
 341. Севдал (17)
 342. Хøгнадóттiр (17)
 343. Мøллер (17)
 344. Скúвадал (17)
 345. Трондесен (17)
 346. Wааг (17)
 347. Еiкхолм (17)
 348. Хелдарскарð (17)
 349. Стонгунум (17)
 350. Фаграклетт (17)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Фарьорски острови?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Фарьорски острови. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Фарьорски острови, и те вземат предвид не Фарьорски, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Фарьорски острови фамилно име, за което отлично знаете, че не е Фарьорски фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Фарьорски острови и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Фарьорски острови в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Фарьорски фамилни имена с най-разпространените Фарьорски фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Фарьорски обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Фарьорски острови.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Фарьорски острови държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Фарьорски острови със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Фарьорски острови могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Фарьорски фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 350 фамилни имена от Фарьорски острови някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Фарьорски острови, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Фарьорски и което се оказва по-често срещано в друга страна от Фарьорски острови. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 350-те най-често срещани фамилни имена Фарьорски са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.