Значението на имената и фамилиите в Гренландия

Изареждане на родовете по фамилия.

Значението на имената и фамилиите в Гренландия

Гренландия е втората по големина островна територия на света и е дом на над 56 000 души. Голяма част от населението е от ескимоско произход и поради това имат свои собствени традиции и обичаи. Една от тези традиции е свързана с имената и фамилиите на хората в Гренландия. В този текст ще разгледаме какво значат имената и фамилиите в Гренландия и как те отразяват културата и историята на това прекрасно място.

Имената в Гренландия обикновено отразяват момента на раждане на детето. Първото име на детето е обикновено свързано с времето на раждане, както и с други случайности, свързани с деня на раждане. Например, ако детето се е родило при пълна луна, то името му може да бъде Инуна или Тунуна. Ако детето се е родило през зимата, то името му може да бъде Калаалит или Атанасия.

Второто име на детето обикновено е свързано с името на бащата му. В Гренландия обаче има също и майчини имена. Тези имена са дадени на децата, за да покажат свързаността им с майката и майчината страна на семейството. В традиционното ескимоско общество децата наследяват името на бащата си, но името на майката им също има голямо значение.

Фамилиите в Гренландия също отразяват културата и историята на хората там. Гренландците имат много малки фамилии, най-често включващи само няколко поколения. Това е поради факта, че постоянното движение и миграция на хората в и извън Гренландия в миналото често са довеждали до смесване на фамилии.

Много гренландски фамилии са свързани с местата, където хората живеят. Например, ако семейството живее в близост до ледника, то фамилията им може да има име на ледника. Ако семейството живее близо до реката, то фамилията им може да има име на реката. Това отразява важността на местните природни характеристики в живота на хората в Гренландия.

Още един интересен факт за фамилиите в Гренландия е, че много от тях са свързани с животните. Това е поради факта, че животните имат голямо значение за живота и културата на хората в Гренландия. Например, фамилията Пане е свързана с риболова на пангасий, а фамилията Ийуссак е свързана с полюсната лисица.

Една от най-интересните традиции, свързани с имената и фамилиите в Гренландия, е традицията за даване на друго име на хората по време на определени събития в живота им. Например, ако човекът е болен, той може да получи друго име, за да не бъде привлякъл от злите духове. Също така, ако човек обича да лови или да риболови, той може да получи друго име, свързано с тази дейност.

В заключение, имената и фамилиите в Гренландия имат голямо значение за културата и историята на това място. Даването на имена по време на раждане и на допълнителни имена по време на живота има голямо значение за хората в Гренландия и отразява техните традиции и обичаи. Фамилиите са свързани с местата и животните, които имат голямо значение за живота на хората там. Всички тези елементи правят Гренландия уникален и интересен край за експериментиране с традиционните техники за даване на имена в съществуващите култури.