Тенденции в подбора на фамилни имена: минало и бъдеще

Изареждане на родовете по фамилия.

Въведение

Изборът на фамилно име е един от най-важните в живота на човека. То остава за целия му живот и може да определи представянето му в обществото. В тази статия ще разгледаме тенденциите в подбора на фамилни имена както в миналото, така и в бъдещето.

Минало

Етимология на фамилните имена

Фамилните имена произхождат от лични имена, професии или места на пребивание. В старите времена хората не са имали фамилни имена, а само лични. Фамилните имена започват да се използват в Европа през XIII век, когато е станало невъзможно да се разпознават хората само по личните им имена.

В България през XV век са се появили първите фамилни имена. Те са започнали от имена на занаятчии и техните синове. По-късно са се появили и имена, свързани със семейното произход на хората.

Система на фамилните имена в България

В България има принципно два типа фамилни имена - с произход от лични имена и с произход от професии. Сред най-разпространените фамилни имена с произход от лично име са Иванов, Георгиев, Петров, Димитров и други.

С произход от професия могат да бъдат имена като Ковачев, Рабаджиев, Рибаров и други. С появата на женските фамилни имена има значително разнообразие в този аспект.

Съвременност

Тенденции в подбора на фамилни имена

В съвременното общество тенденциите в подбора на фамилни имена са повлияни от много фактори. Вторичният импулс, активизиращ процеса, е догмата на естетическата красота.

В България най-често за фамилни имена се използват популярни имена за деца и повече се търсят тези, които се използват за момичета. Тази тенденция може да се обясни с факта, че момичетата най-често създават нови семейства и името им трябва да бъде отразено в името на семейството.

Аспекти на модерните фамилни имена

Модерните фамилни имена все повече се вдъхновяват от модните тенденции и имената, които хората дават на децата си. Така пример са имената, които съдържат принос от други култури, като например Ромео, Джулиета.

Друго, което е много модерно, е вдъхновението от природата. Например, Градина, Парк, Лястовичка, Лъскавица и други. С развитието на модерните технологии, стават тенденция и имената, които се свързват с технологичното развитие и гаджетата, популярни са имената Алекса, Сири, и др.

Промени в системата на фамилните имена в България

През 2007 година в България беше приет новият Закон за българските лични имена и фамилни имена. С него бяха унифицирани правилата за смяна на имената и фамилните имена. Този закон е насочен към укрепване на самоличностната идентичност на гражданите и привежда България в съответствие с европейските стандарти.

Според този закон смяната на фамилното име е възможна само един път и с помощта на съда. Основно условие е да има важна основа, например поради дискриминация, грешка при записване на име и други.

Бъдеще

Тенденции в подбора на фамилни имена в бъдеще

С въвеждането на новите технологии и една все по-глобализирана среда, можем да очакваме и в бъдеще нови тенденции в подбора на фамилни имена. Също така се очаква все повече родители да подбират непривични имена за децата си.

Популярни към момента са имената, които описват вътрешните качества на децата като Щастко, Мъдрец, Мир, и други. Този тренд може да се задълбочи и в бъдеще, когато хората стават все по-осъзнати и подбирането на име се превръща в голямо пътешествие.

Влияние на мултикултурността в подбора на фамилни имена

С възрастта на глобализации и мобилността, която означава, че все повече хора живеят в страни, където културата е различна от тяхната, смяната на името става все по-распространена практика. Така мултикултурността може да стане фактор в подбора на фамилни имена.

В края на краищата, вниманието към името може да се обясни с копнежа ни към самоидентификацията и единствеността. Като такава, търсенето на персонален идентитет ще продължи да бъдете важен фактор при избора на фамилно име в бъдеще.

Заключение

Тенденциите в подбора на фамилни имена са една динамична област, която е изправена пред много промени. Чрез наблюдаване на историята на фамилните имена, нашата съвременна култура и новите технологии, можем да продължим да предсказваме какво да очакваме в бъдещето.

Струва си да се потрудим да изберем персонално име, което да отразява нашата самоличност, да бъде запомнящо се и да предизвиква усмивки. Хубаво си е да обсъдим тази тема с бъдещия си съпруг/съпруга и да изберем заедно това фамилно име, което да ни харесва и да символизира нашата любов и облик.