Редки имена, които все още се срещат в България

Изареждане на родовете по фамилия.

Въведение

България е многообразна по отношение на своята култура, традиции и обичаи. Сред нещата, които правят нашата страна такава уникална, е и разнообразието от имена, които все още се срещат. Някои от тези имена са редки и необичайни, докато други са по-известни, но все пак са малко по-неподражаеми. В това статия ще разгледаме някои от редките имена, които все още се срещат в България.

Редки мъжки имена

Верилян

Името Верилян е известно като редко мъжко име в България. Верилян идва от древноримския период и означава "мъж от Верий". Това е римски град, който се намира в днешния Балкански полуостров. Верилян е бил популярно в Римската империя, особено като име на военни лидери.

Венцеслав

Венцеслав е редко, но все още популярно мъжко име в България. То означава "славен с короната" или "този, който носи корона". Венцеслав е произход от славянското име Венцелав, което е било популярно в Чехия и Словакия. Името е свързано с династията на свети Венцеслав, който е бил крал на Бохемия в 10 век.

Златослав

Златослав е още едно редко мъжко име в България. Името е комбинация от злато и слава и означава "сияещ от слава". Златослав е популярно в България и Русия.

Измир

Измир е изключително редко мъжко име в България. Името идва от турския град Измир. В превод от турски на български Измир означава "прекрасен".

Редки женски имена

Ангелия

Ангелия е редко, но все още срещано женско име в България. Името идва от гръцката дума Angelos, което означава "ангел". В България именно името Ангелия е свързано с прекрасни създания, като ангели.

Гергана

Гергана е популярно, но все още редко женско име в България. Името произхожда от герга, което е българска дума за птица праговка. Известно е и като име на героя от народната песен "Гергана".

Сибил

Сибил е редко женско име в България. То идва от гръцкия митологически пророчица Сибила. Сибилите са били известни като пригодени към божествена воля жени, които са пророкували бъдещето.

Калица

Калица е редко женско име в България. Името произхожда от гръцката дума kallos, което означава "красота". Калица е първоначално било използвано като прякор, който се давал на момичета с красиви лица.

Редки имена, които са общи за мъже и жени

Радост

Радост е редко име и може да бъде използвано като мъжко или женско. Името произхожда от думата радост, което означава "състояние на удоволствие". Радост е било първоначално свързвано с рождественски празници, но по-късно е станало често име.

Кораб

Кораб е редко, но все пак използвано име за мъже и жени в България. Името произхожда от кораба, който се използва за плаване по море и реки. В България името Кораб е свързано със забележителността - планина Кораб.

Крас

Крас е редко име, което може да бъде използвано и за мъже, и за жени в България. Името произхожда от думата красота, която означава "външна красота". Крас е свързано с творенията на природата и това, което е красиво.

Здравета

Здравета е редко женско име в България. Името произхожда от думата здраве, което означава "състояние на добро здраве". В България името е свързано с идеята за здравословен начин на живот.

Заключение

България е многоразлична на култура, традиции и обичаи. Разнообразието от редки имена, които все още се срещат в нашата страна, е само едно от нещата, които я правят уникална. Като България, ние можем да се гордеем с пестрото ни културно наследство и разнообразието на името, които присъстват в него.