Различни теории за произхода на фамилиите

Изареждане на родовете по фамилия.

Източници на фамилните имена

Фамилните имена – това са имена, които се предават от родителите на децата и така продължават да съществуват в семействата. Има различни теории за това откъде произхождат фамилните имена и къде се поставят корените на тази практика.

Германски теории

По една теория фамилните имена произлизат от Германия. Тук имаме самоучител на средновековния латински език, Лаврентий из Мюнхен, който почете старите традиции за генеалогични изследвания на фамилните имена и запазването на семейната постоянност. Той предлага теория, че фамилните имена в Германия са възникнали в периода между VI и XIII век като резултат на смесицата между германския и латинския език. Най-разпространените суфикси за фамилни имена в Германия са -berg, -wald, -stein и -bach. Те могат да показват местонахождението на дадено лице, където те или роднините им са живеели, или особеностите на местността.

Нордически теории

Без да се заблуждаваме, и в Исландия можем да намерим някои теории за произхода на фамилните имена. В исландския език те най-често имат родословно значение и показват родословната зависимост между родни и носещи подобни фамилни имена. Често в Исландия се използват съставени думи, които указват на децата слава, достойнство и уважение на родословната им линия. Изразът „son of„ се използва за мъжките имена като в случая „Jónsson“ (syn на Jón), а „dóttir“ за женските като в случая „Guðrúnarsdóttir“ (дъщеря на Guðrún). В Северна Европа се използват много подобни фамилни имена, които указват родословието и статуса на семейството.

Латински теории

Още един подход е, че фамилните имена произлизат от латинския език. Правното знание на латинския език през средновековието е позволило на мнозина да се позоват на древната мъдрост и традиция. Фамилните имена са създадени от тези, които са били в състояние да разберат по-добре латинския и да го използват в техните записи. По този начин са създадени и множество фамилни имена. Мнозина се позовават на фамилните имена като средство за слава, за ангажиране и за отчитане на различни успехи.

Азиатски теории

Най-малкото можем да споменем, че и азиатския континент има своите теории за произхода на фамилните имена. В Япония имаме семейства, които винаги радостно представят своето родословие на къщата, където през годините, числото на хората в семейството увеличава. В Япония често се използват фамилни имена, които показват на коя войска или грижата от дадена общност е принадлежало семейството в миналото. Обикновено, в Япония фамилните имена не отразяват родословието и наследството, а показват на кой клан, общност или категория принадлежат.

Заключение

Въпреки, че има толкова различни теории за произхода на фамилните имена, много от тях не могат да бъдат научно доказвани. Някои подкрепят тезата, че фамилните имена възникват през Средновековието, а други, че те зараждат от наследствеността на общностите или родословието на един клан. В действителност можем единствено да предположим, че имената са свързани с нашите предци, като те са създадени, за да служат като средство за идентификация на хората. Всяка култура има своите уникални традиции и практики, а фамилните имена не са изключение. Те показват миналото, свързват го с нашето сегашност и позволяват да запазим своето място в бъдещето.