Произходът на фамилното име: къде започна всичко?

Изареждане на родовете по фамилия.

Произходът на фамилното име: къде започна всичко?

Фамилните имена, както и първите имена, са част от идентичността ни. Те ни отличават от другите и ни свързват с нашите близки и предците ни. Но как точно се е появило фамилното име и какво е неговото значение в нашата история? В този материал ще разгледаме различните теории за произхода на фамилните имена и как те са се развивали във времето.

Теорията за прозвищата

Една от най-старите теории за произхода и наименованието на фамилните имена е теорията за прозвищата. Според нея, хората са почнали да си дават прозвища, когато имената им не са били достатъчни за да ги отличават. Пример за това може да са хора, които са били прекалено много с активността и са били наричани „Животинчета“ или хора, които са живеели до реката и са били наричани по-късно „Рекачи“. Когато прозвищата ставали своеобразен елемент от идентичността на хората, те са започнали да го използват за отличаване на своята семействена линия. Например, ако „Животинчето“ се е оженил и имал дете, то можело да стане „Животинчеви“ или „Животинови“.

Теорията за наследствените имена

Другата теория за произхода на фамилните имена е теорията за наследствените имена. Според нея, фамилните имена са се появили като необходимост да се подреди определен ред при наследяването на имущество. Това особено е влияло върху горните слоеве на обществото, които имали имущество и родствени връзки с други важни личности. Фамилните имена ставали своеобразен маркер на пренасянето на имущество и наследство във фамилията. Например, ако голямото богатство било между две семейства, те били наричани с фамилните си имена.

Теорията за професиите и занаятите

Третата теория за произхода на фамилните имена е теорията за професиите и занаятите. Според нея, фамилните имена се използвали за да отличават различните занаяти и професии, които били част от общността. Така, дадената професия или занаят били вписвани във фамилното име например „Ковач“, „Барчин“ или „Кръстев“. Тази теория се привързва в основата на езиковите релации надолу по веригата на наследствеността.

Разпространени фамилни и имена

Въпреки различните теории, заслужено сектори развдаха на фамилни имена – които може да са наследствени, професионални или прозивателни. В някои култури обаче се запазва традицията за наречената земя, в която се е роден него пра баща, както и на фамилното име на семейството от, което произлизат. В различните култури и места по света има много фамилни и имена, които се използват повече от другите. Ето някои от тях:

- Иванов - това е най-разпространеното фамилно име в България и идва от мъжкото име Иван. Броят на носителите на това име е огромен и се оценява на близо 800 000.

- Смирнов - това е най-разпространеното фамилно име в Русия и идва от думата „Смиренный“, която означава скромен.

- Смит - това е най-честото фамилно име във Великобритания и се свързва с вариант на днешният занаят ковача - „смит“.

- Ким - това е най-разпространеното фамилно име в Корея. По-евтините фамилни имена от 80-те г. са основният източник на по-стандартизираните фамилни имена днес, от които много започват c Kim, което е един от най-елементарните корейски знаци на древнокорейската езикова група.

- Ли – това е друго много разпространено фамилно име в Корея - майже 25% от населението се казва Ли.

- Мартинез - това е най-разпространеното фамилно име в Латинска Америка и идва от мъжкото име Мартин.

Следователно е видно, че фамилните имена са част от нашата идентичност от години и продължават да остават такива във времето. Носенето на фамилно име - от какъвто и да било произход - показва къде произлизаме и ни дава принадлежност, която може да промени живота ни.