Празненства свързани с промяната на фамилното име

Изареждане на родовете по фамилия.

Празненства свързани с промяната на фамилното име

Промяната на фамилното име е дълбоко лично решение, но може да бъде свързано и с редица обичаи и празненства. В България тези обичаи датират от дълбока историческа дата, когато чуждестранните языци и влиянието на други култури водят до смесване и промяна на вече установените имена.

В наши дни, промяната на фамилното име има все по-голямо значение и за много хора, тя представлява начин да се откажат от наследства и името, което ги свързва с техните роднини. Това може да бъде свързано с различни фактори, като разводи, миграция, промени в семейните отношения и други.

В тази статия ще разгледаме някои от най-важните празненства, свързани с промяната на фамилното име.

1. Венчаване

Венчаването е традиционно свързано с промяната на фамилното име на жена. Тя приема фамилното име на мъжа си и става част от неговото семейство. Този обичай е много древен и се застъпва в редица култури.

2. Кръщение

Кръщението е свързано с промяната на личното име на човека. Той получава ново духовно име и става част от Църквата. В България кръщението е свързано със свети великомъченик Георги, който носи името на много деца, родени през този ден.

3. Рожден ден

Рождените дни обикновено не са свързани с промяната на името, но тя може да стане част от подаръка на рожденика. В този ден приятели и семейство се събират, за да честват живота на човека и да му подарят нещо, което да остане за спомен.

4. Тържество на ангели

Това е денят, когато православната Църква почита светите ангели. В България, този ден се свързва с промяната на фамилното име. Майките на младите момичета избират името на един от ангелите и го включват като средно име на детето. Това се вярва, че дава защита и благословия на детето.

5. Наставничество

Това е денят, когато църквата почита свети апостол и евангелист Матей. Наставничеството е свързано с този ден и е обичай да се избира кръстник или кръстница, който да има ролята на наставник за новороденото дете. Те имат задачата да помагат на родителите и да гледат за благоденствието на детето.

Какво е важно при промяната на фамилното име?

Промяната на името може да бъде сложен процес и е важно да се следват правилата, които са съществени за официалното издаване на документи и регистрацията на промененото име. Някои от ключовите моменти при промяна на фамилното име са:

- Избор на ново име: Това е основното решение, което се взема преди да се пристъпи към промяната на името. Важно е да се отбележи, че това решение е крайно и не може да бъде отменено.

- Документи: При промяна на фамилното име е необходимо да се подават документи, като удостоверение за личност и ново идентификационно удостоверение. Тези документи ще бъдат използвани за регистрация на новото име.

- Срокове: Важно е да се следват сроковете при промяна на фамилното име. Тези срокове се различават в зависимост от държавата и законодателството.

В заключение, промяната на фамилното име е лично решение, което може да бъде свързано с редица празненства и обичаи. Важно е да се следват правилата, които са съществени за официалното издаване на документи и регистрацията на промененото име. Поздравления на всички, които са правили този важен стъпка в живота си.