Най-популярните фамилни имена у нас

Изареждане на родовете по фамилия.
Най-популярните фамилни имена у нас В България, като и във всяка друга държава, има определени имена и фамилни имена, които са по-често срещани от други. В този материал ще ви запознаем с най-популярните фамилни имена у нас, които носят милиони българи. Ще ви разкажем откъде произхождат и какво е значението им, както и кое от тях е най-разпространено.

Имената, произлизащи от природата

Очаквайте списък:
 • Горанов
 • Илиев
 • Лъчезаров
 • Митев
 • Цветанов

Някои фамилни имена в България произлизат от природата. Едно от най-често срещаните е Горанов. То идва от думата гора и символизира близостта на семейството с природата. Илиев идва от думата за явление – слънцето, а Лъчезаров е свързан с атмосферното явление – лъчезарност. Митев произлиза от думата мит – мъгла, което може да символизира заблудата и непрозрачността. Точно обратното на това е Цветанов – свързано с цветята и символ на чистота и светлина.

Религиозните фамилни имена

Очаквайте списък:
 • Ангелов
 • Богоявленски
 • Свободен
 • Сърбински
 • Николов

Често в България чуваме фамилни имена, които са свързани с религията. Едно от най-разпространените е Ангелов. То идва от думата Ангел и символизира небесните същества. Богоявленски – дава идеята за рождество чрез Бог. Сърбински също е свързано с Християнството - с името на един светец. Николов също може да има религиозен контекст – прероден чрез сиянието на светостта.

Родилният край – източник на имена

Очаквайте списък:
 • Петров
 • Иванов
 • Георгиев
 • Атанасов
 • Димитров

Често срещани фамилни имена в България са тези, произлизащи от името на бащата. Докато в миналото това беше постоянство и се зачиташе изцяло, в наши дни според закона името на родителите може да бъде подменено. Този списък включва примери като Петров, Иванов, Георгиев, Атанасов и Димитров, които в основата си носят името на бащата и идват от родилния му край.

Фамилни имена, които дават индикация за занятията

Очаквайте списък:
 • Столяров
 • Ковачев
 • Търновски
 • Халваджиев
 • Кръстев

В България съществуват и фамилни имена, които потекат от професията или занаята на предците. Така, например, Столяров е свързан с традиционната занаятчийска професия на столяр, а Ковачев - на ковача. Търновски може да дава индикацията, че предците на човека с това име са родени в Търново, а Халваджиев идва от турската дума за сладкар.

Предмети и организации

Очаквайте списък:
 • Българска
 • Звездев
 • Мурджев
 • Ситняков
 • Главчев

Понякога фамилното име може да има връзка с предмети или организации. Най-разпространените сред тях са Българска, Звездев, Мурджев, Ситняков и Главчев. От тези Българска може да е свързано с българската общност, Звездев идва от думата звезда и символизира небесните тела, а Мурджев идва от турска дума за търговци. Ситняков може да има връзка с обработката на сребъро, а Главчев – от другата страна – от думата глава и да дава идеята за правене на шапки и други главни убори.

Значение и разпространение на фамилна имена в България

Както става ясно от горните примери, България има много уникални фамилни имена, които носят своята символика и имат своето значние. Много от тях произтичат от религиозното наследство и културното разнообразие в държавата, а други произтичат от занаятчийските традиции и имат връзка с животните и природата.

Наистина, има много различни фамилни имена в България, които доказват уникалността и красотата на културата ни. Въпреки това, има и много общи имена, като Петров, Иванов, Николов и Георгиев, които са много разпространени. Тези имена са популярни, но това не ги прави по-малко специални.

Българските фамилни имена носят в себе си и единство в разнообразието, което прави културата ни толкова богата и уникална.

Заключение

Фамилните имена в България са много различни и са свидетели на богатото културно наследство на държавата ни. В този материал ви предоставихме примери за най-популярните фамилни имена, както и техните произходи и символики. Независимо от това, че някои имена са много често срещани в България, те са все още специални и съдържат в себе си много история и култура.