Най-често срещаните презимена в България и техният произход

Изареждане на родовете по фамилия.

Въведение

Името и фамилията са едни от най-важните неща за хората. Те носят знак, който ги отличава от другите и показва тяхното произход. В този блог ще разгледаме най-често срещаните презимена в България и техният произход.

Срещаните презимена в България

В България има много презимена, но някои от тях се срещат по-често от другите. Най-често срещаните презимена в България са Иванов, Петров, Георгиев, Николов, Димитров, Ковачев, Ангелов, Илиев, Борисов и Василев.

Иванов

Иванов е най-честото фамилно име в България. То идва от името Иван, което произлиза от еврейското име Йоханан, което означава "Бог е милостив". Ивановите са известни със своята гостоприемност и музикалност.

Петров

Петров е второто по честота фамилно име в България. То идва от името Петър, което произлиза от гръцкото име Петрос, което означава "камък". Петровите са известни с умението си да работят с камък и с гостоприемността си.

Георгиев

Георгиев е третото по честота фамилно име в България. То идва от името Георги, което произлиза от гръцкото име Йордан, което означава "земя". Георгиевите са известни с умението си да работят с земята и с гостоприемността си.

Николов

Николов е четвъртото по честота фамилно име в България. То идва от името Николай, което произлиза от гръцкото име Николас, което означава "победител на народа". Николовите са известни с умението си да ръководят и с гостоприемността си.

Димитров

Димитров е петото по честота фамилно име в България. То идва от името Димитър, което произлиза от гръцкото име Димитриос, което означава "земният бог". Димитровите са известни с умението си да работят със земята и с гостоприемността си.

Ковачев

Ковачев е шестото по честота фамилно име в България. То идва от професията ковач. Ковачевите са известни като умелите ковачи и с гостоприемността си.

Ангелов

Ангелов е седмото по честота фамилно име в България. То идва от името Ангел, което означава "божествен куратор". Ангеловите са известни с умението си да лекуват и с гостоприемността си.

Илиев

Илиев е осмото по честота фамилно име в България. То идва от името Илия, което произлиза от еврейското име Елия, което означава "мой Бог е Господ". Илиевите са известни с умението си да работят с дърво и с гостоприемността си.

Борисов

Борисов е деветото по честота фамилно име в България. То идва от името Борис, което произлиза от гръцкото име Ворис, което означава "боец". Борисовите са известни с умението си да се борят и с гостоприемността си.

Василев

Василев е десетото по честота фамилно име в България. То идва от името Васил, което произлиза от гръцкото име Василий, което означава "цар". Василевите са известни с умението си да ръководят и с гостоприемността си.

Заключение

Фамилните имена не само носят историята на произхода на човека, но също така го представят пред обществото. Познаването на историята на нашите фамилни имена е един начин да се запазят преданите ни традиции и култура.