Как да ръководите своето семейно дърво

Изареждане на родовете по фамилия.

Как да ръководите своето семейно дърво

Семейното дърво представлява изображение на отношенията между членовете на едно семейство. Основната функция на семейното дърво е да покаже сродството между хората, които го образуват. В този пост ще ви покажа как да ръководите своето семейно дърво.

Събиране на информация

Първата стъпка в изграждането на семейното дърво е събирането на информация за всички членове на семейството. Тази информация трябва да съдържа името и фамилно име на всеки член на семейството, датата на раждане, дата на смърт (ако е приложимо), мястото на раждане и смърт (ако е приложимо), както и връзките между хората в семейството.

За да направите това, можете да потърсите информация от роднини, да изследвате родословни стъкла и записи за раждане, брак и смърт, или да потърсите помощ от професионален генеалогист. Тъй като информацията може да бъде много обширна, е добре да сортирате информацията в електронен формат, който да е лесен за редактиране и организиране.

Изберете софтуер за изграждане на дърво

След като имате всичката необходима информация, трябва да изберете софтуер за изграждане на семейното дърво. Съществуват много софтуерни инструменти, които могат да ви помогнат да създадете и организирате дървото. Някои от тях са безплатни, а други се плащат.

Можете да използвате Ancestry.com или Family Tree Maker, които са едни от най-популярните софтуерни инструменти за изграждане на семейни дървета. В зависимост от нуждите и възможностите си, можете да изберете този, който ще отговаря на изискванията ви.

Добавяне на информация в софтуера

След като сте избрали софтуера за изграждане на семейното дърво, трябва да сложите цялата информация в програмата. Ще трябва да въведете името и фамилното име на всеки член на семейството, датата на раждане и смърт, местонахождението на раждане и смърт и връзките между всеки член на семейството.

Организиране на информацията

След като всичка информация е въведена в софтуера за изграждане на дървото, трябва да я организирате, за да е лесна за разглеждане. Можете да организирате информацията по генерации, което ще покаже дървото ви от горе надолу. Можете да групирате семействата по цвят или с друга система, която ще покаже връзките между хората в семейството.

Добавяне на снимки и документи

Не забравяйте да добавите снимки и документи към всяко лице в дървото. Това може да включва снимки на документи, като свидетелства за раждане, брак и смърт, фотографии на личностите, както и други допълнителни документи, които могат да помогнат да се допълни информацията за хората в семейството.

Съхранение на информацията

За да гарантирате, че информацията ви ще бъде запазена на място, където да е лесно достъпна, е добре да я съхраните на множество места. В зависимост от предпочитанията си можете да я съхраните на твърд диск, в облака или на отделно място на физически носител.

Редактиране и обновяване на информацията

Ако получите допълнителна информация или направите грешки във въвеждането на информацията, не забравяйте да я редактирате в софтуера за изграждане на семейното дърво. Обновявайте информацията редовно и не забравяйте да сверявате информацията с другите членове на семейството, за да сте сигурни, че дървото е актуално.

Също така е хубаво да имате план за вземане на решения, ако получите различни версии на информацията. Например, ако има два различни документа, които показват различни дати на раждане за един член на семейството, трябва да имате план за избор на правилния документ.

Създаване на книга за семейното дърво

Ако искате да запазите семейното дърво на място, където да е лесно достъпно за цялото семейство, можете да създадете книга за него. Тази книга може да включва детайлна информация за всеки член на семейството, както и илюстрации и изображения.

Запазване на истории

Като част от запазването на семейното дърво може да събирате истории за членовете на семейството. Тези истории могат да бъдат определени като народни, споменителини или лични. Това може да включва истории за местата, където членовете на семейството са живели, както и друга информация за живота на хората във всяко семейство.

В заключение, изграждането на семейното дърво е най-добрият начин да се запази информацията за вашето семейство. Чрез изграждането на семейното дърво се установява връзката между различните поколения и се запазват историите на хората, които направиха разлика в живота на цялото семейство.