Изучаване на произхода на фамилиите

Изучаване на произхода на фамилиите

Фамилните имена или фамилният произход на дадена личност ни помагат да научим повече за това кои са нашите предци и какви са били техните общностни корени. Продължителността на която се изучават фамилиите датира от древните времена. Сега, когато живеем в дигитален свят, ние имаме поголям достъп до онлайн архиви, като дигиталните каталози на националните архиви и градските библиотеки. В този текст ще разгледаме произхода на фамилиите, техния произход, сементика и как да изучаваме произхода на нашите фамилни имена.

Какво е едно фамилно име?

Фамилно име е личен идентификатор, който пренася родословната и историческа памет на дадено общество. По-рано фамилните имена обикновено бяха свързани с професията или занаята на даденото лице - например, "Tailor" (Кроиш) който е крои, "Baker" (Пекар) който е пекар и т.н. Освен професионални имена, има и фамилни имена, които са получени от географски характеристики - например, "Hill" (Хил) за хора, родени в района на хълма или "Woods" (Гора) за тези, родени в гористата местност.

Произходът на фамилните имена може да бъде генеалогически (за да отбележим държавните началници), териториални (за да отбележим местата на произход) или професионални (за да отбележим занаяти и професии). Много географски места, земи и страни също имат специални фамилни имена.

Даже имаме фамилни имена, които идват от старо немски език. Например имаме фамилните имена "Bach" и "Becker". "Bach" означава реката, "Becker" означава пекар. Тези думи имат много произходни елементи в съвременния немски език.

Произход на фамилните имена

Произхода на фамилните имена може да бъде генеалогически, териториален или професионален. Генеалогичните фамилни имена са начин да се отбележат наследствени права в чест на бащата. Териториалните фамилни имена отбелязват произхода на човека от територията, която носи името на общността. Професионалните фамилни имена дават информация за професията или търговията на това лице.

В миналото тези имена бяха дадени нарочно и често се пренасяха от поколение на поколение. Във века на интернет информацията за фамилните имена е огромна, което ни позволява да намерим много повече за собствената си фамилна история.

Семантичен анализ на фамилните имена

За семантичен анализ на фамилните имена, можем да използваме лингвистично изследване върху 'etymology' - източник на думи, които произтичат от друг език. Това може да се проследи във всеки език, където можем да намерим произхода на думите на конкретни други езици. Например, имаме фамилните имена 'Möller' и 'Müller', които произлизат от думата "мелничар" на немски. Имаме също така фамилното име 'Barton', което произлиза от думата "очи" на германски, което може да се съпостави с българската дума "баркан".

Друг много интересен пример е фамилното име 'Traveller' (Пътешественик), което може да се отнесе като кариерата на работник в буквалния смисъл. Въпреки това, това фамилно име може и да означава човек, който пътува през цял свят. Времената с обявата на името не винаги са били ясни.

Как да изучаваме произходът на фамилните имена

Ако искате да научите повече за произхода на вашето фамилно име може да започнете, като обратите внимание на анализа на фамилното име във вашата семействена генеалогия. Направете списък на различните фамилни имена във вашата фамилна история и след това научете повече за произхода им. Съберете информация за предци, които носят фамилните имена на вашето семейство за да видите дали има линия на генетичен транспорт от дадена територия.

Можете да посетите места като местни библиотеки, архиви, институции или групи, свързани с генеалогия и да поискате помощ от там. Повечето от тези места ще имат информация за фамилните имена, свързани с местни истории и култури.

Структурата на фамилните имена също може да помогне за изучаването на произходът им. Например, ако имате двойно фамилно име, може би сте носител на фамилните имена на и двете родителски семейства.

Заключение

Ако искате да научите повече за произхода на фамилните имена във вашия родовид, забавлявайте се и не забравяйте да преброите хората, които идват от различни културни позиции и наследства. Някои от нашите животи лицево полагат усилия за да искарат собственият им произход, а други просто се наслаждават на живота и не се притесняват за това. Накрая това е и аспект от демократичната личност, която всеки си построява. Други хора просто обичат да слушат различни приказки и за това търсят начин за разширяване на своето знание и възможности.