Фамилии, свързани с професиите

Изареждане на родовете по фамилия.

Фамилии, свързани с професиите

В миналото в България презвитерите често са давали фамилии на семейства в зависимост от тяхната професия. Тези фамилии не само остават до днес, но и са доказателство за историята на професиите в България.

Изкуствата и занаятите имат своите собствени фамилии, като например Шопов за шивачи, Резачев за резбари и Гюзев за гюлеткари. Фамилиите на професионалните музиканти и певци често запазват името на инструмента или гласа, като например Качарски за кавал, Цончев за цигулка и Гърдев за гърч.

Научната общност има своите собствени фамилии, като например Ботев, Ботева, Ботушаров, Ботушарова за ботаници; Грозданов, Грозданова за специалисти по винарство и плодове; Драгомиров, Драгомирова за химици; и Томов, Томова за историци.

Фамилиите на селскостопанските професии са също толкова уникални. Конев, Конева, Коневски, Коневска за конник; Паскалев, Паскалева за пасищен разпространител; Георгиев, Георгиева за земеделец; и Лозанов, Лозанова за гроздар.

Фамилиите на ръкотворците и майсторите имат своите традиции, като например Иванов, Иванова за ковач, Тодоров, Тодорова за дърводелец, Христов, Христова за галантерист, и Чобанов, Чобанова за обущар.

Адвокат, съдия, прокурор и други професии в правната сфера имат своите фамилии, като например Чуков, Чукова за адвокат, Георгиев, Георгиева за съдия и Минков, Минкова за прокурор.

Професиите в инженерните науки също имат своите фамилии, като например Иванов, Иванова за инженер и Лазаров, Лазарова за строителен майстор.

Тези фамилии не само произхождат от професионалната дейност на даден човек, но често са свързани със специфично местностно място или регион. Например, Софийският бишоп ги често дава в зависимост от местата, от които произхождат хората.

Съществува много интересен странен закон в България по отношение на смяната на фамилното име. Този закон може да бъде използван, когато човек подава заявление в местната кметства. При определени обстоятелства, може да се поиска смяната на фамилното име, като някои от водещите критерии са повод за подигравки на сегашното име или несъобразеността му с настоящия статус на семейството.

България има богато наследство на професионални и фамилни имена, които се превръщат в незабравими истории и културни анекдоти за дългите години. Нашата национална наследствена култура е нещо, което трябва да се грижим и да го запазваме, за да може следващите поколения да го наследят.