Български Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 350-те най-често срещани фамилни имена в България. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Български, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като България. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Български, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в България, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Български. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 350 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Български

Най-често срещаните фамилни имена Български

 1. Иванов (150384)
 2. Иванова (137731)
 3. Ґоргыва (106118)
 4. Ґоргыв (103202)
 5. Дiмiтрова (100474)
 6. Дiмiтров (99071)
 7. Петрова (69445)
 8. Петров (67144)
 9. Нiколова (60957)
 10. Нiколов (58667)
 11. Стоянова (56248)
 12. Хрiстова (55899)
 13. Стоянов (55242)
 14. Тодорова (54167)
 15. Хрiстов (53100)
 16. Тодоров (52036)
 17. Илыва (45328)
 18. Анґлова (43787)
 19. Илыв (43426)
 20. Анґлов (42028)
 21. Атанасова (40875)
 22. Атанасов (39835)
 23. Васiлева (39133)
 24. Васiлев (37957)
 25. Ёрданова (37223)
 26. Ёрданов (36449)
 27. Петкова (35304)
 28. Петков (33650)
 29. Марiнова (33251)
 30. Колева (32321)
 31. Марiнов (31981)
 32. Колев (30459)
 33. Стефанова (26851)
 34. Стефанов (25384)
 35. Мехмед (25266)
 36. Мiхаулова (24520)
 37. Мiхаулов (23090)
 38. Ахмед (22385)
 39. Асенов (18975)
 40. Асенова (18739)
 41. Костова (18021)
 42. Крастева (17985)
 43. Дiмова (17817)
 44. Костадiнов (17635)
 45. Костадiнова (17602)
 46. Мiтева (17441)
 47. Мустафа (17314)
 48. Борiсов (17052)
 49. Крастев (16918)
 50. Костов (16876)
 51. Дiмов (16731)
 52. Алi (16685)
 53. Александрова (16351)
 54. Борiсова (16110)
 55. Попова (16048)
 56. Александров (15964)
 57. Мiтев (15847)
 58. Хасан (15820)
 59. Сiмеонова (15214)
 60. Сiмеонов (14770)
 61. Павлова (14707)
 62. Попов (14450)
 63. Павлов (13749)
 64. Янкова (12153)
 65. Янков (11708)
 66. Маркова (11673)
 67. Добрева (11646)
 68. Тсветкова (11281)
 69. Добрев (11271)
 70. Марков (10971)
 71. Спасова (10875)
 72. Радева (10778)
 73. Лазарова (10745)
 74. Тсветков (10562)
 75. Спасов (10489)
 76. Радев (10394)
 77. Исмаiл (10356)
 78. Лазаров (10348)
 79. Младенова (10325)
 80. Русева (10141)
 81. Андреева (10072)
 82. Юусеiн (9764)
 83. Славова (9729)
 84. Младенов (9715)
 85. Осман (9671)
 86. Янева (9663)
 87. Андреев (9464)
 88. Русев (9446)
 89. Янев (9444)
 90. Науденова (9375)
 91. Кiрiлов (9335)
 92. Славов (9156)
 93. Науденов (8887)
 94. Валчева (8779)
 95. Кiрiлова (8695)
 96. Пенева (8637)
 97. Мiнчева (8146)
 98. Пенев (8128)
 99. Валчев (8064)
 100. Салi (8029)
 101. Кiрова (7972)
 102. Станчева (7901)
 103. Андонова (7864)
 104. Мiнчев (7751)
 105. Станева (7737)
 106. Стоучева (7650)
 107. Халiл (7581)
 108. Алексыва (7580)
 109. Мехмедова (7525)
 110. Андонов (7506)
 111. Кiров (7498)
 112. Стоучев (7393)
 113. Станчев (7373)
 114. Мехмедов (7331)
 115. Зхелева (7328)
 116. Хуусеiн (7283)
 117. Грiгорова (7269)
 118. Станев (7189)
 119. Тсветанов (7181)
 120. Стоева (7157)
 121. Алексыв (7156)
 122. Ахмедов (7149)
 123. Господiнова (7137)
 124. Зхелев (7126)
 125. Зхелязкова (7122)
 126. Велiкова (7052)
 127. Ахмедова (7001)
 128. Зхелязков (6985)
 129. Грiгоров (6962)
 130. Тсветанова (6941)
 131. Фiлiпова (6918)
 132. Велiков (6918)
 133. Господiнов (6903)
 134. Ибрям (6883)
 135. Трiфонова (6816)
 136. Стоукова (6773)
 137. Панаётова (6731)
 138. Стоев (6713)
 139. Фiлiпов (6633)
 140. Узунова (6631)
 141. Панаётов (6560)
 142. Трiфонов (6536)
 143. Стоуков (6489)
 144. Валкова (6480)
 145. Пенчева (6456)
 146. Мiланова (6313)
 147. Ковачева (6273)
 148. Стоiлова (6273)
 149. Мiланов (6253)
 150. Узунов (6246)
 151. Стоiлов (6235)
 152. Савова (6202)
 153. Неделчева (6147)
 154. Валков (6095)
 155. Неделчев (6074)
 156. Ґнова (6061)
 157. Пенчев (6050)
 158. Ранґлова (6013)
 159. Дiнева (5918)
 160. Мiлева (5831)
 161. Ковачев (5794)
 162. Велева (5782)
 163. Ґнов (5749)
 164. Ганчева (5738)
 165. Муумуун (5732)
 166. Бонева (5723)
 167. Ранґлов (5698)
 168. Мiтова (5678)
 169. Суулеуман (5665)
 170. Станкова (5629)
 171. Томова (5608)
 172. Дiнев (5605)
 173. Юумер (5572)
 174. Методыв (5564)
 175. Савов (5562)
 176. Манолова (5562)
 177. Дончева (5561)
 178. Недялкова (5465)
 179. Велев (5449)
 180. Мiлев (5420)
 181. Станков (5407)
 182. Каменова (5397)
 183. Дончев (5397)
 184. Мiтов (5396)
 185. Ганчев (5394)
 186. Дамянова (5391)
 187. Хадзхыв (5388)
 188. Хадзхыва (5377)
 189. Захарыва (5376)
 190. Манолов (5365)
 191. Танева (5347)
 192. Методыва (5326)
 193. Богданова (5296)
 194. Владiмiров (5285)
 195. Томов (5273)
 196. Бонев (5259)
 197. Алыва (5239)
 198. Богданов (5238)
 199. Ґнчева (5170)
 200. Захарыв (5154)
 201. Владiмiрова (5151)
 202. Шопова (5139)
 203. Каменов (5109)
 204. Игнатова (5082)
 205. Тсонева (5064)
 206. Апостолова (5004)
 207. Недялков (4999)
 208. Танев (4981)
 209. Пеева (4975)
 210. Мiрчева (4957)
 211. Антонова (4941)
 212. Мустафова (4922)
 213. Мiрчев (4899)
 214. Дамянов (4898)
 215. Ганева (4896)
 216. Чолакова (4888)
 217. Антонов (4865)
 218. Мустафов (4850)
 219. Емiн (4832)
 220. Пеев (4798)
 221. Игнатов (4792)
 222. Апостолов (4758)
 223. Зхекова (4747)
 224. Терзыва (4720)
 225. Велкова (4691)
 226. Мiнкова (4684)
 227. Велiчкова (4669)
 228. Ганев (4619)
 229. Зхеков (4597)
 230. Тсонев (4565)
 231. Мiнков (4559)
 232. Чолаков (4556)
 233. Драганова (4520)
 234. Велков (4492)
 235. Раукова (4490)
 236. Редзхеб (4474)
 237. Тонева (4471)
 238. Велiчков (4457)
 239. Терзыв (4403)
 240. Ґнчев (4371)
 241. Канева (4327)
 242. Алыв (4308)
 243. Златева (4308)
 244. Мiхова (4304)
 245. Драганов (4302)
 246. Мiтков (4280)
 247. Мiткова (4274)
 248. Тенева (4263)
 249. Шопов (4212)
 250. Рауков (4175)
 251. Юусуф (4159)
 252. Начева (4101)
 253. Тонев (4093)
 254. Канев (4060)
 255. Тенев (4043)
 256. Хасанова (4039)
 257. Хасанов (4014)
 258. Енчева (4010)
 259. Мiхов (4006)
 260. Златев (3986)
 261. Чакарова (3984)
 262. Крумов (3953)
 263. Мiхалева (3943)
 264. Янакыва (3908)
 265. Енчев (3888)
 266. Славчева (3884)
 267. Аврамова (3814)
 268. Славчев (3812)
 269. Стоiменова (3760)
 270. Недева (3754)
 271. Начев (3716)
 272. Янакыв (3682)
 273. Ёсiфов (3679)
 274. Крумова (3668)
 275. Ёсiфова (3656)
 276. Парванова (3631)
 277. Салiм (3631)
 278. Тончева (3629)
 279. Ненова (3617)
 280. Чакаров (3614)
 281. Бозхiлова (3590)
 282. Недев (3586)
 283. Шабан (3586)
 284. Аврамов (3582)
 285. Тошева (3581)
 286. Сотiрова (3574)
 287. Варбанова (3539)
 288. Ётова (3525)
 289. Ненов (3501)
 290. Боядзхыва (3444)
 291. Тончев (3431)
 292. Парванов (3426)
 293. Канчева (3424)
 294. Стоiменов (3406)
 295. Велiнова (3351)
 296. Тошев (3339)
 297. Янчева (3335)
 298. Ёвчева (3330)
 299. Делчева (3300)
 300. Сотiров (3295)
 301. Горанова (3284)
 302. Боядзхыв (3280)
 303. Стаукова (3270)
 304. Варбанов (3268)
 305. Мiхалев (3257)
 306. Бекiр (3252)
 307. Луубенов (3245)
 308. Тсекова (3244)
 309. Велiнов (3226)
 310. Калчева (3221)
 311. Рамадан (3188)
 312. Делчев (3182)
 313. Тсанкова (3154)
 314. Канчев (3139)
 315. Раучева (3138)
 316. Горанов (3122)
 317. Ёвчев (3118)
 318. Стауков (3116)
 319. Сабева (3115)
 320. Тотева (3114)
 321. Ётов (3109)
 322. Огнянов (3098)
 323. Топалова (3090)
 324. Янчев (3089)
 325. Рачева (3084)
 326. Гочева (3077)
 327. Мiнева (3068)
 328. Огнянова (3055)
 329. Бозхiлов (3048)
 330. Раучев (3040)
 331. Даскалова (3018)
 332. Луубенова (3017)
 333. Тсеков (3014)
 334. Калчев (3004)
 335. Бозхкова (2997)
 336. Велчева (2994)
 337. Тсанков (2975)
 338. Донева (2971)
 339. Ташева (2968)
 340. Кадiр (2967)
 341. Манчева (2963)
 342. Сабев (2956)
 343. Карадзхова (2950)
 344. Гочев (2910)
 345. Исмаiлова (2901)
 346. Бозхков (2890)
 347. Тотев (2882)
 348. Донев (2876)
 349. Рачев (2872)
 350. Валева (2871)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от България?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в България. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в България, и те вземат предвид не Български, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в България фамилно име, за което отлично знаете, че не е Български фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в България и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в България в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Български фамилни имена с най-разпространените Български фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Български обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като България.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на България държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има България със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в България могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Български фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 350 фамилни имена от България някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в България, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Български и което се оказва по-често срещано в друга страна от България. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 350-те най-често срещани фамилни имена Български са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.