Албански Фамилии

Ако сте тук, това е, защото сте решили да потърсите 350-те най-често срещани фамилни имена в Албания. Със сигурност сте чували за някои фамилни имена Албански, но може да се изненадате да видите фамилни имена в този списък, които не сте знаели, че са толкова често срещани в страна като Албания. В този списък имаме напълно актуализирана статистическа информация за най-често срещаните фамилни имена сред Албански, така че ако търсите информация за това дали вашето фамилно име ще се открои в Албания, ви предупреждаваме, че ако не е в този списък, да, вашето фамилно име би било нещо необичайно в земите на Албански. Въпреки това, ако вашето фамилно име се появи сред тези 350 фамилни имена, страхуваме се, че ще трябва да се откроите с други качества, тъй като ще бъдете доста често срещани, що се отнася до фамилните имена за Албански

Най-често срещаните фамилни имена Албански

 1. Хоxха (54367)
 2. Шеху (26240)
 3. Дервiшi (15947)
 4. Цела (15440)
 5. çела (13544)
 6. Прiфтi (13354)
 7. Елезi (12776)
 8. Муçа (12531)
 9. Сула (12416)
 10. Гжонi (11773)
 11. Куртi (11718)
 12. Кола (11700)
 13. Марку (11235)
 14. Лека (11064)
 15. Гжока (9905)
 16. Хасанi (9582)
 17. Рама (9126)
 18. Лiка (9062)
 19. Коçi (9014)
 20. Хуса (8850)
 21. Ллешi (8596)
 22. Мема (8355)
 23. Мета (8284)
 24. Балла (8204)
 25. Османi (7919)
 26. Дука (7734)
 27. Халiлi (7608)
 28. Ґга (7485)
 29. Мехметi (7474)
 30. Тоска (7188)
 31. Коцi (7160)
 32. Беqiрi (6963)
 33. Муратi (6919)
 34. Хоxхаж (6856)
 35. Деда (6855)
 36. Гйнi (6600)
 37. Аголлi (6465)
 38. Хусенi (6384)
 39. Тафа (6277)
 40. Караж (6186)
 41. Сiнанi (6136)
 42. Кража (6029)
 43. Сулаж (5886)
 44. Исмаiлi (5874)
 45. Бега (5760)
 46. Баша (5743)
 47. Хаса (5734)
 48. Ценаж (5567)
 49. Шабанi (5452)
 50. Цанi (5342)
 51. Алiаж (5313)
 52. Кодра (5282)
 53. Лала (5250)
 54. Спахiу (5161)
 55. Домi (5121)
 56. Папа (5079)
 57. Гурi (5052)
 58. Хука (4969)
 59. Бардхi (4947)
 60. Лiла (4885)
 61. Дода (4872)
 62. Каса (4849)
 63. Арапi (4813)
 64. Табаку (4790)
 65. Малаж (4762)
 66. Бушi (4761)
 67. Брегу (4731)
 68. Мука (4595)
 69. Баллiу (4414)
 70. Ибрахiмi (4318)
 71. Зенелi (4301)
 72. Бiба (4278)
 73. Доçi (4234)
 74. Xхафа (4232)
 75. Шехi (4203)
 76. Даутi (4181)
 77. Бала (4137)
 78. Пренга (4097)
 79. Кастратi (4037)
 80. Алла (4015)
 81. Кока (3992)
 82. Гжергй (3914)
 83. Кука (3879)
 84. Аго (3865)
 85. Исламi (3850)
 86. Муçаж (3828)
 87. Плаку (3820)
 88. Тахiрi (3789)
 89. Нiколлi (3775)
 90. Прендi (3769)
 91. Бажрамi (3769)
 92. Нiка (3753)
 93. Шахiнi (3739)
 94. Пжетрi (3738)
 95. Сулежманi (3730)
 96. Селiмi (3721)
 97. Молла (3695)
 98. Гога (3692)
 99. Ндож (3685)
 100. Цара (3659)
 101. Дема (3659)
 102. Садiку (3657)
 103. Гжата (3645)
 104. Хотi (3645)
 105. Дуро (3631)
 106. Бажрактарi (3611)
 107. Qосжа (3607)
 108. Адемi (3529)
 109. Хiдрi (3516)
 110. Сiна (3489)
 111. Реxха (3476)
 112. Пепа (3467)
 113. Ахметi (3393)
 114. Врапi (3296)
 115. Шiма (3257)
 116. Стафа (3242)
 117. Кулла (3236)
 118. Хiла (3220)
 119. Туша (3178)
 120. Руçi (3145)
 121. Душку (3142)
 122. Демiрi (3121)
 123. Зефi (3102)
 124. çуллхаж (3079)
 125. Муратаж (3064)
 126. Краснiqi (3045)
 127. Гйка (3044)
 128. Шехаж (3043)
 129. Хасанаж (3028)
 130. Халiлаж (3019)
 131. Метаж (3009)
 132. Заiмi (2993)
 133. Исуфi (2973)
 134. Ндреу (2973)
 135. Камберi (2966)
 136. Брахiмi (2950)
 137. Хаждарi (2934)
 138. Ламаж (2919)
 139. Цака (2855)
 140. Мустафа (2848)
 141. Дiша (2834)
 142. Деджа (2833)
 143. Палi (2824)
 144. Коваçi (2819)
 145. Зото (2807)
 146. Вата (2802)
 147. Елезаж (2799)
 148. Сеферi (2790)
 149. Доко (2787)
 150. Селманi (2755)
 151. Ламi (2749)
 152. Алiа (2741)
 153. Топаллi (2728)
 154. Крiсто (2714)
 155. Берiша (2704)
 156. Ходо (2693)
 157. Паша (2690)
 158. Ламе (2683)
 159. Незiрi (2668)
 160. çоллаку (2665)
 161. Коста (2660)
 162. Реxхепi (2658)
 163. Реçi (2656)
 164. Qосе (2654)
 165. çелаж (2651)
 166. Лаçi (2641)
 167. Цамi (2637)
 168. Лiçi (2623)
 169. Мата (2623)
 170. Дацi (2622)
 171. Далiпi (2617)
 172. Данi (2608)
 173. Дажа (2596)
 174. Доцi (2585)
 175. Ахметаж (2531)
 176. Цане (2500)
 177. Мiцi (2494)
 178. Гашi (2491)
 179. Хаxхiу (2481)
 180. Кажа (2473)
 181. Ука (2444)
 182. Мiле (2407)
 183. Исуфаж (2400)
 184. Ндреца (2399)
 185. Аслланi (2390)
 186. Бацi (2383)
 187. Идрiзi (2382)
 188. Куçi (2353)
 189. Коте (2344)
 190. Топi (2336)
 191. Беqiраж (2335)
 192. Алiу (2331)
 193. Хусенаж (2322)
 194. Бiлалi (2312)
 195. Алушi (2307)
 196. Рамаж (2297)
 197. Агаллiу (2291)
 198. Дiне (2280)
 199. Куллоллi (2247)
 200. Шутi (2247)
 201. Салiу (2246)
 202. Мара (2226)
 203. Хусаж (2221)
 204. Ндоцi (2215)
 205. Бегаж (2192)
 206. Абазi (2180)
 207. Зека (2173)
 208. Сала (2168)
 209. Гйнаж (2159)
 210. Велiу (2156)
 211. çунi (2151)
 212. Жанi (2148)
 213. Цуррi (2146)
 214. Боцi (2144)
 215. Луша (2143)
 216. Шкëмбi (2141)
 217. çепеле (2131)
 218. Шулi (2130)
 219. Муçо (2124)
 220. Аллушi (2123)
 221. Гжузi (2119)
 222. Уруçi (2119)
 223. Каплланi (2115)
 224. Пажа (2111)
 225. çала (2104)
 226. Тола (2099)
 227. Мартiнi (2097)
 228. Тафанi (2094)
 229. Каца (2085)
 230. Ллешаж (2082)
 231. Сефа (2073)
 232. Салiаж (2069)
 233. Спахо (2056)
 234. Лулi (2051)
 235. çекрезi (2044)
 236. Xхепа (2038)
 237. Бiцi (2035)
 238. Фрроку (2035)
 239. Пашаж (2013)
 240. Делiу (2009)
 241. çаушi (2006)
 242. Мало (2005)
 243. Сараçi (1997)
 244. Берберi (1995)
 245. Воглi (1982)
 246. Преçi (1973)
 247. Сiнанаж (1973)
 248. Хоxхалларi (1967)
 249. Занi (1962)
 250. Андонi (1958)
 251. Демаж (1957)
 252. Xханi (1954)
 253. Лацi (1947)
 254. Лако (1943)
 255. Нако (1941)
 256. Брахо (1940)
 257. Мато (1933)
 258. Дедеж (1933)
 259. Ласка (1925)
 260. Зiу (1923)
 261. Зела (1921)
 262. Муфтарi (1919)
 263. Селiмаж (1917)
 264. Гжеçi (1914)
 265. Лiкаж (1907)
 266. Кадiу (1901)
 267. Нiколла (1885)
 268. Капаж (1884)
 269. Мека (1871)
 270. Плака (1863)
 271. Жаку (1845)
 272. Сiмонi (1845)
 273. Мустафаж (1839)
 274. Субашi (1839)
 275. Пепошi (1836)
 276. Боçi (1828)
 277. Дервiшаж (1826)
 278. Сота (1824)
 279. Кацi (1817)
 280. Хака (1813)
 281. Доку (1803)
 282. Ажазi (1798)
 283. Соколi (1795)
 284. Големi (1795)
 285. Нока (1784)
 286. Qеванi (1779)
 287. Конi (1777)
 288. Латiфi (1776)
 289. Лушi (1771)
 290. Аллiу (1768)
 291. Зенелаж (1768)
 292. Тоçi (1764)
 293. Кеçi (1761)
 294. Xхело (1760)
 295. Куqi (1759)
 296. Исламаж (1758)
 297. Колецi (1755)
 298. Цобо (1752)
 299. Сопаж (1749)
 300. Дашi (1726)
 301. Шкуртi (1725)
 302. Мужа (1723)
 303. Мулла (1713)
 304. Касмi (1710)
 305. Малжа (1710)
 306. Дака (1708)
 307. Xхiка (1706)
 308. Xхека (1697)
 309. Кананi (1690)
 310. Муртаж (1688)
 311. Гжана (1687)
 312. Бендо (1686)
 313. Калемi (1682)
 314. Танушi (1678)
 315. Цунi (1675)
 316. Бiçаку (1671)
 317. Дхiма (1662)
 318. Xхафераж (1654)
 319. Xхаферi (1651)
 320. Малоку (1650)
 321. çупi (1650)
 322. Xхаферрi (1645)
 323. Богданi (1640)
 324. Сако (1634)
 325. Нано (1633)
 326. Велаж (1632)
 327. Жакупi (1631)
 328. Метушi (1622)
 329. Скëндерi (1622)
 330. Додаж (1621)
 331. Буцi (1617)
 332. Мезiнi (1615)
 333. Лазрi (1608)
 334. Саллаку (1607)
 335. Хасаж (1604)
 336. Сорра (1604)
 337. Xхажа (1602)
 338. Тахiраж (1601)
 339. Мехметаж (1596)
 340. Юмерi (1590)
 341. Сiнаж (1585)
 342. Банi (1575)
 343. Трока (1573)
 344. Бузi (1563)
 345. Роçi (1561)
 346. Лена (1558)
 347. Соллаку (1540)
 348. Фарруку (1537)
 349. Пецi (1529)
 350. Стефанi (1523)

Знаехте ли всички тези фамилни имена от Албания?

Ако погледнете, до всяко фамилно име в този списък ще намерите номер. Това число е броят на хората, които носят това фамилно име в Албания. Разбира се, това е официалното число, дадено според последните статистически данни, направени в Албания, и те вземат предвид не Албански, но хора, които в момента живеят в страната. Така че е възможно да откриете в Албания фамилно име, за което отлично знаете, че не е Албански фамилно име, което може да ви помогне да добиете представа колко хора от същата страна, от която произхожда това фамилно име, са емигрирали в Албания и са се установили там.

Наличието на информация за фамилните имена ни помага да имаме информация за нашата история, но и за историята на различните страни. Знаейки кои фамилни имена са най-разпространени в Албания в момента, ни помага да направим моментна снимка на настоящата реалност в страната. По този начин и кръстосвайки тези данни, които имаме за настоящите Албански фамилни имена с най-разпространените Албански фамилни имена преди сто или двеста години, бихме могли да добием представа как се е променило Албански обществото и нивото на въздействие, което миграцията може да е имала в страна като Албания.

По подобен начин е интересно да се опитаме да открием какви са текущите данни за най-използваните фамилни имена в съседните на Албания държави и дали имат общи фамилни имена или, напротив, съвпаденията са минимални или не- съществуващ. По този начин можем да познаем какви отношения има Албания със съседните страни и дали е имало мобилност между страните или не. Както можете да видите, няколко прости статистически данни за фамилиите в Албания могат да предоставят много повече информация, отколкото може да изглежда на пръв поглед.

Били ли сте изненадани от някое от тези Албански фамилни имена?

Какво мислиш? Виждали ли сте вече в този списък с 350 фамилни имена от Албания някое, което е привлякло вниманието ви? Пропуснали ли сте някое фамилно име, което смятате, че е много често срещано в Албания, но се оказа, че не е в списъка? Ако продължите да търсите в други страни, със сигурност ще намерите това фамилно име, което сте смятали за Албански и което се оказва по-често срещано в друга страна от Албания. Понякога данните ни изненадват, но това е, което ни насърчава да искаме да знаем повече за фамилните имена и причините, поради които 350-те най-често срещани фамилни имена Албански са представените в този списък, а не други. Препоръчваме ви да продължите проучването си.